For Golf Trust

สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการเป็นผู้ปกครองของนักกีฬา

ต้องขออนุญาตนำบทความที่แปลและอธิบายได้อย่างเข้าใจง่ายลึกซึ้งต่อการเข้าใจนำมาบอกต่อซึ่งที่ผมได้มานั้นไม่มีอ้างอิงว่าท่านใดเป็นคนแปลและเขียนขอนำมาบอกต่อให้ท่านผู้ปกครองโดยเฉพาะในกลุ่มของนักกีฬากอล์ฟเพื่อจะมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนำไปปฏิบัติไปบอกต่อเพื่อประโยชน์ต่อสังคมกอล์ฟ

DO FOR YOURSELF: สิ่งที่คุณควรปฏิบัติต่อตนเอง:

1.ชื่นชมยินดีในการที่ลูกของท่านเล่นกีฬาแต่ห้ามเอาอีโก้หรืออัตตาของท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับลูกของท่านจนเกินไปหมายถึงอย่ากล่าวอ้างความเก่งของตัวเองมาเปรียบเทียบกับลูก

2.พยายามเพลิดเพลินกับการแข่งขันอาการไม่พอใจของคุณอาจจะทำให้ลูกคุณรู้สึกว่าเค้ากำลังทำผิดได้

3.ผ่อนคลายสงบใจเย็นมองโลกในแง่ดีคอยกระตุ้นเมื่อลูกคุณแข่งขัน ลักษณะท่าทางและทัศนคติของคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและฟอร์มการเล่นของลูกคุณ

4.ใช้ชีวิตตามปกติของคุณเองโดยไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นกีฬาของลูกคุณ

DO WITH OTHER PARENTS: สิ่งที่คุณควรปฏิบัติต่อผู้ปกครองคนอื่นๆ

1.จับกลุ่มกับผู้ปกครองท่านอื่นๆในระหว่างกิจกรรมกีฬาของเด็กการเข้าสังคมทำให้กิจกรรมนั้นๆมีความสนุกสนานยิ่งขึ้น

2.อาสาทำโน่นทำนี่ให้มากๆเข้าไว้การกีฬาของเด็กๆขึ้นอยู่กับเวลาและพลังกายที่พ่อแม่ทั้งหลายทุ่มเทให้

3.ร่วมมือหรือขอความร่วมมือกับผู้ปกครองท่านอื่นๆเพื่อให้ผู้ปกครองปฏิบัติตนเหมาะสมในช่วงการซ้อมและการแข่งขันของเด็กๆ

DO WITH COACHES: สิ่งที่คุณควรปฏิบัติต่อโค้ช

1.ปล่อยให้การฝึกซ้อมสั่งสอนเป็นหน้าที่ของโค้ช

2.ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนสิ่งที่โค้ชต้องการเพื่อให้โค้ชได้ทำงานของเขาได้ดียิ่งขึ้น

3.สื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกับโค้ชเกี่ยวกับลูกของคุณคุณสามารถเรียนรู้ลูกของคุณจากจากพูดคุยกับคนอื่นๆได้ด้วย

4.แจ้งให้โค้ชทราบถึงสิ่งที่ลูกๆของคุณทำที่บ้านที่อาจเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับการฝึกซ้อมของลูกคุณ

5.สอบถามเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้

6.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโค้ช

DO FOR YOUR CHILDREN: สิ่งที่คุณควรปฏิบัติต่อลูกๆของคุณ

1.ชี้แนะแนะนำลูกคุณแต่อย่าบังคับหรือกดดันเขา

2.ช่วยเขาตั้งเป้าหมายที่ไม่ยากเย็นจนเกินไปในการเล่นกีฬา

3.เน้นที่ความสนุกสนานการพัฒนาทักษะและประโยชน์อื่นๆจากการเล่นกีฬาเช่นความสามัคคีการแข่งขันวินัยความรับผิดชอบ

