Golf NEWS

กอล์ฟเยาวชน ชิงแชมป์ จ.ชลบุรี ประจําปี 2562

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
จัดกอล์ฟเยาวชน ชิงแชมป์ จ.ชลบุรี ประจําปี 2562

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ชิงแชมป์ จ.ชลบุรี ประจําปี 2562 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันรายการต่างๆ โดยทำการแข่งขันกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ สนามกอล์ฟ เพลสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

พิธีเปิดการแข่งขันมีขึ้น ณ บริเวณกรีนซ้อมพัตต์ ได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ พงษ์วานิต ตัวแทนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันรายการนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำ นอกเหนือจากจะเป็นการสนับสนุนและพัฒนานักกีฬากอล์ฟของจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดชลบุรีต่อไปในอนาคต และเป็นการนำกีฬาเข้ามาช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของเยาวชนในจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่งด้วย

การแข่งขันกีฬากอล์ฟเยาวชน ชิงแชมป์ จ.ชลบุรี ประจําปี พ.ศ.2562 ชิงถ้วยรางวัล และของรางวัลจับฉลากมากมาย โดยแบ่งออกเป็นประเภทชายและหญิง ซึ่งแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็น 3 คลาส ได้แก่ Class A อายุ 15-17 ปี, Class B อายุ 13-14 ปี และ Class C อายุ 11-12 ปี

และนอกจากรางวัลจากการแข่งขันแล้ว นักกอล์ฟที่มีคะแนนดีที่สุด 3 อันดับ จากคลาส เอ. และ บี. ในประเภทเยาวชนหญิง จะได้รับสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมทีมเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งต่อไป ในขณะที่ประเภทชายนั้น นักกีฬาที่ทำผลงานดีที่สุดใน คลาส เอ. และ บี. จะได้รับสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อเสริมทีมนักกีฬาชุดปัจจุบันที่ทำผลงานคว้าเหรียญทองในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุดมาครองได้

ผลการแข่งขัน
ประเภทเยาวชนชาย
คลาส เอ.
ชนะเลิศ จิรเดช เชาวรัตน์ 37-38-75
รองชนะเลิศ ชินภัทร ตังหะรัฐ 41-37-78
รองชนะเสิศอันดับ 2 จักกริน จิตรมณีกาญจน์ 39-40-79
คลาส บี.
ชนะเลิศ ธนวินท์ ลี 37-35-72
รองชนะเลิศ ชยพัทธ์ เพชรพัด 38-38-76
รองชนะเสิศอันดับ 2 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ 36-40-76
คลาส ซี.
ชนะเลิศ วรพล ประจันพาณิชย์ 38-34-72
รองชนะเลิศ สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 37-41-78
รองชนะเสิศอันดับ 2 ปุณณวัฒน์ ชมที 43-36-79

ประเภทเยาวชนหญิง
คลาส เอ.
ชนะเลิศ จุมพิตา จุลอักษร 36-35-71
รองชนะเลิศ ณีรนุช ประจันพาณิชย์ 38-34-72
รองชนะเสิศอันดับ 2 เกณิกา บุญประเสริฐ 34-39-73
คลาส บี.
ชนะเลิศ ชุติมณฑณ์ รุจิรนันท์ 35-35-70
รองชนะเลิศ กฤติญา ธนินทรดํารงเดช 34-36-70
รองชนะเสิศอันดับ 2 อทิตญา กิตติรัตน์ธำรง 40-35-75
คลาส ซี.
ชนะเลิศ อติกานต์ เชิดชู 35-35-70
รองชนะเลิศ ปัณฑิตา ผาวิชัย 36-37-73
รองชนะเสิศอันดับ 2 ภลินี วิมูลชาติ 35-39-74