For Golf Trust

สวิง ร่างกาย และจิตใจ อะไรสำคัญกว่ากัน

สวิง ร่างกาย และจิตใจ อะไรสำคัญกว่ากัน

มีคำถามค่อนข้างซีเรียสมาจากผู้อ่าน หลังจากที่ได้อ่านคอลัมม์ผมที่เขียนไปหลายฉบับ ที่ผมมักจะบอกว่าจิตใจมีความสำคัญมาก แต่ความคิดเห็นของผู้อ่านก็บอกว่า ถ้าคนเราวงสวิงไม่ดี ร่างกายไม่ดี จิตใจแข็งแกร่งอย่างไรก็ตีไม่ดีแน่นอน แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าจิตใจมีควาสำคัญมากจริงหรือ

ไม่เป็นไรค่อยๆฟังคำอธิบายจากผม สิ่งที่ท่านผู้อ่านเข้าใจนั้นถูกต้องแล้วครับ คนเราถ้าสวิงไม่ดี ร่างกายไม่ไหวก็ไม่สามารถตีได้ดีครับ แต่สิ่งที่ผมมักจะบอกเพิ่มเติมคือ ถ้าใจไม่เอาก็ไม่เก่งขึ้น และถ้าวงสวิงดี ร่างกายดีเท่าๆกัน สิ่งที่จะตัดสินว่าใครจะชนะคือ จิตใจ ครับ

ดังนั้นทั้ง 3 สิ่งนี้ความสำคัญ อาจเรียกว่า มีความสำคัญเท่าๆกันก็ไม่ผิดนัก แต่ถ้ามองกันให้ลึกจะเห็นได้ว่า จิตใจมีส่วนสำคัญมากกับการที่จะทำให้สวิงและร่างกายดี เพราะอะไร

สิ่งแรก จิตใจ ต้องมาจากความรู้สึกภายในที่อยากเก่ง หรือต้องเริ่มต้นคิดอย่างมีปัญญาว่า ตัวเองอยากจะเก่ง เมื่ออยากเก่งก็ต้องหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้เก่ง ทำให้ขยันซ้อม รู้ว่าถ้าซ้อมในสิ่งที่ผิดก็จะทำให้เสียเวลาเปล่า จึงต้องแสวงหาในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยการเรียนรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญในการสอน

ประการต่อมาคือ จิตใจที่สู้ ถึงแม้จะเหนื่อย ถึงแม้ว่าจะเจ็บก็จะต้องอดทนเพื่อให้การพัฒนาดีขึ้น จะต้องมีความมุ่งมั่นเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ด้วยการทำวงสวิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า เตรียมร่างกายให้พร้อมให้ยืดหยุ่นให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา จิตใจที่มุมานะในการฝึกซ้อมนี้ถึงขนาดที่เรียกว่า ถ้าไม่ได้ไม่ยอม หรือทำนองกัดไม่ปล่อยนั่นเอง

ลำดับต่อไปของจิต คือกล้าที่จะไปเผชิญกับสถานะการณ์จริง กับการไปออกรอบ จากสิ่งที่รู้มาอย่างถูกต้องว่า การเล่นกอล์ฟไม่ได้แข่งกับใคร เป็นการแข่งกับตัวเอง และแข่งกับสนาม คนที่เล่นด้วยมีทั้งเก่งและไม่เก่ง เราเล่นด้วยศักยภาพที่เต็มที่ของเรา เรียนรู้มาแล้วว่ากีฬากอล์ฟเล่นอย่างไร กฎกติกา มารยาทก็รู้แล้วไม่เห็นต้องกลัวอะไร เล่นกับใครก็ได้ หรือพอฝีมือดีขึ้นก็ลองแข่งขันดู แพ้ ชนะ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เขาบอกไว้แล้วว่า กีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาแห่งความผิดพลาด ใครผิดพลาดน้อยครั้งเป็นผู้ชนะ

อีกส่วนหนึ่งของจิตที่มีความสำคัญ คือ การมีสมาธิ คนจะตีกอล์ฟดีได้นั้นจะต้องเป็นนักจัดการกับความคิดของตัวเองให้สนใจอยู่ในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ นั่นคือการมีสมาธินั่นเอง ไม่วอกแวกง่าย ต้องมีทั้งสมาธิภายใน (ควบคุมจิตตัวเองให้จรดจ่อ) และสมาธิภายนอก(รับรู้ข้อมูลภายนอกต่างๆอย่างมีสติ เช่น ความแรงของลม ตำแหน่งของลูกอยู่สูงอยู่ต่ำ ระยะห่างของลูกถึงตัวเรา เป็นต้น) และมีเทคนิคต่างๆที่จะช่วยทำให้สมาธิที่เสียไปกลับเข้าสู่สมาธิในการตีได้ง่าย

สุดท้ายเป็นจิตที่สูงขึ้น เมื่อได้รับการฝึกมาถึงจุดหนึ่งที่ดีขึ้นทั้งวงสวิงและร่างกาย ก็กล้าที่ออกตลุยยุทจักรด้วยความเชื่อมั่นตนเองว่าจะสามารถควบคุมวงสวิงของตัวเองได้ มีร่างกายที่สมบูรณ์พอ ไม่กลัวสิ่งใด มีจิตใจที่เป็นบวก คำพูดเป็นบวก สู้ได้กับทุกๆคน กับทุกสถานะการณ์ ยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อนั้นความแข็งแกร่งทางจิตใจก็ถึงขั้นสูงสุด ถ้าบวกกับสวิงที่ดี ร่างกายที่ดี แบบนี้ไปโลดแน่ๆ หรือบางครั้งร่างกายไม่ค่อยพร้อม วงสวิงมีเป๋ แต่ถ้าใจดีก็ยังประคองตัวได้ แต่ถ้าเมื่อไรวงสวิงดีเยี่ยม ร่างกายสมบูรณ์ แต่ถ้าจิตใจแค่ระแวง หรือมีความกลัว ก็ไปไม่เป็น

สรุปนะครับว่า ตอนเริ่มต้นเล่นกอล์ฟจิตใจก็มีส่วนที่จะทำให้เล่นเก่งหรือพัฒนาหรือไม่ พอเล่นเป็นแล้วจิตใจก็มีส่วนที่จะทำให้ชนะหรือแพ้ได้ แล้วอย่างนี้ท่านพอจะสรุปได้หรือยังครับว่า อะไรสำคัญกว่ากัน ระหว่าง วงสวิง ร่างกายและจิตใจ

เชาวรัตน์ เขมรัตน์