กฎกอล์ฟที่ควรรู้คอลัมน์ประจำ

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 1)

โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 1)

สวัสดีตรุษจีน ครับนักกอล์ฟทุกท่าน ในฉบับนี้จะขอเจาะลึก เกี่ยวกับการปรับโทษที่เปลี่ยนแปลงใหม่ปี 2019 เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อนักกอล์ฟ กรรมการแข่งขัน ผู้ตัดสิน ผู้ชม และผู้สื่อข่าว ว่าการปรับโทษของกีฬากอล์ฟนั้น มีที่มาที่ไปอย่างไร

โทษปรับกีฬากอล์ฟ
กีฬาทุกชนิด ย่อมมีกฎกติการการแข่งขัน และมีลงโทษหากนักกีฬาละเมิดกฎ กีฬากอล์ฟ ก็เช่นเดียวกันที่มีกฎกอล์ฟ และมีโทษปรับหากมีการละเมิดกฎ แต่กีฬากอล์ฟมีความแตกต่างจากกีฬาอื่น ๆ ตรงที่สนามแข่งขันมีพื้นที่ 400-500 ไร่ ระยะทางเดินยาว 7 กิโลเมตร นักกอล์ฟแข่งขันจำนวนเป็นร้อยกระจายตามหลุมต่าง ๆ ผู้ตัดสินอาจดูแลไม่ทั่วถึง หรือทันท่วงที โทษปรับต่าง ๆจึงเป็นความรับผิดชอบของนักกอล์ฟ เมื่อรู้ว่าละเมิดกฎจะปรับโทษตัวเอง เพราะกีฬากอล์ฟเน้นความซื่อสัตย์ และสปิริตนักกีฬาเป็นหลัก

ข้อเขียนต่อไปนี้ เป็นการสรุปโทษปรับที่เปลี่ยนแปลงในกฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 แตกต่างจากปี 2016 ส่วนโทษปรับในลักษณะเดียวกันที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ในทีนี้ไม่ได้กล่าวถึง รวมทั้งไม่ได้กล่าวถึงโทษปรับ ผิดขั้นตอนของกฎสนามใหม่บางข้อ (Model Local Rules E2, E3, E5)

โทษปรับกีฬากอล์ฟ อยู่ในกฎข้อใด
โทษปรับ กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 อยู่ในกฎข้อ 1.3c
กฎข้อ 1.3c มีสาระสำคัญอะไรบ้าง
1.3c(1) กล่าวถึง การกระทำที่มีโทษปรับ
โทษปรับกีฬากอล์ฟเกิดขึ้นได้กี่ทาง
โทษปรับ เกิดขึ้นได้ 2 ทาง
1.จากผู้เล่น แคดดี้ของผู้เล่น (หรือผู้เล่นอื่น แคดดี้ของผู้เล่นอื่น เป็นต้นเหตุ)
-จะเกิดขึ้นจากผู้เล่นละเมิดกฎเอง หรือแคดดี้ของผู้เล่นละเมิด
2.จากบุคคลภายนอกที่ผู้เล่น ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำ โดยไม่ห้ามปราม
– บุคคลอื่นจะกระทำการละเมิดกฎ โดยผู้เล่นหรือแคดดี้นั้นได้รับ และบุคคลนั้นทำให้ตามการร้องขอของผู้เล่น หรือขณะทำให้โดยผู้เล่นอนุญาต
– ผู้เล่นเห็นบุคคลอื่น กำลังจะกระทำกับลูกหรืออุปกรณ์ของผู้เล่นนั้น เขารู้ว่าเป็นการละเมิดกฎ ถ้าผู้เล่นนั้นหรือแคดดี้ ไม่ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อคัดค้านหรือหยุดไม่ให้เกิดขึ้น
คำอธิบายเพิ่มเติม

การตีความ กฎข้อ 1.3c(1)/1 บุคคลอื่นกระทำการละเมิดกฎ โดยผู้เล่นนั้นได้รับ
โทษปรับต่อผู้เล่น อาจเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นที่ละเมิดกฎ แต่ทำเพื่อผู้เล่น
ผู้เล่นต้องรับผิดชอบด้วยความเอาใจใส่ แม้ว่าการละเมิดกฎเป็นการกระทำของผู้อื่น แต่เป็นคำขอจากผู้เล่น หรือหากผู้เล่นเห็นการกระทำไม่ยับยั้ง และยังอนุญาตให้ทำ
ตัวอย่างของการที่ผู้เล่นได้รับโทษเพราะเขาร้องขอ หรืออนุญาตให้ดำเนินการ เช่น :
• ผู้เล่นขอให้ผู้ชมย้ายลูสอิมเพดดิเม้นใกล้ ๆ กับลูกของเขา หากลูกเคลื่อนที่ผู้เล่นจะมีโทษปรับหนี่งสโตรค ตามกฎข้อ 9.4b (โทษปรับสำหรับการหยิบ หรือสัมผัสลูกอย่างจงใจ หรือทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย) และต้องนำลูกกลับที่เดิม
• ลูกของผู้เล่นกำลังค้นหาอยู่ในหญ้าสูง ผู้ชมพบลูก และกดหญ้าลงรอบลูก เป็นการปรับปรุงสภาพที่ส่งผลต่อสโตรค หากผู้เล่นเห็นเรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้น แล้วไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อพยายามที่จะหยุดผู้ชม เขามีโทษโดยทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎ 8.1a (ผู้เล่นการกระทำที่ช่วยปรับปรุงสภาพที่ส่งผลต่อสโตรค)

