For Golf Trust

นักกีฬาเล่นไม่มีคนดูจะได้อะไร

กีฬากอล์ฟประโยชน์มีหลายประการดังที่รู้กันเพื่อสุขภาพเพื่อนันทนาการเพื่อสังคมเพื่อการศึกษาและเพื่ออาชีพ

ถ้าเป็นผู้ใหญ่เล่นกีฬากอล์ฟส่วนมากก็เพื่อทุกอย่างยกเว้นเพื่อการศึกษาและอาชีพซึ่งเล่นกันเองได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนดู

แต่ถ้าเป็นสำหรับเด็กๆนอกจากจะได้ประโยชน์ต่างๆสำหรับอนาคตแล้วปัจจุบันที่เขาทั้งหลายจะต้องทำคือเล่นเพื่อโอกาสทางการศึกษาและมุ่งหวังเพื่ออาชีพ

ซึ่งทั้งโอกาสทางการศึกษาและมุ่งหวังเพื่ออาชีพจำเป็นต้องมีการแข่งขันระหว่างทางจะต้องมีการพัฒนาการพัฒนาจะต้องมีทีมงานผู้ฝึกสอนมีพ่อแม่ช่วยสนับสนุนดูแลเพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

การแข่งขันกีฬาที่จะสมบูรณ์จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่พร้อมและสมบูรณ์ไม่ใช่มีแค่คนแข่งขันนั่นคือต้องมีกรรมการต้องมีฝ่ายจัดการแข่งขัน(ที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีจิตวิญญาณของคนกีฬามาก่อนรู้เข้าใจถึงแก่นของกีฬาเพื่อจะดำเนินกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ใช่ทำเพียงเพราะหน้าที่ทำให้เสร็จไปทีแต่ไม่มีคุณภาพ) ต้องมีคนดูต้องมีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวมีบรรยากาศของการถ่ายภาพมีการสัมภาษณ์

ขั้นตอนของการพัฒนาการเล่นกอล์ฟองค์ประกอบต่างๆมีความสำคัญทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทีมงานโค้ชผู้ปกครองหรือคนดูอื่นๆนักกีฬาสามารถเล่นในสถานะการณ์ที่มีคนดูมีสื่อมวลชนอย่างไรโค้ชจะเก็บข้อมูลจุดดีจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาอย่างไร

ถ้าการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะยิ่งเป็นมหกรรม(ยิ่งใหญ่มีการลงทุนจัดเสียเวลาเสียงบประมาณบ่งบอกความเป็นเป็นหนึ่งเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการพัฒนาฯลฯ) แล้วไม่ให้มีคนดูโดยเฉพาะผู้ปกครองไม่ใช้โค้ชติดตามเพียงเพื่อเหตุผลเพียงว่าเพื่อป้องกันความวุ่นวายการเอารัดเอาเปรียบที่บางทีมมีโค้ชเดินดูทำให้ได้เปรียบทีมที่ไม่มีการทำผิดกฏข้อบังคับในการไปสอนกันในเวลาแข่งขันในสนามไม่ควรเรียกว่ามหกรรมการแข่งขันกีฬาบ่งบอกถึงฝ่ายจัดการแข่งขันที่ทำเพียงตามหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดแข่งขันที่จะป้องกันไม่ใช้การละเมิดกฏของการแข่งขันได้การแข่งขันแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง

เพราะในอนาคตนักกีฬาจะต้องเล่นในสภาพที่ต้องมีคนดูต้องจัดการกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มาทำให้ตัวเองเสียสมาธิในอนาคตถึงจุดที่เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถที่เป็นนักกีฬาอาชีพแล้วจะไม่เห็นบรรยากาศที่มีการเข้าไปสอนไปแนะนำกันในสนามเพราะนักกีฬาด้วยกันเขามีวิธีของเขาเองการสอนที่เราพบเห็นมักเกิดขึ้นกับผู้เล่นที่ยังฝีมืออ่อนและผู้ปกครองที่ไม่มีสปิริตไม่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาลูกอย่างแท้จริงก็ต้องถูกลงโทษต้องมีปัญหาที่ทำให้ลูกของตัวเองทำให้ทีมของตัวเองถูกลงโทษขอให้ทำจริงอนาคตก็จะไม่มีใครกล้าทำ

จากประสบการณ์ที่พบเห็นมานักกีฬาที่ไม่โตที่ยังต้องมีผู้ปกครองหรือโค้ชคอยส่งซิกซ์คอยเข้าไปสอนในสนามไม่เห็นมีใครเติบโตมาเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงได้เลยสักคน…ย้ำไม่มีสักคนเพราะนักกีฬาคนนั้นจะขาดความมั่นใจเมื่อโตขึ้นมาที่จะเดินด้วยตัวเองท่ามกลางคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่ตอนเป็นเด็กถูกฝึกให้จัดการทำอะไรด้วยตัวเองอะไรผิดพลาดก็นำเอามาพัฒนาปรับปรุงใหม่ในครั้งต่อๆไปจนเกิดการพัฒนาขึ้น

สรุปการจัดการแข่งขันกีฬาที่ปล่อยให้นักกีฬาเล่นกันเองไม่มีคนดูไม่ได้อะไรหรอกครับไม่รู้จะจัดไปทำไมเสียงบประมาณเปล่าๆบ่งบอกถึงความด้อยและหย่อนประสิทธิภาพของคนจัดด้วย

ผู้ปกครองลงทุนกับการให้ลูกเล่นกีฬาไปเท่าไรแต่ถึงเวลาแข่งขันไม่มีโอกาสได้ดูลูกเล่นความภาคภูมิใจ ความสุขที่จะเห็นลูกเล่นกีฬาก็ไม่บังเกิด…เอวังด้วยประการฉะนี้

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์