Golf NEWS

กอล์ฟผู้อาวุโส ชิงแชมป์ จังหวัดชลบุรี ปี 2562

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
จัดกอล์ฟผู้อาวุโส ชิงแชมป์ ประจําปี 2562

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟผู้อาวุโส ชิงแชมป์ จ.ชลบุรี ประจําปี 2562 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเป็นตัวแทนของจังหวัด ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ โดยทำการแข่งขันกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ เพลสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การแข่งขันรายการนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำ นอกเหนือจากจะเป็นการสนับสนุนและพัฒนานักกีฬากอล์ฟของจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มของนักกอล์ฟอาวุโส เพื่อเป็นการนำกีฬาเข้ามาช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่ง

การแข่งขันกอล์ฟผู้อาวุโส จ.ชลบุรี ประจําปี พ.ศ.2562 ชิงถ้วยรางวัล และของรางวัลจับฉลากมากมาย โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่นการแข่งขัน ได้แก่ รุ่นอายุ 40-50, 51-55, 56-60, มากกว่า 60 และสุภาพสตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ซึ่งนอกจากรางวัลจากการแข่งขันแล้ว นักกอล์ฟที่ชนะ จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทน นักกีฬากอล์ฟของจังหวัดชลบุรี เข้าแข่งขันในการแข่งขันรายการต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย

ผลการแข่งขัน
รุ่นอายุ 40-50 ปี ชาย
ชนะเลิศ กิตติ ตุลยาภรณ์ 36-38-74
รองชนะเลิศอันดับ 1 เอกมล มีนามนี 41-37-78
รองชนะเลิศอันดับ 2 มงคล อภัย 39-39-78
รุ่นอายุ 51-55 ปี ชาย
ชนะเลิศ รัชพล ธรรมปิยชัย 35-36-71
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐวัฒน์ อภิพรรักษ์ 37-35-72
รองชนะเลิศอันดับ 2 พิพัฒน์ สีคำพล 40-37-77
รุ่นอายุ 56-60 ปี ชาย
ชนะเลิศ ศุภกิจ พัชราภรณ์ 41-35-76
รองชนะเลิศอันดับ 1 ธีรยุทธ อินทนู 40-39-79
รองชนะเลิศอันดับ 2 บุญชู จันทร์หอม 40-44-84
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ชนะเลิศ มาโนช 38-38-76
รองชนะเลิศอันดับ 1 สุนทร ศิริเลิศ 39-41-80
รองชนะเลิศอันดับ 2 บุญมา ฉายา 38-42-80
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิง
ชนะเลิศ จิรัสย์ธร 39-36-75
รองชนะเลิศอันดับ 1 ภัทริน กิจจนศิริ 38-42-80
รองชนะเลิศอันดับ 2 จันทร์ ชวูเลร่า 43-42-85