กฎกอล์ฟที่ควรรู้

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ที่มีการปรับปรุงแก้ไข (ตอนที่ 1)

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 เพิ่งใช้กันได้ไม่กี่เดือน มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพการเล่น และการแข่งขันให้มากที่สุด ทาง R&A และ USGA หากค้นพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับการแข่งขันจริง องค์กรกอล์ฟโลกจะประกาศปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมทันที ไม่ต้องรอถึงอีก 4 ปีข้างหน้าอาจไม่ทันการ ประกาศปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เรียกอย่างเป็นทางการว่า “Clarifications of the 2019 Rules of Golf” จะประกาศเป็นไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เนื่องจากกฎใหม่ปี 2019 นี้เปลี่ยนแปลงมาก อาจจะไม่ครอบคลุม หรือไม่สอดคล้องบางกฎบางข้อ ดังต่อไปนี้

กฎข้อ 10.2b(4) ข้อจำกัดเมื่อแคดดี้ยืนอยู่หลังผู้เล่น
วัตถุประสงค์ของกฎข้อ 10.2 : คำปรึกษา และการช่วยเหลืออื่น
เพื่อเกมกอล์ฟเป็นความท้าทายหลักสำหรับผู้เล่น คือการเลือกกลยุทธ และวิธีการเล่นสำหรับผู้เล่น ดังนั้นจึงจำกัดคำปรึกษา และการช่วยเหลืออื่นที่ผู้เล่นอาจได้รับระหว่างการเล่น โดยพยายามให้ผู้เล่นใช้ทักษะความสามารถมากที่สุด รองจากการขอคำปรึกษา หรือช่วยเหลือจากแคดดี้

ในกฎข้อ 10.2b(4) ข้อจำกัดเมื่อแคดดี้ยืนอยู่หลังผู้เล่น มีสาระสำคัญว่า
เมื่อผู้เล่นเริ่มทำการยืนเพื่อสโตรค(ตีหรือพัตลูก) จนกระทั่งทำสโตรค(ตีหรือพัตลูก) แล้ว
• แคดดี้ของผู้เล่น จะต้องไม่จงใจยืนอยู่ในบริเวณ หรือใกล้กับระยะต่อจากเส้นทางเล่นหลังลูก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
• ถ้าผู้เล่นทำการยืนเป็นการละเมิดกฎข้อนี้ ผู้เล่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปรับโทษด้วยการถอยออกไป
ข้อยกเว้น – ลูกบนกรีน เมื่อลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน ไม่มีการปรับโทษตามกฎข้อนี้ ถ้าผู้เล่นถอยออกจากการยืน และไม่เริ่มทำการยืนอีกจนกว่าแคดดี้ออกไปจากบริเวณนั้น
อธิบายความ
ทุกครั้งที่ผู้เล่น เข้าไปยืนเพื่อจะตีตั้งแต่บนแท่นที ในแฟร์เวย์ ในป่า ในน้ำ แคดดี้จะต้องไม่ยืนหลังผู้เล่นในเส้นทางเล่น จะมีโทษปรับทั่วไปทันที แม้ว่าแคดดี้จะถอยออกก่อนตีก็ตาม
ยกเว้น – ลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน เมื่อผู้เล่นกำลังยืนเพื่อทำการพัต หากแคดดี้ยืนหลังผู้เล่นในเส้นทางเล่น ยังไม่มีการปรับโทษ แต่ทั้งผู้เล่นถอยออกจากการยืน และแคดดี้ต้องออกไปจากบริเวณนั้น และผู้เล่นเข้าไปยืนเพื่อพัตใหม่ โดยแคดดี้ไม่อยู่ด้านหลังผู้เล่นในเส้นทางเล่น
แคดดี้ อาจยืนนอกเส้นทางเล่นให้คำแนะนำได้ บนพื้นที่ตั้วที แฟร์เวย์ หรือบนกรีน โดยไม่ละเมิดกฎข้อนี้
หมายเหตุ : โทษปรับทั่วไป แมทช์เพลย์ ปรับแพ้หลุม ส่วนสโตรคเพลย์ ปรับ 2 สโตรค

พฤติกรรมของนักกอล์ฟ และแคดดี้
ท่านนักกอล์ฟที่ชมการถ่ายทอดกอล์ฟระดับโลก มักจะเห็นแคดดี้จะให้การช่วยเหลือผู้เล่น ในการชี้นำเส้นทางเล่น ตั้งแต่บนพื้นที่ตั้งที แฟร์เวย์ บนกรีน ซึ่งองค์กอล์ฟโลกเห็นว่า ควรให้ผู้เล่นใช้ทักษะความสามารถตัวเองมากที่สุด และไม่เป็นการใช้เวลานานในการเล่นแต่ละช๊อต ตามนโยบายที่พยายามให้เวลาไม่เกิน 40 วินาทีต่อช๊อต และยังมีนโยบายพร้อมเล่น (Ready Golf)
แต่ในทางปฏิบัติ แคดดี้อาชีพส่วนใหญ่มักจะยืนหลังลูกในแนวเส้นทางเล่น เพื่ออ่าน Yardage book ว่าควรจะเล่นไปทางใด ระยะเท่าใด ใน PGA Tour ขณะที่แคดดี้กำลังศึกษาคำนวณเส้นทางเล่นนั่นเอง ผู้เล่นได้เข้ามายืนหลังลูกเพื่อเตรียมที่จะเล่นลูก โดยที่แคดดี้ยังไม่ได้ถอยออกไป เป็นเหตุให้ผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 10.2b(4) มีโทษปรับ 2 สโตรค โดยไม่ตั้งใจ แต่เป็นพฤติกรรมของนักกอล์ฟแข่งขัน และแคดดี้อาชีพ

Clarifications to Restrictions on Caddie Standing Behind Player Announced
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019 ทาง R&A และ USGA เห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการแข่งขัน โดยให้ความหมายของคำว่าเข้าไปยืนเพื่อสโตรคนั้น ผู้เล่นอาจจะถอยออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎข้อ 10.2b(4) ถ้าแคดดี้ของเขายืนอยู่หลังลูกบนเส้นทางเล่นโดยไม่จงใจ และผู้เล่นกลับเข้าไปยืนเพื่อสโตรคใหม่โดย แคดดี้ต้องไม่ยืนหลังเส้นทางเล่น มีลักษณะคล้ายๆกับข้อยกเว้น เมื่อลูกอยู่บนกรีน
The R&A กล่าวว่า “คำชี้แจงเหล่านี้ออกแบบมา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของกฎ และให้โอกาสผู้เล่นมากขึ้นในการหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎ ในขณะที่ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎ R&A ซาบซึ้งว่าสิ่งนี้ต้องการผู้เล่น และแคดดี้บางคนที่จะทำการปรับ แต่เชื่อว่ามีการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นสิ่งที่ผู้เล่นคนเดียวต้องเข้าไปในเส้นทางเล่นเพื่อเล่นช๊อต”

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ

สวัสดีครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์