For Golf Trust

ขอแนะนำ “มูลนิธิกอล์ฟไทยสู่กอล์ฟโลก”

มูลนิธิกอล์ฟไทยสู่กอล์ฟโลก เป็นมูลนิธิที่ตั้งโดยโปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ กับทีมงานโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์

วัตถุประสงค์เพื่อ จะรวบรวมเงินช่วยนักกอล์ฟที่มีความสามารถ มีวินัย มีความตั้งใจ แน่วแน่กับการจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพ มีความประพฤติดี แต่ฐานะของทางบ้านไม่ค่อยพร้อมนัก

แหล่งของเงินสนับสนุนมาจากหลายช่องทาง อาทิเช่น การบริจาคของทีมงานของโรงเรียนสอนกอล์ฟกันเอง การบริจาคจากคนทั่วไป จากองค์กร โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจากการทุ่มเทของทีมงาน เช่นการสอนที่ไม่เรียกเงินแต่เป็นการร่วมบริจาคแทน การขายสินค้าที่เอาเงินส่วนต่างจากต้นทุนมาเข้ามูลนิธิ การจัดกอล์ฟการกุศล เป็นต้น

ซึ่งยอดบริจาคก็ยังไม่ถือว่ามาก หรือพอใช้จ่ายกับจำนวนนักกีฬาที่ร่วมสนับสนุนอยู่ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 4 คน เป็นชาย 1 หญิง 3 ทั้ง 4 คน ก็เป็นนักเรียนที่ดูแลโดยทีมงานของโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ที่เริ่มต้นด้วยการไม่เก็บค่าสอน และให้ทุนไปทำการแข่งขันยังต่างประเทศที่ไม่ไกลมากนัก เช่น มาเลเซีย จีน เป็นต้น

อนาคต ถ้ามีเงินเป็นกองทุนสนับสนุนพอก็จะเปิดสนับสนุนนักกีฬาภายนอกเพิ่มมากขึ้น ด้วยเงื่อนไขที่ทำได้

อนาคต ก็มีการพูดคุยกันว่า ถ้านักกีฬาที่มูลนิธิเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้เงินจากการแข่งขันตอนเป็นอาชีพก็ขอให้แบ่งรายได้กลับเข้ามาเพื่อส่งต่อให้รุ่นน้องกันต่อไป ซึ่งก็หวังว่าจะได้ส่งต่อกันไปจนให้ประสบความสำเร็จในระดับโลก

ท่านใดที่สนใจบริจาค ติดต่อโดยตรงได้ที่โปรเชาว์ 081-9110770 หรือ ID LINE : pro.chaow

เข้าไปฟังเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/3YCcq4I92ds