Just Say Know

5 สถานที่ เรียนรู้แบบสนุกๆ ช่วงปิดเทอม

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆ ปิดเทอมใหญ่ กันแทบจะทุกระดับชั้น เมื่อไม่มรการเรียนการสอนในภาคปกติ นอกจากจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อน เล่นซนสนุกสนานตามวัยของแต่ละคนแล้ว ปิดเทอมใหญ่ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากขึ้น ได้เรียนรู้เรื่องราว ทั้งนอกตำราและเสริมเพิ่มเติมควบคู่ไปกับตำรา ซึ่งการได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมีส่วนช่วยสร้างเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดเป็นทักษะติดตัวได้ในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

ซึ่งสถานที่ที่จะเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กๆ ในบ้านเราก็มีอยู่ไม่น้อย ให้ผู้ปกครองได้เลือกพาเด็กๆ ไปเรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนานกันได้ตามความชอบ และความสะดวก แต่ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าปิดเทอมนี้ จะพาเด็กๆ ไปที่ไหนบ้างดี เรามีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ 5 ที่ มาแนะนำกัน

1. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. แหล่งรวบรวมข้อมูลสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วย สื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กที่เติบโตอย่างสมวัย นิทรรศการถาวร อาทิ เริ่มต้นที่ตัวเรา ร่วมคิดร่วมสร้าง คนมีสุขภาวะทำให้โลกน่าอยู่ สสส.ร้อยความสุขคนไทย นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้หมุนเวียน นิทรรศการออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพในทุกมิติ ทั้งด้าน กาย ใจ ปัญญา และสังคม สามารถเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือโทรศัพท์ 02-343-1500 เปิดบริการ 9.00-17.00 น. จันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน เป็นสถานที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของการไปรษณีย์ไทย และแสตมป์ยุคเริ่มแรก ตั้งแต่การก่อกำเนิดแสตมป์ดวงแรกของโลกที่ประเทศอังกฤษ และ การนำแสตมป์เข้ามาใช้ในประเทศไทย ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงดวงตราไปรษณียากร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน มีกว่า 800 ชุด และยังรวบรวมแสตมป์จากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ ที่เข้าร่วมสหภาพสากลไปรษณีย์ (The Symbol of Universal Union) และยังมีภาพวาดที่ติดอยู่รอบๆ ห้องจัดแสดง อาทิ ภาพต้นแบบในการผลิตแสตมป์หลายชุด เช่น ชุดวันเด็ก ชุดดอกไม้ แสตมป์ในวโรกาสพิเศษต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล และพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากส่วนจัดแสดงแล้ว ยังมีห้องสมุดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแสตมป์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเนื้อหาตามวันสำคัญๆ และมีแสตมป์ชุดพิเศษสำหรับโอกาสนั้นๆ มาจัดแสดงด้วย

3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือตึกลูกเต๋า เป็นสถานที่ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ผ่านเครื่องมืออุปกรณ์จริง ห้องจำลอง ห้องวิทยาศาสตร์ต่างๆ อย่างครบถ้วน อาทิ นิทรรศการไฟฟ้า ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้นวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน อุโมงพลังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะการศึกษา เปิดโลกการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เช่น ภาพยนตร์ตะลุยโลกอวกาศ การทดลองวิทยาศาสตร์ ละครวิทยาศาสตร์ โดมดูดาว ที่ทั้งสนุกและสอดแทรกความรู้วิทยาศาสตร์กับการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดความคิดต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างแรงบันดาลใจได้ ที่ตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. ปิดทำการทุกวันจันทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025779999 ต่อ 2122, 2123

4. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park เป็นอุทยานของการเรียนรู้ต้นแบบ ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย นอกจากนั้นที่แห่งนี้ไม่ใช้เพียงแต่แหล่งรวบรวมหนังสือเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้รอบด้าน ทั้งหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดนตรี และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองทุกพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ ในลักษณะศูนย์รวมสื่อและข้อมูล ที่สะดวกในการเข้าถึงผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่เรียกว่า Digital TK ผ่านเว็บไซต์ www.tkpark.or.th รวบรวมข้อมูลสาระความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนได้ท่องโลกออนไลน์ศึกษาหาความรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย TK Park ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ซึ่งเปิดบริการ 10.00-20.00 น.หยุดทุกวันจันทร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 257 4300

5. มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และแนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการถาวร กับห้องเรียนรู้เสมือนจริงที่สร้างความน่าสนใจ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยอย่างคุ้มค่า รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ต่างๆ สามารถเข้าชมได้ที่ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) โทรศัพท์ 02-225-2777 ต่อ 431, 432

นี่เป็นเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น คิดว่าปิดเทอมใหญ่ยังมีเวลาเหลืออีกเยอะ ยังมีสถานที่ให้เด็กๆ ได้ศึกษาหาข้อมูลอีกหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การได้ออกมาเรียนรู้ข้างนอกสถานที่ นอกจากจะได้ความรู้ยังได้ความสนุกที่เกิดจากประสบการณ์จริงอีกด้วย ว่าแล้วก็ชวนเด็กๆ วางมือถือ แทปเล็ต แล้วออกไปเรียนรู้แบบสนุกๆ กัน