For Golf Trust

เร่งสปีดหัวไม้ทำได้อย่างไร

มีนักกอล์ฟที่พยายามศึกษาการตีกอล์ฟให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากรู้ว่าการจะตีกอล์ฟให้ได้ไกลนั้นจะต้องเริ่มสปีดหัวไม้ให้เร็วขึ้น

แต่ก็ยังไม่เข้าใจและทำยังไม่ได้

ก่อนอื่นมาดูความหมายของคำว่าสปีดกันก่อนว่าหมายถึงอะไรสปีดคือวัตถุเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยใช้ช่วงเวลาหนึ่งถ้าให้เวลาน้อยแสดงว่าสปีดดีเหมือนรถยนต์ที่สปีดดีจะเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปข้างหน้าโดยใช้เวลาน้อย

ในการตีกอล์ฟนั้นการเร่งสปีดทำได้โดยพยายามลดเวลาการเคลื่อนที่ของหัวไม้จากท็อปสวิงให้เดินทางเข้าปะทะลูกโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดซึ่งการจะทำให้เวลาสั้นได้คือการลดระยะทางการเคลื่อนที่ให้สั้นลง

การลดเวลาให้สั้นลงนั้นทำได้ด้วยการดีเลย์ฮิตหรือตีให้ช้าลงแล้วมาเร่งข้อมือสะบัดตีใกล้ๆลูก

ทั้งหมดนั้นเป็นเทคนิคที่สำคัญที่เป็นหัวใจมากที่สุดที่จะทำให้ตัวเลขสถิติต่างๆถูกต้องตามที่ควรจะเป็น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเทคนิคเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าเบสิคที่สำคัญต่างๆเช่นการจับกริพเพลนสวิงสมาธิการถ่ายน้ำหนักตัวไม่ถูกต้อง

สนใจเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/TxNU2r7SBjc

โปรเชารัตน์ เขมรัตน์