ผลการแข่งขัน สนามที่ 1

Chang Amateurs Championship 2021
ปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

แชมเปี้ยนชิพไฟลท์ ( 0-6.9 )

ชื่อInOutG
ธนาลักษณ์ นารถศิลป์393675
พิทยา ตรีภพ363975
ประยุทธ ทองสไล383977
ธีระชัย จันทร์เทศ383977
อรรถสิทธิ์ ลือนาม383977
ปภาณ นุชสวัสดิ์403777
ณัฐพล นำรอดภัย374178
ชัยกิต เกจมณี393978
สายชล เชิงหลำ384078

ไฟลท์ เอ. ( 7-12.9 )

ชื่อInOutGHCNet
ชญาวัตร เสียงสูง3841798.170.9
บุญโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์3941808.871.2
ชวน หวังล้อมกลาง4239819.771.3
นิคม ฤทธิ์งาม3942819.671.4
จตุพร บุญนคร42408210.471.6
เอกรัตน์  สว่างอารมย์40428210.371.7
ธนากร ธนโชตฐากุล3644808.171.9
Mr.Hee Tae No3942819.171.9
ไพโรจน์ ทับกิ4141829.872.2
ชัยยศ อินทร์อุดม42438512.572.5
ธีระศักดิ์ เวชศาสตร์42418310.372.7
ไพรพนา เพชรเที่ยง4043839.773.3
วัฒนา จัตตุพร40468612.273.8
ณัฐวุฒิ สิงห์สถิตย์41448510.674.4
ภานุพันธ์ อินปัน44428611.274.8
ปิยะวัฒน์ โภคสวัสดิ์434184975
คมฤทธิ์ กาลวิบูลย์ 4242848.375.7
วิชิต อิ่มอารมย์41478810.777.3
นภดล ช่างย้อม52389012.377.7

ไฟลท์ บี. ( 13-18.9 )

ชื่อInOutGHCNet
กิตติ นุชเจริญ42458715.871.2
อร่าม ลือพร้อมชัย44428614.171.9
เกื้อกูล เตี่ยไพบูลย์44438714.672.4
ปิติชัย สุพร42458714.672.4
ศุภสิทธิ์ พูลผล44428613.572.5
Mr.Young Cheol Na47428916.372.7
พัชรพงษ์ ชะนะปัด45438815.272.8
นิธิพัฒน์ ม่วงคร้าม44428613.172.9
ประเสริฐ โชคจินดาชัย39498815.172.9
สมสมัย แก้วบุตรดี4343861373
เจริญ จันทะปา43448713.573.5
นิรัญ นามี43448713.473.6
ศักดา ทองเจริญพานิช46418713.473.6
สุรินทร์ อำมาตยนู43479016.373.7
ชัชวาล ทองเงิน46438915.273.8
ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม46438915.273.8
สาธิต สิทธิกนก44448814.173.9
วีรยุทธ์ พรชัยวัฒนากร45459015.674.4
นิคม ตันติวัฒนไพศาล47469318.574.5
ธนากร ชยธนาสิน47459217.374.7
วุฒิชัย อำนักมณี4346891475
สุพล ทับทิมจรูญ48459317.875.2
ประเสริฐ ประยูรเธียร46469216.775.3
ชุมเนตร นาคประโคน48469418.475.6
ประทีป ฉัตรอุดมกุล43519418.475.6
คเชนทร์ แช่มเมืองปัก43479013.976.1
วีระพงษ์ ศิริสหวัฒน์48449215.676.4
พิชัย จันทะลุน46449013.576.5
ธวัช ประสิทธิ์อธิกุล50439316.276.8
ธีระเวช สมเทศน์49429113.877.2
จารุกิตติ์ คำทะริ44499315.577.5
มานิตย์ ฉิมพรัด44519517.277.8
อำนาจ ปิยะจิตรา46499517.277.8
ภสุ ทัพเอี่ยม46509615.680.4

ไฟลท์ ซี. ( 19-24 )

ชื่อInOutGHCNet
วิรัชชัย ภัทรกาญจน์47469319.473.6
วรศักดิ์ เมฆยิ้ม50459521.173.9
จรัณ ฤทธิ์ม่วง4846942074
วรินทร จิรายุวณิช4549941975
ณัฐ กรศรีทิพา49469519.975.1
สมเกียรติ อัจฉริยศรีพงศ์47489519.975.1
นพรัตน์ บุญรอด46499519.475.6
วิชิต พงษ์ชมพร49469519.475.6
สุขี สามทอง47509720.676.4
อำนาจ รามโกมุท46519720.576.5
ปรีชา เชื้อโตหลวง47499619.476.6
ศรุต รัฐรพี48489619.376.7
มนตรี คงกำเหนิด475310021.678.4
วิโรจน์ มุกด์สุวรรณ์54461002179
เสน่ห์ ชนะหาญ475410120.580.5
สุรศักดิ์ สามารถเจริญ56581142490
ฐิติ อวยพรเจริญชัย585611422.891.2

ไฟลท์ สุภาพสตรี ( 0-24 )

ชื่อInOutGHCNet
คุณสายยา แก้วประสงค์4037775.971.1
คุณอรวรรณ กาบวัง48469421.272.8
คุณรัชนี พิมเสนา43428511.873.2
คุณชลธิรา  รามโกมุท47459217.874.2
คุณเอมอร แพงโสม4143849.674.4
คุณนวลหง เส็งเมือง 47469318.474.6
คุณเบญจะ รัตนพันธ์4144859.775.3
คุณปนิดา แช่มเมืองปัก48439115.575.5
คุณชนัญชิดา วานิชบริบูรณ์49479618.977.1
คุณวิลาวัณย์ เครือสุข49489718.978.1
คุณพุทธิดา ทองเพ็ญ43509314.178.9