Special Report

Chang Thailand Junior Golf Circuit 2019 พัฒนานักกอล์ฟเยาวชนไทยสู่โปรกอล์ฟระดับอาชีพ

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2019” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในปีนี้ แบ่งอายุระหว่าง 8-21 ปี เข้าแข่งขัน 3 รุ่นทั้งเพศชายและหญิง ได้แก่ รุ่น Junior Boy และ Junior Girl อายุระหว่าง 8-12 ปี, รุ่น Super Junior Boy และ Super Junior Girl อายุระหว่าง 13-18 ปี และรุ่นพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ คือ Special Class Boy และ Special Class Girl อายุระหว่าง 19-21 ปี

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ภาคทั่วประเทศ รวม 10 สนาม แข่งขันแบบ Stoke Play ระยะเวลาการแข่งขันเป็น 2 วัน และเฟ้นหานักกอล์ฟยอดฝีมือเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 4 วัน ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และน้องๆที่ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในรุ่น Super Junior ทั้งชายและหญิง (13-18 ปี) รวม 4 คน จะได้สิทธิเข้าแข่งขันกอล์ฟเยาวชน “12th Yonex Junior Golf Championship 2019” ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลังจบฤดูกาลเรามาประมวลภาพการแข่งขันทั้ง 10 สนามให้ดูกันอีกรอบใครคว้าแชมป์สนามไหนบ้างไปดูกันเลย

สนามที่ 1 เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562
แชมป์ในแต่ละรุ่นมีดังนี้
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์ชาย 148 (+4) นภนต์ ตรีสรานันท์ 75-73
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์หญิง 148 (+4) มธุสร รอดเฌร 73-75
รุ่นจูเนียร์ชาย 146 (+2) ศิรเดช จันทร์หา 77-69(ชนะเคาท์แบ็ค)
รุ่นจูเนียร์หญิง 150 (+6) พิมพ์พิศา รับรอง 77-73 (ชนะเคาท์แบ็ค)

สนามที่ 2 อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
แชมป์ในแต่ละรุ่นมีดังนี้
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์ชาย 69 (-3) พิริยศักดิ์ บุญญฐี 36-34
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์หญิง 74 (+2) แพรว นนทรักส์ 37-37 (ชนะเคาท์แบ็ค)
รุ่นจูเนียร์ชาย 74 (+2) จิรภัทร รุจิรวัฒน์ 36-38
รุ่นจูเนียร์หญิง 73 (+1) ชลชีวา วงษ์รัศม์ 38-35

สนามที่ 3 นอร์ทฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562
แชมป์ในแต่ละรุ่นมีดังนี้
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์ชาย 143 (+1) ประวิณ เอียดเอื้อ 71-72
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์หญิง 147 (+5) ปัทมาวดี กิตติกนก 72-75
รุ่นจูเนียร์ชาย 154 (+12) จิรภัทร รุจิรวัฒน์ 77-77
รุ่นจูเนียร์หญิง 148 (+6) ชลชีวา วงษรัศม์ 77-71

สนามที่ 4 แดนคูน กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2562
แชมป์ในแต่ละรุ่นมีดังนี้
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์ชาย 146 (+2) กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ 74-72
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์หญิง 154 (+10) ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 79-75
รุ่นจูเนียร์ชาย 149 (+5) จิรภัทร ทุยบึงฉิม 74-75
รุ่นจูเนียร์หญิง 158 (+14) วราพร วิมลวรรณ 81-77

สนามที่ 5 บางปู กอล์ฟ แอนด์สปอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562
แชมป์ในแต่ละรุ่นมีดังนี้
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์ชาย 145(+1) พรหมพจน์ ทรงกลด 72-73
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์หญิง 151 (+7) ปาริยา สันพนวัฒน์ 74-77
รุ่นจูเนียร์ชาย 145(+1) ปัญญาภัทร์ ขันติยู 73-72
รุ่นจูเนียร์หญิง 151(+7) ธัญจิรา อิสสระพล 77-74

