ความเข้าใจผิด และความลับในวงสวิงกอล์ฟ

เป็นธรรมดาของนักกอล์ฟที่พยายามจะพัฒนาวงสวิงและการเล่นของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

แน่นอนก็พยายามจะแสวงหาข้อมูลว่า จะทำให้ตีกอล์ฟดีได้อย่างไร

ช่วงที่ผ่านมา 20 ปี ก็มีคำแนะนำ จากหนังสือ จากวีดีโอ และจากโปรผู้สอนที่ไปอ่านเขามาอีกที ก็นำมาพูดมาสอน รวมทั้งอิทธิพลจากรายการทีวี ที่เกี่ยวกับกอล์ฟ

สิ่งที่นำเสนอกันออกมาไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสียทั้งหมด แต่ก็สามารถทำให้คนเข้าใจผิดได้ เพราะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เป็นความเข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนี้ แต่ถามว่าทำได้ไหม ผลคือทำไม่ได้

ความเข้าใจผิดและความลับที่ใหญ่ๆ ทำให้การเล่นกอล์ฟไม่พัฒนา ผมขอนำเสนอ 3 ข้อ

1.ว่ากันว่า “กอล์ฟต้องใช้กล้ามเนื้อใหญ่ตี” จริงหรือไม่
ความหมายคือ ไม่ควรใช้กล้ามเนื้อเล็กๆ ให้ทำงานมาก เพราะจะทำให้ตีไม่ตรง โดยเฉพาะมือ แขน ควรให้กล้ามเนื้อใหญ่ที่ลำตัวทำงานให้มาก
ข้อเท็จจริง กีฬาทุกประเภทที่ใช้มือ เช่น ตีเทนนิส แบดมินตัน พุ่งแหลน ขว้างฆ้อน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีมือที่มีบทบาทสำคัญ ร่างกายเป็นเพียงฐานที่มั่นคง และเป็นที่เกาะเชื่อมของกล้ามเนื้อหลายมัดรวมๆกัน
ถ้ามัดมือไม่ให้เคลื่อนไหวได้ ไม่ใช้หักข้อมือได้ แล้วลองให้ตีกอล์ฟดู ท่านจะนึกภาพได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นจึงมีนักกอล์ฟจำนวนมากที่พยายามใช้กล้ามเนื้อใหญ่ให้ทำงานจนทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวมาก แต่มือแขนไม่ได้เน้น ส่งผลให้ทั้งระยะก็ไม่ได้ ทิศทางก็ไม่ดี
ความจริงในการตีหนึ่งครั้ง มีการหมุนเพื่อสร้างแนวสวิงให้กว้าง และข้อมือ แขนจะเป็นตัวเร่งให้หัวไม้กอล์ฟเคลื่อนที่ กล้ามเนื้อทุกๆมัดจะต้องช่วยกันทำงานหดยืด สอดประสานกันไป ไม่ใช่เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษให้ทำงาน อาจจะพูดได้ว่า ลำตัวที่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ 50 แขนข้อมืออีก 50

2.ว่ากันว่า “การตีกอล์ฟเหมือนการสาดน้ำ” จริงหรือไม่ข้อมูลนี้
ถ้าถามว่าใช่ไหม ใช่ในบางอุปกรณ์ เช่นหัวไม้ทั้งหลายและเหล็กยาว เป็นการตีแบบส่งผ่านได้
แต่ไม่ใช่สำหรับการตีเหล็กกลางและเหล็กสั้น ที่ต้องการให้ลูกมีสปิน ซึ่งการจะทำให้ลูกหมุนได้นั้น หน้าเหล็กจะต้องสัมผัสลูกจากด้านบนลงล่างแบบแนบสนิททำให้ลูกหมุนย้อนกลับ องศาของหน้าเหล็กจะทำงานของมันเอง ด้วยหลักการ”มุมตกเท่ากับมุมสะท้อน” นั่นคือ มุมของเหล็กเอียงแค่ไหนก็จะทำให้ลูกลอยขึ้นไปเท่านั้น
การทำงานของหน้าเหล็กจึงต้องเหมือนการฟันเฉียงๆลงไป ซึ่งหลักจากลูกลอยขึ้นไปแล้ว หน้าเหล็กจะกัดลูกลงไปที่พื้น ทำให้หญ้า ดิน ถูกกัดลึกลงไป และหน้าเหล็กก็จะอุ้มให้หญ้า ดิน ลอยขึ้นไป ทิ้งล่องลอยเป็นพื้นที่เป็นหลุมลึกที่เรียกว่า “ดิวิท”

3.จริงหรือไม่ที่บอกว่า “ตีลูกกอล์ฟโดนไม่ดีเป็นเพราะวงสวิงที่ไม่ดี”
การตีหัวลูก การตีพื้น ยังมีผู้เข้าใจผิดว่า เป็นเพราะวงสวิงไม่ดี แต่ถ้าวงสวิงไม่ดี ทำไมบางครั้งโดนดี ซึ่งวงสวิงก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

การตีลูกโดนไม่ดี เป็นเรื่องของคำว่า “สมาธิ” เป็นเรื่องใหญ่
คนตีลูกโดนพื้น หรือหัวลูกนั้น ส่วนมากขณะลงไม้ นักกอล์ฟมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องอื่นๆ แทนที่จะอยู่ที่หัวไม้กับลูก เช่นคิดถึงสิ่งที่จะทำในวงสวิง หรือมีความกังวล ความกลัว ที่ช็อตจะเสียหาย ฯลฯ ทำให้เสียสมาธิ แล้วก็ตีลูกไม่โดน ซึ่งเสียสมาธินิดเดียวก็ไม่โดนตรงกลางหน้าไม้ ไม่โดนกลางลูกแล้ว
ถ้าตีกอล์ฟโดนไม่แน่นอน ส่วนใหญ่เป็นเพราะเสีย “สมาธิ” จึงต้องโฟกัสอยู่กับสิ่งที่กำลังทำแบบจรดจ่อ นั่นคือ พาไม้ให้ไปตีให้โดนลูก คนที่สมาธิไม่ค่อยดี โฟกัสไม่เป็น ขอแนะนำให้ไปฝึกเดาะลูกกอล์ฟให้ได้หลายๆครั้ง แล้วจะมีสมาธิดีขึ้น
ถ้าตีกอล์ฟโดนดี แต่ไม่ตรง ต้องแก่ที่แมคคานิค
ทั้งหมดนี้คือความเข้าใจผิดของนักกอล์ฟจำนวนมาก ซึ่งมันก็เป็นเคล็ดลับในวงสวิงกอล์ฟอีกด้วย

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์


ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://youtu.be/cnMZiqpz-Xg