สาเหตุใดที่มีโทษปรับ
การปรับโทษ มีความหมายเพื่อยกเลิกความได้เปรียบต่อผู้เล่น
โทษปรับกีฬากอล์ฟมีกี่ระดับ
มี 3 ระดับที่เป็นหลักในการปรับโทษ
1.โทษปรับหนึ่งสโตรค โทษปรับนี้ใช้ในทั้งแมทช์เพลย์ และสโตรคเพลย์ตามกฎ ไม่ว่า
(a) ความได้เปรียบจากการละเมิดกฎเล็กน้อย หรือ
(b) ผู้เล่น มีโทษปรับจากการผ่อนปรน โดยการเล่นลูกจากบางที่นอกจากที่ซึ่งลูกเดิมหยุดอยู่
2.โทษปรับทั่วไป
(ปรับแพ้หลุม ในแมทช์เพลย์ หรือปรับสองสโตรค ในสโตรคเพลย์)
โทษปรับนี้ ใช้เมื่อมีการละเมิดกฎ ที่ได้เปรียบมากกว่าโทษปรับหนึ่งสโตรค
3.โทษตัดสิทธิ์
ใช้ในทั้งแมทช์เพลย์และสโตรคเพลย์ ผู้เล่นอาจมีโทษตัดสิทธิ์ให้ออกไปจากการแข่งขัน สำหรับการกระทำอย่างแน่นอน หรือการละเมิดกฎที่เกี่ยวกับการประพฤติผิดร้ายแรง (ดูกฎข้อ 1.2) หรือมีความได้เปรียบมากเกินกว่าสกอร์ของผู้เล่นที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง โทษปรับที่เปลี่ยนแปลง จากปี 2016 เป็นปี 2019

1.2b จรรยานักกอล์ฟ (Code of Conduct)
มีโทษปรับ 1 สโตรค
ถ้าผู้เล่นไม่ทำตามมาตรฐานของจรรยานักกอล์ฟ (Code of Conduct)
คณะกรรมการอาจกำหนดมาตรฐานจรรยานักกอล์ฟ เป็นมาตรการดูแลความประพฤติไว้ในกฎสนาม
โทษปรับทั่วไป
ถ้าผู้เล่นประพฤติผิดที่ไม่ทำตามมาตรฐานของจรรยานักกอล์ฟ (Code of Conduct)
มีโทษตัดสิทธิ์
ถ้าผู้เล่น ประพฤติผิดร้ายแรงที่ไม่ทำตามมาตรฐานของจรรยานักกอล์ฟ (Code of Conduct)

1.3b(1) การใช้กฎ
มีโทษตัดสิทธิ์
– จงใจละเลยในการใช้การปรับโทษ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
– ผู้เล่นสองคนหรือมากกว่า จงใจตกลงกันเพื่อละเลยกฎกอล์ฟ หรือการปรับโทษ และคนใดในคนเหล่านั้นได้เริ่มรอบ
ผู้เล่นเหล่านั้นทุกคนมีโทษถูกตัดสิทธิ์ (แม้ว่าผู้เล่นเหล่านั้นยังไม่ได้กระทำตามข้อตกลง)

3.3b (3) หลุมที่มีสกอร์ผิด
ไม่มีโทษปรับ
ถ้าสกอร์ของหลุมหนึ่ง หรือมากกว่านั้นต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะผู้เล่นไม่รู้มาก่อนว่ามีโทษปรับ ก่อนปิดการแข่งขัน คณะกรรมการจะแก้ไขสกอร์ให้ถูกต้อง โดยการบวกสโตรคปรับโทษในหลุมนั้นตามกฎ
มีโทษตัดสิทธิ์
ถ้าผู้เล่น ส่งสกอร์ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือไม่ระบุสกอร์

4.1a.(1) ไม้กอล์ฟที่ไม่สอดคล้อง
ไม่มีโทษปรับ
ผู้เล่นนำไม้กอล์ฟที่ไม่สอดคล้องออกไประหว่างรอบ ผู้เล่นไม่มีโทษ แต่ไม้กอล์ฟนั้นนับเป็น 1 ชิ้น
มีโทษตัดสิทธิ์
ถ้าผู้เล่น นำไปสโตรคระหว่างรอบ(ใช้ตี)
ไม่มีโทษปรับ
ถ้าการสโตรคนั้น ไม่มีผลในการนับเป็นสโตรค เช่น
– ใช้สโตรค provisional ball แต่ provisional ball นั้น ไม่กลายเป็น ball in play
– ใช้สโตรค แต่สโตรคนั้นยกเลิก
– ใช้สโตรค second ball แต่ second ball นั้น คณะกรรมการไม่นำไปใช้นับ

4.1a(2) การใช้หรือการซ่อมไม้กอล์ฟที่เสียหายระหว่างรอบ
ไม่มีโทษปรับ
ถ้าไม้กอล์ฟที่สอดคล้องได้รับความเสียหายระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a ในส่วนที่เหลือของรอบ ผู้เล่นอาจใช้ไม้กอล์ฟที่เสียหายนั้นต่อไป หรือ ซ่อมไม้กอล์ฟอันนั้นกลับไปใกล้เคียงเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ว่าไม้กอล์ฟนั้นจะเสียหายจากการเล่นปกติ หรือเสียหายผิดปกติก็ตาม
โทษปรับทั่วไป
ผู้เล่นนำไม้กอล์ฟมาแทน จากการเสียหายระหว่างรอบ (การนำไม้กอล์ฟมาเพิ่มให้ครบ 14 ชิ้น ไม่ใช่การนำมาแทนไม้ชำรุดเสียหาย)
ไม่มีการนำมาแทน ดังนั้นถือเป็นการเอามาเพิ่ม ถ้าเดิมมี14อันแล้วจะมีโทษปรับไม้เกิน
ท่านนักกอล์ฟครับ ฉบับหน้าจะต่อด้วย โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงปี 2019

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์