กฎกอล์ฟที่ควรรู้

ลูกโอบี ปรับกี่สโตรค

ลูกโอบี ปรับกี่สโตรค
ดรอปลูกที่ไหน

สวัสดีครับนักกอล์ฟทุกท่าน
ฉบับนี้ มีนักกอล์ฟสอบถามกฎกอล์ฟเรื่องของ โอบี ว่าปรับกี่สโตรคกันแน่ ปรับ 1 หรือ 2 สโตรค
ดรอปลูกที่ไหน ดรอปที่เดิมที่ตีไป หรือดรอปใกล้บริเวณโอบี มาศึกษากฎกอล์ฟ และติดตามคำตอบครับ

คำตอบแรก กฎหลัก
ลูกโอบี ปรับ 1 สโตรค ดรอปที่เดิม ครับ มาศึกษากฎกอล์ฟกันครับ
ลูกโอบี
หมายถึง ลูกออกนอกอาณาเขตสนามตามที่คณะกรรมการกำหนด
ลูกโอบี อยู่ในกฎข้อใด
อยู่ในกฎข้อ 18-2a(2) ลูกโอบีเมื่อใด
ลูกโอบี เมื่อทุกส่วนของลูกอยู่นอกขอบเขตของสนาม
ผู้เล่นอาจยืนในโอบี เพื่อเล่นลูกที่อยู่ในสนาม
การปฏิบัติเมื่อลูกหาย หรือโอบี
ตามกฎข้อ 18.2b

ถ้าลูกหายหรือโอบี ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนสโตรค และระยะ โดยบวกหนึ่งสโตรคปรับโทษ และเล่นลูกเดิมหรือลูกอื่นจากที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว
เล่นที่เดิมจากที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว อยู่ในกฎข้อใด
อยู่ในกฎข้อ 14.6 การทำสโตรคต่อไปจากที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว

เมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นจำเป็น หรือทำตามกฎที่อนุญาตให้ทำสโตรคต่อไปจากที่ทำ สโตรคครั้งที่แล้ว นั่นคือ เมื่อทำการผ่อนปรนสโตรคและระยะ หรือการเล่นอีกครั้งหลังจากที่ยกเลิกสโตรคนั้น
– ผู้เล่นต้องนำลูกเข้าไปอยู่ในการเล่นอย่างไร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของสนามที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว
– ในสถานการณ์ทั้งหมดนี้ ผู้เล่นอาจใช้ลูกเดิม หรือลูกอื่น

มีอยู่ 3 ที่เดิมในการไปเล่น
1.กฎข้อ 14.6a ทำสโตรคครั้งที่แล้วจากพื้นที่ตั้งที
ต้องเล่นลูกเดิม หรือลูกอื่นจากที่ใดภายในพื้นที่ตั้งที (และอาจตั้งลูกบนที)
2.กฎข้อ 14.6b ทำสโตรคครั้งที่แล้วจากพื้นที่ทั่วไป พื้นที่ปรับโทษ หรือบังเกอร์
ต้องดรอปลูกเดิม หรือลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรน
• จุดอ้างอิง: จุดที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)
• ขนาดของพื้นที่ผ่อนปรนวัดจากจุดอ้างอิง: หนึ่งช่วงไม้กอล์ฟ แต่ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้:
• ข้อจำกัดเรื่องบริเวณของพื้นที่ผ่อนปรน:
? ต้องอยู่ในพื้นที่ของสนามเดียวกันกับจุดอ้างอิงนั้น และ
? ต้องไม่ใกล้หลุมกว่าจุดอ้างอิงนั้น
3. กฎข้อ 14.6c ทำสโตรคครั้งที่แล้วจากกรีน
ต้องวางลูกเดิม หรือลูกอื่นที่จุดที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) การใช้ขั้นตอนสำหรับการนำลูกกลับมาวาง

คำตอบที่สอง กฎสนามพิเศษ
ลูกโอบี ปรับ 2 สโตรค ดรอปลูกที่ใกล้บริเวณนั้น ครับ มาศึกษากฎกอล์ฟกันครับ
ตามกฎสนามข้อ E-5 ทางเลือกในการลากเส้นและระยะทางสำหรับลูกที่หาย หรือโอบี

วัตถุประสงค์ของกฎสนามข้อนี้
เพื่อให้คณะกรรมการมีตัวเลือกการผ่อนปรนพิเศษที่อนุญาตให้ ผู้เล่นที่จะเล่นโดยไม่ต้องกลับไปที่เดิม

กฎสนามนี้ใช้ในการเล่นอย่างไม่เป็นทางการ
กฎสนามข้อนี้ เหมาะสำหรับการเล่นทั่วไปที่นักกอล์ฟกำลังเล่นแบบไม่เป็นทางการ หรือเล่นการแข่งขันของตัวเอง
กฎสนามนี้ไม่ใช้กับ
สำหรับการแข่งขันที่ของกลุ่มผู้เล่นที่มีทักษะสูง (มืออาชีพการแข่งขัน และการแข่งขันมือสมัครเล่นชั้นนำ)
หมายเหตุ
คำตอบที่สอง ต้องมีกฎสนามพิเศษเท่านั้นถึงจะกระทำได้

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ

สวัสดีครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์