สนามที่ 6 พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
แชมป์ในแต่ละรุ่นมีดังนี้
รุ่นสเปเชี่ยลคลาสชาย 138 (-6) นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 72-66
รุ่นสเปเชี่ยล คลาสหญิง 163 (+19) จิรัฐิพร พงศ์ธฑนาชลิตกุล 82-81
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์ชาย 138 (-6) สุทธินนท์ ปัญโญ 67-71
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์หญิง 150 (+6) วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูล 75-75
รุ่นจูเนียร์ชาย 147 (+3) จิรภัทร ทุยบึงฉิม 75-72
รุ่นจูเนียร์หญิง 156 (+12) ณัฐวีร์ เพ็ญจันทร์ 82-74

สนามที่ 7 พัฒนา กอล์ฟ แอนด์สปร์ตคลับ  จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562
แชมป์ในแต่ละรุ่นมีดังนี้

รุ่นสเปเชี่ยนคลาสชาย 143(-1) นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง 73-70(ชนะเคาท์แบ็ค)รุ่นสเปเชี่ยนคลาสหญิง 151(+7) เปมิกา  พลเมืองดี 73-78รุ่นซูเปอร์จูเนียร์ชาย 144(E) ศุภวิชญ์  ทรงกลด 73-71(ชนะเคาท์แบ็ค)รุ่นซูเปอร์จูเนียร์หญิง 147(+3) นวพร  สุนทรียภาส 72-75รุ่นจูเนียร์ชาย 143(-1) ปัญญาภัทร์  ขันติยู 72-71รุ่นจูเนียร์หญิง 149(+5) ธัญจิรา  อิสสระพล 75-74

สนามที่ 8 ปัตตาเวีย เซนจูรี่ กอล์ฟคลับ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562
แชมป์ในแต่ละรุ่นมีดังนี้
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์ชาย 142(-2) ธนพนธ์ สุวรรณประทีป 72-70
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์หญิง 150(+6) เกศิณี พฤกษ์เมธากุล 76-74
รุ่นจูเนียร์ชาย 150(+6) จิรภัทร ทุยบึงฉิม 74-76
รุ่นจูเนียร์หญิง 153(+9) กฤติญา ธนินทรดำรงเดช 80-73

สนามที่ 9 ปาล์มฮิลล์ กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562
แชมป์ในแต่ละรุ่นมีดังนี้
รุ่นสเปเชี่ยลคลาสชาย 141(-3) ศักดิ์สิทธิ์  ใจรัก 71-70รุ่นสเปเชี่ยลคลาสหญิง 153(+9) ณิชากร  ปราบศรีภูมิ 76-77รุ่นซูเปอร์จูเนียร์ชาย 142(-2) จักรนาถ  อินมี 73-69รุ่นซูเปอร์จูเนียร์หญิง 148(+4) ภิมพิศา  สีสุธรรม 74-74รุ่นจูเนียร์ชาย 149(+5) ศิรเดช  จันทร์หา 73-76รุ่นจูเนียร์หญิง 158(+14)ปวีร์กุล  กลัดกลีบ 80-78

สนามที่ 10 นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดลพบุรี แข่งขันในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562
แชมป์ในแต่ละรุ่นมีดังนี้
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์ชาย 142(-2) ศุภกิจ สีลานาแก 71-71
รุ่นซูเปอร์จูเนียร์หญิง 147(+3) ภิมพิศา สีสุธรรม 75-72 (ชนะเคาท์แบ็ค)
รุ่นจูเนียร์ชาย 158(+14) วรพล ประจันพาณิชย์ 82-76
รุ่นจูเนียร์หญิง 162(+18) วรญา วิสิฐศักดา 79-83

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้าง”ทัวร์นาเม้นท์การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่สร้างประสบการณ์แบบโปร”ช้างมุ่งมั่นต่อยอดโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนมาตรฐานระดับกอล์ฟอาชีพ ภายใต้ชื่อโครงการ Chang Thailand Junoir Golf Circuit 2019 จำลองแมตท์การแข่งขันระดับอาชีพให้นักกอล์ฟเยาวชนได้สัมผัส โดยการจัดรอบคัดเลือก 10 รายการ และ คัดเลือกเข้านักกอล์ฟฝีมือดีสู่รอบชิงชนะเลิศ 4 วันเต็ม ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณเสียงตอบรับที่ดีให้กับโครงการของพวกเราตลอดทั้งปี 2019แล้วพบกันใหม่ ในปี 2020