Just Say Know

นับถอยหลัง เลิกแจกถุงพลาสติก

นับถอยหลัง เลิกแจกถุงพลาสติก
ดีเดย์พร้อมกันทุกห้าง 1 ม.ค.63

หลังการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่งเป็นประธาน ร่วมกับภาคเอกชน 43 บริษัท ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อรายใหญ่ อาทิ ห้างเซ็นทรัล เดอะมอลล์ บิ๊กซี เซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส เป็นต้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้า และได้ข้อสรุปว่า ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อจะงดแจกถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้น ก็กำลังดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 อย่างเร่งรัด โดยมีเป้าหมาย คือ การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทน และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี 2570 ซึ่งเมื่อดำเนินการได้ตามเป้าหมายนี้ จะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณ 780,000 ตันต่อปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 3,900 ล้านบาท/ปี ประหยัดพื้นที่รองรับและกำจัด รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จำนวน 43 แห่ง เพื่องดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันที่ 4 ของทุกเดือน รวมทั้งเป็นจุดรับบริจาคถุงผ้า ในโครงการ “บริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ซึ่ง 1 ปี ที่ผ่านมา นับแต่เริ่มกิจกรรม ( 21 ก.ค.2561 – 31 ส.ค. 2562) สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้กว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท

ในขณะที่ภาคเอกชนเองก็แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยแต่ละองค์กรนอกจากจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วตาม MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันไว้ แต่ละแห่ง แต่ละหน่วยงานยังมีการตั้งเป้าลดการใช้ถุงพลาสติกลงเพิ่มเติมอีกด้วย อาทิ ห้างร้านในเครือเซ็นทรัล เช่น แฟมิลี่มาร์ท จะรณรงค์ให้ลูกค้าปฏิเสธรับถุงพลาสติกทุกวัน ซุปเปอร์มาเก็ตงดให้บริการถุงพลาสติกทุกวันอังคาร และยังคงงดแจกถุงพลาสติกในทุกวันที่ 4 ของเดือนเช่นเดิม, เทสโก้ โลตัส ก็ประกาศเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ทำจากโฟมทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยจะเปลี่ยนไปใช้ถาดเธอร์โมฟอร์มที่รีไซเคิลได้ 100% แทนถาดพลาสติกและฟิล์มแบบเก่า รวมถึงติดตั้งเครื่องรับขวดพลาสติกและกระป๋อง เพื่อให้ลูกค้านำบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วมาหยอดลงสู่กระบวนการรีไซเคิล

ด้าน ซีพี ออล ผู้ให้บริการร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ก็มีโครงการ ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดมาสองเฟสได้มูลค่ารวมกว่า 160 ล้านบาทแล้ว, เดอะมอลล์ กรุ๊ป ก็มีโครงการ เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน โดยจะงดบริการถุงพลาสติกทุกวัน หากประสงค์จะใช้ถุงพลาสติก ต้องบริจาค 1 บาทต่อถุง เพื่อนำไปสนับสนุนการทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับ WWF ประเทศไทย

สำหรับ แม็คโคร ห้างค้าปลีกของ สยามแม็คโคร เป็นห้างที่ไม่แจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ซึ่งตัวเลขการลดใช้ถุงพลาสติกตลอด 30 ปีที่ผ่านมา หากนับเฉพาะ 1 ใบต่อครั้งในการจับจ่าย พบว่าสามารถลดการใช้ไปแล้วกว่า 5,400 ล้านใบ

และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อจะเลิกแจกถุงพลาสติก ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องปรับตัว มีเวลาอีกหกสิบกว่าวัน ที่จะสร้างความเคยชินในการพกถุงผ้าติดตัว เพราะเมื่อถึงเวลานอกจากจะได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว เราเองที่จะได้รับความสะดวกสบายไม่ติดไม่ขัดอีกด้วย