4.ให้ความสนใจในการเล่นกีฬาของเขา: ช่วยเหลือให้เขาได้ไปฝึกเข้าไปชมการแข่งขันพยายามถามตอบพูดคุย

5.หาวิธีอธิบายมีทัศนคติดีๆเพื่อช่วยให้เด็กได้เข้าใจในความสำเร็จและล้มเหลว

6.ให้ความสำคัญและให้รางวัลในความอุตสาหะแทนที่จะเป็นผลการแข่งขัน

7.ก้าวก่ายแทรกแซงได้ถ้าเด็กของคุณมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เป็นที่ยอมรับทั้งในขณะซ้อมและแข่งขัน

8.เข้าใจว่าเด็กก็ต้องการพักจากการกีฬาบ้างเป็นครั้งคราว

9.รักษาระยะห่างระหว่างตัวคุณกับเด็กๆส่วนหนึ่งของการเล่นกีฬาคือการที่พวกเขาได้แก้ปัญหากันเอง

10.พยายามมีอารมณ์ขันเสมอถ้าคุณสนุกสนานและหัวเราะมีความสุขลูกคุณก็เช่นกัน

11.อย่าลืมที่จะให้กำลังใจลูกคุณเป็นประจำ

12.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกของคุณโดยการมีทัศนคติที่ดีและผ่อนคลายสบายๆเมื่อมีการแข่งขันและให้ความสำคัญกับชีวิตด้านอื่นๆด้วย(balanced life)

13.ให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข: ให้ลูกคุณรู้ว่ายังไงคุณก็รักเขาไม่ว่าเค้าจะแพ้หรือชนะ

DON’T FOR YOURSELF: อย่าทำสิ่งเหล่านี้กับตัวคุณเอง

1.เอาความทะเยอทะยานและอัตตาของตนเองที่จะประสบความสำเร็จไปผูกไว้กับลูกคุณความหมายคือไม่ทำให้ลูกเก่งเพราะจะโชว์ว่าเพราะฉันเก่งลูกถึงเก่ง

2.เป็นห่วงเป็นใยกับฟอร์มการเล่นของลูกคุณเกินไป

3.สูญเสียหรือหลงลืมทัศนคติดีๆเกี่ยวกับความสำคัญของการที่ลูกคุณเล่นกีฬา

DON’T WITH OTHER PARENTS: อย่าทำสิ่งเหล่านี้กับผู้ปกครองท่านอื่น

1.สร้างศัตรูกับผู้ปกครองท่านอื่น

2.พูดจาลับหลังผู้อื่น

DON’T WITH COACHES: อย่าทำสิ่งเหล่านี้กับโค้ช

1.ก้าวก่ายการฝึกสอนของโค้ชทั้งในระหว่างซ้อมและแข่ง

2.มีจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ขัดแย้งกันจงแน่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับหลักการและวิธีการสอนของโค้ช

DON’T WITH YOUR CHILDREN: อย่าทำสิ่งเหล่านี้กับลูกของคุณ

1.คาดหวังว่าลูกคุณจะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการกีฬามากไปกว่าช่วงเวลาดีๆสุขภาพการพัฒนาทักษะการนำทักษะชีวิตไปใช้ฯลฯ

2.ละเลยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกทั้งในขณะซ้อมและแข่งขัน

3.เรียกหาลูกคุณเพื่อจะพูดคุยทันทีที่แข่งเสร็จ

4.แสดงอารมณ์ไม่ดีในขณะมองดูฟอร์มการเล่นของลูกคุณ

5.ทำให้ลูกคุณรู้สึกผิดที่คุณได้สละเวลาพลังกายและเงินที่คุณจ่ายไปกับการกีฬาของเขา

6.คิดว่าการเล่นกีฬาของลูกคุณคือการลงทุนและคุณต้องการผลตอบแทน

7.ให้ลูกคุณมาสานฝันสวยหรูของคุณ

8.เอาพัฒนาการหรือฟอร์มการเล่นของลูกคุณไปเปรียบกับเด็กคนอื่น

9.รบเร้าทำให้รำคาญใจถากถางบังคับขู่เข็ญหรือทำให้เขากลัวเพื่อความต้องการของคุณนั่นทำให้เขารู้สึกด้อยค่าและอาจจะทำให้เขาเกลียดคุณ

