For Golf Trustคอลัมน์ประจำ

สวิงเพลน ส่วนสำคัญอันดับสองของวงสวิงกอล์ฟ

ถ้าได้ติดตามฉบับก่อนหน้านี้ที่นำเสนอ การจับกริพคือความสำคัญอันดับหนึ่งของเบสิคในวงสวิงกอล์ฟไปแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญอันดับสองตามลงมาของการสร้างวงสวิงกอล์ฟที่ดีคือ “แนวสวิง” หรือ “สวิงเพลน”

สวิงเพลน คือ เส้นทางของการเดินทางของหัวไม้ที่เราวาดหรือยกขึ้นไปทางด้านข้างเพื่อที่จะสร้างแรงสร้างพลังเอากลับมาตีลูกกอล์ฟที่วางคอยอยู่ หรือ การสร้างพลังงานจลน์ของหัวไม้เพื่อเอามาถ่ายทอดให้ลูกกอล์ฟที่ตั้งอยู่เป็นพลังงานศักดิ์ให้กลายเป็นพลังงานจลน์ลอยออกไปให้ไกลที่สุด

สวิงเพลนมีอยู่สองส่วน คือตอนวาดขึ้นไป หรือแบ็คสวิง กับวาดลงมาหรือดาวน์สวิง

สวิงเพลนที่ดี แนวของหัวไม้ตอนขึ้นกับลงควรจะอยู่ในแนวเดียวกัน หรือถ้าตอนขึ้นไม่ดียังไม่เป็นไร แต่ตอนลงต้องดี เพราะเป็นตอนสำคัญที่จะส่งให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนไปข้างหน้า

ถ้าแนวหัวไม้ตอนเข้าประทะเดินทางจากในดันออกนอกก็จะส่งผลให้ลูกพุ่งออกไปทางขวาของแนวเป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรกสักระยะหนึ่ง จากนั้นลูกจะเดินทางต่อด้วยอิทธิพลของหน้าเหล็ก

– ถ้าหน้าเหล็กเปิดพอดีกับแนวของสวิงก็จะทำให้ลูกวิ่งไปขวาตรงๆ เรียกว่าลูกพุช
– ถ้าหน้าเหล็กเปิดมากจากแนวก็จะทำให้ลูกเลี้ยวขวาออกไปอีก เรียกว่าลูก พุชสไลซ์
– ถ้าหน้าเหล็กปิดจากแนวก็จะทำให้ลูกเลี้ยวกลับมาทางซ้าย เรียกว่า ลูก ดรอว์

ถ้าแนวหัวไม้ตอนเข้าประทะเดินทางจากนอกเข้าสู่ด้านในของแนวเป้าหมาย หรือภาษาง่ายๆเรียนตีคล่อม ก็จะส่งผลให้ลูกพุ่งไปทางซ้ายของแนวเป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรกสักระยะหนึ่ง จากนั้นลูกจะเดินทางต่อด้วยอิทธิพลของหน้าเหล็ก

– ถ้าหน้าเหล็กปิดพอดีกับแนวของสวิงก็จะทำให้ลูกวิ่งไปซ้ายตรงๆ เรียกว่าลูกพูล
– ถ้าหน้าเหล็กปิดมากจากแนวก็จะทำให้ลูกเลี้ยวซ้ายมากออกไปอีก เรียกว่าลูก พูลฮุค
– ถ้าหน้าเหล็กเปิดจากแนวก็จะทำให้ลูกเลี้ยวกลับมาทางขวา เรียกว่า ลูก เฟด

ถ้าแนวหัวไม้ตอนเข้าประทะเดินทางจากในหลังประทะลูกแล้วก็เดินทางเข้าสู่ใน จะส่งผลให้ลูกพุ่งไปทางตรงกับแนวเป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรกสักระยะหนึ่ง จากนั้นลูกจะเดินทางต่อด้วยอิทธิพลของหน้าเหล็ก

– ถ้าหน้าเหล็กสแควร์พอดีกับแนวของสวิงก็จะทำให้ลูกวิ่งไปตรงๆ เรียกว่าลูก สเตรท
– ถ้าหน้าเหล็กเปิดมากจากแนว ลูกจะวิ่งไปตรงๆก่อน หลังจากนั้นจะเลี้ยวไปขวา เรียกว่าลูก สไลซ์
– ถ้าหน้าเหล็กปิดจากแนว หลังจากลูกวิ่งไปตรงก่อน และเลี้ยวกลับมาทางซ้าย เรียกว่า ลูก ฮุค

จากทั้ง 3 แนว นี้ ทิศทางของลูกที่ได้มี 9 ทิศทาง ใน 9 ทิศทางนี้มีแค่ 3 ทิศทางที่เรานำไปใช้ได้ คือ ลูกสเตรท ลูกครอว์ และลูกเฟด ซึ่งถ้านักกอล์ฟเข้าใจและฝึกตีให้ได้ ก็จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และถ้าเข้าใจก็จะทำให้รู้สาเหตุความผิดพลาดหลังเห็นการเดินทางของลูก

การสร้างแนวสวิงที่ดีมีข้อสังเกตุและใช้ตรวจเช็คตอนที่เราทำสวิงได้ คือตอนขึ้นสวิงหรือดาวน์สวิงนั้น เมื่อตำแหน่งที่ก้านไม้ขนานพื้น หัวไม้ควรอยู่ในแนวเดียวกับมือที่จับ หรือก้านขนานไปกับแนวเป้าหมาย ดังนั้นควรมีเวลาฝึกซ้อมโดยไม่ตีลูกด้วยการทำซ้ำๆ

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากยูทูป https://youtu.be/7aFKsA3d10k