Golf NEWS

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2019 Level 3 Master

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2019”
Level 3 Master

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2019” Level 3 Master ทบทวนบทเรียนก่อนเข้าสู่ Chang PGA Golf Camp มีน้องๆเยาวชนที่ผ่านกการคัดเลือกเข้ามาจำนวน 30 คน ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

โครงการ“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” จัดขึ้นเพื่อเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 Level โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆไป ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 Level แล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2562 นี้

สำหรับ Level 3 Master จะเน้นมีการทบทวน Level ต่างๆ ตั้งแต่Fundamentals, How to Practice, and How to Play รวมถึงหลักการออกกำลังกายต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟ, หลักโภชนาการต่างๆ มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 4 คนคือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ และมีเทรนเนอร์ที่มาดูแลเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับนักกีฬากอล์ฟอีก 2 คนคือ ณัฐ ณ สงขลาและ นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ

โดยน้องๆที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะกอล์ฟอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้แล้วในรอบนี้ทุกคนจะได้เข้าไปร่วมแคมป์ ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 3 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และเทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟให้ดียิ่งขึ้น