10.คาดหวังโน่นนี่นั่นจากลูกคุณแต่ไม่เคยคาดหวังความพยายามอุตสาหะของเขา

11.ทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่คำนึงถึงตัวเองหรือไม่คำนึงถึงคุณ

You can help your child become a strong competitor by…

คุณสามารถช่วยให้ลกคุณกลายเป็นผู้แข่งขันที่ดีได้โดย…

1.ให้ความสำคัญและให้รางวัลแก่ความอุตสาหะแทนผลการแข่งขัน

2.เข้าใจว่าเด็กอาจจะต้องการหยุดพักจากกีฬาบ้างเป็นครั้งคราว

3.ให้กำลังใจและชี้แนะลูกของคุณไม่บังคับหรือกดดันให้เขาแข่ง

4.เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการนำทักษะชีวิตมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการทำงานหนักการมีวินัยต่อตนเองการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบ

5.เน้นย้ำให้ความสำคัญกับความสนุกสนานการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและการพัฒนาทักษะ

6.แสดงให้ลูกคุณเห็นว่าคุณให้ความสนใจในการที่ลูกคุณเล่นกีฬา

7.เหลือระยะห่างไว้บ้างเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเขาเอง

8.มีอารมณ์ขันเสมอถ้าคุณสนุกสนานลูกคุณก็ด้วย

9.ให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขและสนับสนุนลูกคุณเสมอๆโดยไม่คำนึงถึงผลแพ้ชนะในการแข่งขัน

10.เพลิดเพลินกับเกมการแข่งขันผูกมิตรกับผู้ปกครองท่านอื่นๆสร้างสังคมและหาความสนุก

11.ผ่อนคลายสงบเยือกเย็นและมองโลกบวกเมื่อคุณชมลูกคุณแข่งขัน

12.ระลึกไว้เสมอว่าทัศนคติและพฤติกรรมของคุณมีอิทธิพลต่อฟอร์มการเล่นของลูกคุณ

13.ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆด้วย(balance life) ไม่ใช่แค่กีฬาอย่างเดียว

Don’t . . อย่า…

1.คิดว่าการเล่นกีฬาของลูกคุณคือการลงทุนและคุณต้องการผลตอบแทน

2.ปล่อยให้ลูกคุณสานฝันแทนคุณ

3.ทำสิ่งที่ทำให้ลูกคุณขายหน้า

4.รู้สึกว่าคุณจำเป็นที่จะต้องคอยกระตุ้นลูกคุณนี่เป็นหน้าที่ของโค้ชและของลูกคุณ

5.ปล่อยปละละเลยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกคุณจัดการปัญหานี้ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก

6.เปรียบเทียบฟอร์มการเล่นของลูกคุณกับเด็กคนอื่น

7.แสดงให้ลูกคุณเห็นถึงอารมณ์ที่ไม่ดีในขณะที่กำลังนั่งชมลูกคุณแข่ง

8.คาดหวังว่าจะต้องคุยกับลูกคุณทันทีที่เค้ามีปัญหากลัดกลุ้มให้เวลาเค้าบ้าง

9.เอาความใฝ่ฝันทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จของคุณไปเป็นบรรทัดฐานให้ลูกคุณ

10.เป็นห่วงเกินไปกับฟอร์มการเล่นของลูกคุณ

11.สร้างอริหรือศัตรูกับพ่อแม่คนอื่นๆหรือโค้ชทีมตรงข้าม

12.ก้าวก่ายแทรกแซงพยายามจะสอนให้ลูกคุณเล่นไม่ว่าทางหนึ่งทางใดก็ตามระหว่างการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม

13.พยายามที่จะตะโกนบอกว่าลูกของคุณต้องเล่นอย่างไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโค้ช

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์