กฎกอล์ฟที่ควรรู้

Alex Cejka ถูกตัดสิทธิ์ใน Honda Classic

Alex Cejka ถูกตัดสิทธิ์ใน Honda Classic
สาเหตุ เพราะใช้ Yardage book ที่ผิดกฎกอล์ฟ

สวัสดีครับนักกอล์ฟทุกท่าน

ฉบับต่อไปนี้ ยังเป็นกรณีศึกษาการตัดสินจากกฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 จาก PGA Tour ,European Tour , Asian Tour เช่นเดิม

ประวัติย่อ Alex Cejka
Alex Cejka นักกอล์ฟอาชีพชาวเยอรมัน อายุ 48 ปี เทิร์นโปรปี 1989 ชนะ PGA Tour 1 รายการ และ International Victories อีก 11 รายการ เงินรางวัลที่ทำได้ $ 13,152,709
Alex Cejka โดนตัดสิทธิ์ เพราะเหตุใด

Alex Cejka ถูกตัดสิทธิ์ใน Honda Classic 2019 สาเหตุ Yardage book ที่ผิดกฎกอล์ฟ
การใช้ Yardage book อยู่กฎข้อใด

กฎข้อ 4.3 การใช้กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้เล่นอาจจะใช้ระหว่างรอบ แต่ผู้เล่นต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบ ด้วย :
– การใช้อุปกรณ์พิเศษ ที่แปลกปลอมเพื่อขจัดหรือลดความชำนาญ หรือการตัดสินใจที่มีลักษณะสำคัญต่อเกมที่ใช้ความท้าทาย เช่น ที่มีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับความชัน ฯลฯ หรือ
– การใช้อุปกรณ์ (รวมทั้งไม้กอล์ฟและลูกอล์ฟ) ในการทำสโตรคตามปกติ “ในทางผิดปกติ” หมายถึงหนทางที่มีหลักการพื้นฐานแตกต่างไปจากเกมการเล่นที่รู้จักกันตามปกติ
ตัวอย่างทั่วไป

ในการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต และไม่ได้รับอนุญาต ระหว่างรอบการเล่นของผู้เล่นตามกฎดังนี้:
ข้อมูลระยะและทิศทาง
อนุญาต
– การใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลระยะ หรือข้อมูลทิศทาง (เช่น อุปกรณ์วัดระยะ หรือเข็มทิศ)
ไม่อนุญาต
– การใช้วัดการเปลี่ยนแปลงระดับสูงต่ำ หรือ
– การแปลข้อมูลของระยะหรือทิศทาง (เช่น การใช้สิ่งประดิษฐ์แนะนำเส้นทางเล่น หรือการเลือกใช้ไม้กอล์ฟในบริเวณลูกของผู้เล่น)

Alex Cejka โดนตัดสิทธิ์ อยู่กฎข้อใด
Alex Cejka ถูกตัดสิทธิ์ ละเมิดกฎกอล์ฟข้อ 4.3 และในกฎใหม่ปี 2019 มีหนังสือ Interpretation (การตีความ) มีข้อความระบุใช้ Yardage book ในส่วนของการใช้แผนที่กรีน(Green Mapping) อยู่ใน Interpretation (การตีความ) 4.3a(1)/1 ระบุสิ่งนี้ :
ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้ใช้แผนที่กรีน(Green Mapping) หรือข้อมูลกรีนพัตอื่น ๆ ยกเว้นว่า :
ภาพของกรีนของกรีนใด ๆ จะต้องถูกจำกัด ไว้ที่สเกลของ 3/8 นิ้วถึง 5 หลา (1: 480) หรือเล็กกว่า หนังสือ หรือกระดาษอื่น ๆ ที่มีแผนที่หรือรูปภาพของกรีนจะต้องมีขนาดไม่เกิน 4 1/4 นิ้ว x 7 นิ้ว (“จำกัด ขนาด”) แม้ว่า “แผ่นตำแหน่งของหลุม” (Hole Location) ที่แสดง 9 หลุมหรือมากกว่านั้นบน กระดาษแผ่นเดียวอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นหากภาพของการวางกรีนใด ๆ ตรงตามขีด จำกัด ของขนาด

ไม่อนุญาตให้มีการใส่ข้อมูลกรีนนอกเหนือจากการสวมแว่นตา หรือเลนส์ตามปกติของผู้เล่น ข้อมูลที่วาดด้วยมือหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกรีนพัตจะได้รับอนุญาตเฉพาะในหนังสือ หรือกระดาษที่มีขนาด จำกัด และผู้เล่นและ / หรือแคดดี้ของเขาเขียน

การปรับโทษสำหรับการละเมิด กฎข้อ 4.3:
– การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรกจากการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง : โทษปรับทั่วไป
– การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สองที่ไม่เกี่ยวข้องในการละเมิดครั้งแรก: การตัดสิทธิ์

ใช้การปรับโทษนี้แม้ว่าลักษณะของการละเมิดแตกต่างกันทั้งหมดกับการละเมิดที่เป็นผลมาในการปรับโทษครั้งแรก

แต่ Alex Cejka ไปใช้ Yardage book ฉบับเก่าที่มีแผนที่กรีน(Green Mapping) ขนาดใหญ่กว่ากฎกอล์ฟกำหนด และมีการละเมิดใช้หลายครั้ง ดังนั้น จึงมีโทษ ตัดสิทธิ์

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ

สวัสดีครับ
วิชิต บัณฑุวงศ์