10 ฟันเฟืองที่ไม่ทำให้วงสวิงเพี้ยน

ในส่วนของเบสิคกอล์ฟนอกจากการจับกริพที่ถูกต้องการมีเพลนสวิงที่ถูกต้องการเข้าอิมแพ็คที่ถูกต้องการฟอลโร่ทรูที่ถูกต้องแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่แทรกอยู่ที่จะทำให้วงสวิงดีหรือไม่ดี

ส่วนที่แทรกอยู่เหล่านั้นถ้าเอาจัดเรียงกันแล้วมีอยู่10 ประเภทที่ต้องคำนึงถึงคอยตรวจสอบอยู่เสมอซึ่งจะเรียกว่า10 ฟันเฟืองที่จะทำไม่ให้วงสวิงเพี้ยน

1. แนวหลังมือจะต้องเป็นแนวเดียวกันกับท่อนแขนเมื่อตอนท็อปสวิง
2. ตำแหน่งหลังมืออยู่หลังแนวไหล่เล็กน้อยเมื่อตอนท็อปสวิง
3. ก่อนเข้าอิมแพ็คหลังมือซ้ายไม่หักงอ(ฮิ้นจ์)
4. ตอนอิมแพ็คต้องให้มือทั้งสองเข้าแนวSlot(ช่อง)เดิมเหมือนตอนเริ่มจรดไม้
5. เปิดสะโพกซ้ายเมื่อตอนอิมแพ็คเพื่อช่วยให้มือทั้งสองเข้าSlot ได้ง่ายขึ้น
6. เมื่อกำลังดาวน์สวิงเพื่อเข้าอิมแพ็คให้ศอกขวาแนบลำตัว
7. ไม่รีบยกส้นเท้าขวาเร็วพร้อมๆกับตอนอิมแพ็คควรให้โดนลูกก่อน
8. ถ่ายน้ำหนักให้อยู่ในกรอบของเท้าทั้งสอง
9. ขาขวาไม่เหยียดตรงตอนท็อปสวิง
10.ขาซ้ายออกแรงยันพื้นเมื่อเริ่มดาวน์สวิงจนอิมแพ็ค

เข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมภาพและการอธิบายได้ที่ https://youtu.be/onq9ajjYz-Q และ https://youtu.be/k3_zWjsRReM