For Golf Trust

ซ้อมไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เก่งเอง…จริงหรือไม่

มีคำพูดภาษาอังกฤษของสายฝั่งโค้ชสวยหรู ฟังง่าย จำง่าย ว่า “Practice Make Perfect “ใช้บอกต่อกันมาตลอด

ถ้าจะถามว่า จริงหรือไม่ คำตอบคือ จริงแค่ครึ่งเดียว เพราะอะไร เพราะถ้าซ้อมในสิ่งที่ถูก มันก็จะดี แต่ถ้าไปซ้อมในสิ่งที่ผิดละมันจะเกิดอะไรขึ้น มันจะสมบูรณ์ได้หรือไม่

เพราะซ้อมอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่หรือ โดยเฉพาะในกีฬากอล์ฟด้วยแล้ว ถ้าซ้อมอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้น ซ้อมผิดก็ได้ตอกย้ำสิ่งผิดๆนั้นต่อไป ถึงแม้จะตีได้ก็ตาม แต่ผลงานที่ออกมาคนตีก็ไม่มีความสุขนัก ดังนั้น คำพูดที่จะถูกต้องจะเป็น “Practice Make Permanent”

มีให้เห็นอยู่เสมอกับนักกีฬาที่ขยันฝึกซ้อมเอง กับนักกีฬาที่มีโค้ชฝึกซ้อมให้อย่างต่อเนื่อง จึงมีผลงานที่แตกต่างกัน คนซ้อมเองมันจะไปไม่ไกลมาก เพราะบางครั้งก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไร มองตัวเองไม่เห็น ไม่กล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไร ผิดกับนักกีฬาที่ทำงานควบคู่กับโค้ช จะมีผลงานที่โดดเด่นเสมอๆ ถึงแม้บางครั้งจะมีปัญหาบ้างแต่ก็สามารถกลับมาได้ครั้งต่อไป

ดังนั้นการฝึกซ้อมโดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมจึงจะเป็นการฝึกซ้อมที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ได้ ซึ่งถ้าเป็นคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแต่อาจจะจำยาก ยาว ไม่เท่ห์ ได้แก่ “Practice with Appropriate Feedback Make Perfect”

เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/YUU8NCV29Sk