ประชาสัมพันธ์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ทอดกฐินสามัคคี ที่ฉะเชิงเทรา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย และบริษัทในเครือทอดกฐินสามัคคี ประจำปี2562 ณ วัดดอนขี้เหล็ก ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และคุณนิติ จึงนิจนิรันดร์ กรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พรัอมด้วย คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ ร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,172,820.28 บาท ณ วัดดอนขี้เหล็ก ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำปัจจัยร่วมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ของวัด

พร้อมกันนี้ ท่านเจ้าอาวาสวัดดอนขี้เหล็กบริจาคเงินทำบุญกฐิน จำนวน 166,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรับปรุงโรงอาหาร ให้แก่โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 64 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบทมากขึ้น