Golf NEWS

ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยน คัพ 2019

ช้าง เปิดศึกสวิงระดับมหาวิทยาลัย
“ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยน คัพ 2019”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้าง จัดการแข่งขันกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัย รายการ “ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยน คัพ 2019” โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมนักกีฬากอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยให้มีเวทีแข่งขันมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการต่อยอดโครงการกอล์ฟเยาวชนที่ช้างได้สนับสนุนต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

โดยรูปแบบการแข่งขันจะทำการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมทั้งหมด 5 สนาม จะคิดคะแนนรวมของนักกอล์ฟที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของทีมในแต่ละรอบเป็นคะแนนทีม ซึ่งทีมที่ทำคะแนนรวมน้อยที่สุดจะเป็นทีมชนะ และเมื่อแข่งขั้นครบทั้ง 5 สนาม ทีมที่ทำอับดับดีที่สุด 3 ทีม จะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2562 ณ สนามเลควิว รีสอร์ทแอนด์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดเพชรบุรี

โดยผลการแข่งขันกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัย รายการ “ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยน คัพ 2019” สนามที่ 1 เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน มีดังนี้

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์ สกอร์รวม 3 คน (443)
รายชื่อนักกีฬามหาลัยธรรมศาสตร์
1.อธิคม สุขวารี 76,68 144
2.ชนินทร์ ทินตระกูล 78,71 149
3.ธนภูมิ ครรชิตวรกุล 77,73 150
4.สิรภัทร ใจใหญ่ 80,73 153

อันดับ 2 ม.รังสิต สกอร์รวม 3 คน (456)
รายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต
1.นายนิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 72,75 147
2.นามโสภณ ศิริประทุม 77,73 150
3.นายภูดนัย รุ้งศรีวงศ์ 79,80 159
4.นายธนบดี มีจิตร 96,89 185

อันดับ 3 ม.จุฬาลงกรณ์ สกอร์รวม 3 คน (467)
รายชื่อนักกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.นาวิน สกุลศิรสุนทร 75,73 148
2.กิตติพศ ไทยประยูร 85,76 161
3.ก่อพงศ์ พัฒนาทร 79,79 158

อันดับ 4 ม.อัสสัมชัญ สกอร์รวม 3 คน (469)
รายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.นายพีรวิชญ์ เกรียงขจร 81,73 154
2.นายเจตวัฒน์ พัฒน์ศรีเมือง 77,80 157
3.นายถิรวัฒน์ จิรายุสกมล 79,81 160
4.นายสุรพัฒน์ เภรีภาส 84,79 163

สำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการ “ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยน คัพ 2019” สนามที่ 2 จะทำการแข่งขันที่สนามบางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562