กฎกอล์ฟที่ควรรู้

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ที่มีการปรับปรุงแก้ไข (ตอนที่ 2)

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ที่มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎข้อ 4.3 ข้อจำกัดในการใช้วัสดุในการอ่านกรีน

สวัสดีครับนักกอล์ฟทุกท่าน

R&A และ USGA มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ชี้แจ้ง กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ให้สอดคล้องกับสภาพการเล่น และการแข่งขันให้มากที่สุด ประกาศปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เรียกอย่างเป็นทางการว่า “Clarifications of the 2019 Rules of Golf” จะประกาศเป็นไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เนื่องจากกฎใหม่ปี 2019 นี้เปลี่ยนแปลงมาก อาจจะไม่ครอบคลุม หรือไม่สอดคล้องบางกฎบางข้อ ดังนั้นจึงต้องมีคำชี้แจ้งเพิ่มเติม (Clarification) ดังกล่าว

ที่มาของกรณีศึกษา

เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา PGA Tour รายการ Honda Classic 2019 นักกอล์ฟระดับโลก Alex Cejka มีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน ฐานที่ใช้แผ่นที่การอ่านกรีน (putting green map) ซึ่งรู้จักกันดีที่เรียกว่า Yardage book สาเหตุละเมิดกฎกอล์ฟเพราะมีสัดส่วนที่ใหญ่เกินกำหนด และมีการแสดงที่ลาดเท (Slop)

กฎข้อ 4.3 การใช้อุปกรณ์
กฎข?อ 4.3 ใช้กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้เล่นอาจจะใช้ระหว่างรอบ
แผ่นที่การอ่านกรีน (putting green map) หรือ Yardage book อยู่ในกฎข้อ 4.3
กฎข้อ 4.3a อนุญาต และไม่อนุญาตการใช้อุปกรณ์

สาระ โดยสรุป :

ผู้เล่นอาจใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยการเล่นระหว่างรอบของเขา ยกเว้นผู้เล่นต้องไม่ทําให้ เกิดความได้เปรียบ ด้วย :
-การใช้อุปกรณ์ (นอกจากไม้กอล์ฟหรือลูกกอล์ฟ) ที่แปลกปลอมเพื่อขจัดหรือลดความ ชํานาญหรือการตัดสินใจที่มีลักษณะสําคัญต่อเกมที่ใช้ความท้าทาย หรือ
– การใช้อุปกรณ์ (รวมทั้งไม้กอล์ฟและลูกอล์ฟ) ในการทําสโตรคตามปกติ “ในทางผิดปกติ”
หมายถึงหนทางที่มีหลักการพื้นฐานแตกต่างไปจากเกมการเล่นที่รู้จักกันตามปกติ
Alex Cejka มีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน เพราะเหตุใด

มีคำชี้แจง 4.3a./1 ข้อจำกัดในการใช้วัสดุในการอ่านกรีน (Clarification 4.3a./1 Limitations on Using Green-Reading Materials)

วัตถุประสงค์ของการตีความ (Interpretation) :

กฎข้อ 4.3 จำกัดการใช้อุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่อาจช่วยผู้เล่นในการเล่นของเขา ตามหลักการที่ว่ากอล์ฟเป็นเกมที่ท้าทายซึ่งความสำเร็จควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ทักษะ และความสามารถของผู้เล่น

คำชี้แจงของกฎข้อ 4.3 นี้ จำกัดขนาด และมาตราส่วนของรายละเอียดของแผนที่กรีน และการใช้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัลที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้เล่นอาจใช้ในรอบเพื่อช่วยในการอ่านเส้นทางเล่นของเขาหรือของเธอบนกรีน เพื่อให้ความสามารถในการอ่านกรีนของผู้เล่นยังคงเป็นส่วนสำคัญของทักษะในการพัตต์

แผนที่กรีน (putting green map)
อนุญาตให้ผู้เล่นใช้แผนที่กรีน หรือข้อมูลอื่นของกรีน ยกเว้นว่า:

 • จำกัดมารตราส่วนของภาพของกรีน ขนาด 3/8 นิ้วต่อ 5 หลา (1: 480) หรือเล็กกว่า (” ข้อจำกัดมาตราส่วน “);
 • หนังสือ หรือกระดาษอื่นที่มีแผนที่หรือภาพของกรีนต้องไม่ใหญ่กว่า 4 1/4 นิ้ว x 7 นิ้ว (” ข้อจำกัดขนาด “) แม้ว่า “แผ่นตำแหน่งหลุม” ที่แสดง 9 หลุมหรือมาก กว่าในกระดาษหนึ่งแผ่นอาจมีขนาดใหญ่กว่าโดยมีข้อแม้ว่าภาพของกรีนเดียวเป็นไปตามข้อจำกัดมาตราส่วน
 • ไม่อนุญาตให้ขยายข้อมูลกรีน นอกเหนือจากการสวมใส่แว่นสายตา หรือเลนส์สายตาตามปกติ
 • อนุญาตการวาดด้วยมือ หรือข้อมูลที่เขียน เกี่ยวกับกรีน ถ้ามีอยู่ในหนังสือหรือกระดาษที่เป็นไปตามข้อจำกัดขนาด และเขียนโดยผู้เล่นและ / หรือแคดดี้ของเขา
  แผนที่กรีนอิเลคโทรนิคส์หรือดิจิทัล
  ภาพกรีนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดมาตราส่วนและขนาดด้านบน ถึงแม้แผนที่กรีนอิเล็กทรอนิกส์หรือหรือดิจิทัลเป็นตามข้อจำกัดข้างต้น ผู้เล่นยังคงฝ่าฝืนกฎข้อ 4.3 ถ้าผู้เล่นใช้อุปกรณ์ใดในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของข้อจำกัดเหล่านี้ เช่นโดย:
 • การเพิ่มขนาดของการแสดงภาพของกรีนเกินข้อจำกัดมาตราส่วนหรือขนาด ;
 • สร้างเส้นทางเล่นที่แนะนำตามตำแหน่ง (หรือตำแหน่งที่ประมาณ) ของลูกของผู้เล่น (ดูกฎข้อ 4.3a(1))
  การปรับโทษ
  การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งแรกจากการกระทําอย?างเดียว
  การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งที่สอง ที่ไม?เกี่ยวข?องในการละเมิดครั้งแรก: การตัด สิทธิ์
  Alex Cejka มีโทษตัดสิทธิจากการแข่งขัน เพราะมีการละเมิดหลายครั้ง

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์