For Golf Trust

การพัตต์เรื่องง่าย สไตล์โปรเชาว์

ลักษณะของการตีกอล์ฟถูกออกแบบมาอย่างดีเหลือเชื่อ เพราะเป็นการตีใช้พลัง และใช้ความพิถีพิถันอย่างละครึ่ง ไม่ได้ใช้แต่พลังอย่างเดียว

หลายคนเริ่มงง หมายความว่าอย่างไร ให้ดูอย่างนี้ครับ พาร์ 3 คือการตี 1 ครั้ง พัตต์ 2 ครั้ง พาร์ 4 ตี 2 ครั้ง พัตต์ 2 ครั้ง ส่วนพาร์ 5 ตี 3 ครั้ง พัตต์ 2 ครั้ง รวม 18 หลุม จะตีทั้งหมด 36 ครั้ง และพัตต์ 36 ครั้ง

แต่ถ้าเป็นระบบของการโค้ชนักกีฬาแล้ว จะให้นักกีฬาพัตต์ 30 ครั้ง ถ้าต่ำกว่าถือว่าพัตต์ดี แต้ถ้าเลยถือว่าพัตต์ไม่ดี การที่กำหนดไม่ให้เกิน 30 เพราะความเป็นจริงจะต้องตีไม่ออน ลูกไปอยู่ข้างกรีน หรือตกทราย ก็ต้องพยายามตีลูกไปให้ใกล้หลุมเพื่อทำพัตต์เดียว หรือถ้าตีออน ก็ต้องพยายามทำพัตต์เดียว จำนวนพัตต์เลยไม่ต้องถึง 36 พัตต์

การจับไม้พัตต์ที่ดีที่สุดไม่มี นักกอล์ฟจะต้องหาสไตล์ของตัวเองที่มั่นใจและชอบที่สุด

ไม้กอล์ฟที่ดีที่สุดก็ไม่มี นักกอล์ฟจะต้องหาอันที่ถูกใจ อันที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าทำให้เราพัตต์ดีที่สุด

เบสิคของการพัตต์คือ จะต้องให้หน้าพัตเตอร์ปะทะลูกในลักษณะตั้งฉากกับทิศทางที่จะให้ไป ซึ่งจะเอาไม้อันไหนพัตต์ก็ได้ และจะต้องให้ลูกวิ่งไปลงหลุม หรือถ้าไม่ลงก็ต้องอยู่ใกล้หลุมให้มากที่สุด นั่นหมายความว่า นักกอล์ฟจะต้องหาไลน์(เส้นทางการเดินทางของลูก) และหาน้ำหนักของการวิ่งของลูก ไลน์ถูก น้ำหนักดี ลูกก็ลงหลุม แต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งผิดพลาดก็ขอให้อยู่ใกล้หลุมให้มากที่สุด

หลักการพัตต์ที่นักกอล์ฟควรให้ความสำคัญในการฝึกคือ พัตต์ไกล(ตรงไหนก็ได้บนกรีนหรือขอบฟรินท์)ให้ใกล้หลุม และพัตต์ใกล้หลุม(ประมาณน้อยกว่า 3 ฟุต)ให้ลง

ควรฝึกการให้น้ำหนักกับพื้นผิวต่างๆ ด้วยความเรียบที่แตกต่างกัน ตั้งแต่บนพื้นปูน พื้นพรม พื้นหญ้าจนเกิดความชำนาญอย่างเป็นอัตตโนมัติ ตาเห็นมือทำได้ เน้น นะครับว่า ต้องให้ถึงจุดนี้

หลักพื้นฐานทางจิตใจอย่างหนึ่งของการพัตต์กอล์ฟคือ ต้อง รัก ชอบ และสนุกกับการพัตต์ ต้องมีความรู้สึกท้าทาย อยากพัตต์ลูกให้ลงหลุม ถ้าคิดว่าไม่ชอบ หรือคิดว่าพัตต์เป็นเรื่องจากก็จะส่งผลทำให้การพัตต์เราไม่ดี

คอนเซบท์ของการตีกอล์ฟนั้น ตีไกล 300 หลา ก็เท่ากับการพัตต์ระยะ 3 ฟุต นับเป็นหนึ่งสโตรคเหมือนกัน แต่นักกอล์ฟน้อยมากที่จะเห็นความสำคัญที่จะเน้นการซ้อมพัตต์ มีแต่จะซ้อมตีให้ไกล ให้ตรง แต่สกอร์จะไปเสียเพราะพัตต์

เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/KUo4HFRVV5s