กฎกอล์ฟที่ควรรู้คอลัมน์ประจำ

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 2)

โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 2)

ในฉบับที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงการปรับโทษที่เปลี่ยนแปลงใหม่ปี 2019 ได้เน้นว่า นักกอล์ฟแข่งขันจำนวนมากกระจายตามหลุมต่าง ๆ ผู้ตัดสินอาจดูแลไม่ทั่วถึง หรือทันท่วงที ดังนั้น “โทษปรับ” ต่าง ๆจึงเป็นความรับผิดชอบของนักกอล์ฟ เมื่อรู้ว่าละเมิดกฎจะปรับโทษตัวเอง เพราะกีฬากอล์ฟเน้นความซื่อสัตย์ และสปิริตนักกีฬาเป็นหลัก

ได้สรุปโทษปรับที่เปลี่ยนแปลงในกฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ที่แตกต่างจากปี 2016 ส่วนโทษปรับในลักษณะเดียวกันที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ไม่ได้กล่าวถึง มาดูตัวอย่างการปรับโทษติ่ครับ

คำว่า “โทษปรับทั่วไป” หมายถึง ในแมทช์เพลย์ ปรับแพ้หลุม ในสโตรคเพลย์ ปรับ 2 สโตรค

ตัวอย่าง โทษปรับที่เปลี่ยนแปลง จากปี 2016 เป็นปี 2019

4.3a ใช้อุปกรณ์พิเศษ
ถ้ากล่าวถึงอุปกรณ์กอล์ฟ มักจะหมายถึง ไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ถุงกอล์ฟ ทีตั้งลูก เป็นต้น
อุปกรณ์พิเศษ คืออุปกรณ์นอกเหนือจากสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการเล่นกอล์ฟ เช่น กล้อง นาฬิกา Smart Phone เป็นต้น
ที่ใช้คำว่า อุปกรณ์พิเศษ เพราะเครื่องวัดระยะ ไม่ได้มีแต่กล้องเท่านั้น ยังมีนาฬิกา โทรศัพท์ แว่นตาพิเศษ ที่ใช้วัดระยะได้ กฎกอล์ฟอนุญาตให้วัดระยะได้เพียงอย่างเดียว ไม่อนุญาตให้วัดสโลป อุณหภูมิ กระแสลม
ไม่มีโทษปรับ
ถ้าผู้เล่นใช้อุปกรณ์ข้อมูลระยะเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์วัดระยะ) หรือข้อมูลทิศทาง (เช่น เข็มทิศ) R.4.3a(1)
โทษปรับทั่วไป
สำหรับการละเมิดครั้งแรกจากการกระทำครั้งเดียว
– ถ้าการใช้วัด การเปลี่ยนแปลงระดับสูงต่ำ(Slope)
– ถ้าการใช้วัด การเลือกใช้ไม้กอล์ฟบนบริเวณลูกของผู้เล่น
– การวัดความเร็วลมในสนาม
– การฟังดนตรี หรือฟังเสียงเพื่อขจัดการรบกวน หรือช่วยจังหวะสวิง
– ดูวิดีโอ ที่แสดงการเล่นของผู้เล่น หรือผู้เล่นอื่นระหว่างการแข่งขัน
– การใช้ถุงมือที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎอุปกรณ์ (ข้อนี้ดูเพิ่มเติมในกฎอุปกรณ์)
– การใช้อุปกรณ์อื่น ที่ให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมกับตำแหน่งมือ หรือการกดจับกริพ
– การใช้อุปกรณ์ชนิดใดก็ตาม ที่ช่วยฝึกซ้อม หรือช่วยสวิง
มีโทษตัดสิทธิ์
สำหรับการละเมิดครั้งที่สอง
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดจาก กฎข้อ 4.3a ใช้อุปกรณ์พิเศษ และ 4.3b อุปกรณ์ทางการแพทย์

5.2b การฝึกซ้อมในสนามก่อน หรือระหว่างรอบ ในสโตรคเพลย์
“การฝึกซ้อมในสนาม” หมายถึงการเล่นลูก หรือการทดสอบพื้นผิวกรีนของหลุมใดโดยการกลิ้งลูก หรือการถูลูกกับพื้นผิว
ข้อห้าม ในการฝึกซ้อมในสนามก่อน หรือระหว่างรอบมีผลกับผู้เล่นเท่านั้น ไม่ใช่แคดดี้ของผู้เล่น
ไม่มีโทษปรับ
ถ้าผู้เล่นซ้อมในสนาม หลังจบรอบสุดท้ายในวันนั้น
โทษปรับทั่วไป
ผู้เล่นซ้อมในสนามก่อนรอบหลุมครั้งแรก
มีโทษตัดสิทธิ์
ถ้าผู้เล่นซ้อมหลุมครั้งที่สอง ในสนามก่อนรอบ และระหว่างรอบ

5.3a เวลาเริ่มต้นรอบ
ผู้เล่นต้องเริ่มต้นที่เวลาเริ่มต้นของเขา (ห้ามเล่นก่อน)
หมายความว่า ผู้เล่นต้องพร้อมเล่นในเวลาเริ่มต้น และที่จุดเริ่มต้นที่คณะกรรมการกำหนด
เวลาที่คณะกรรมการกำหนดถือว่าตรงเวลา (เช่น 9 โมงเช้า หมายถึง 9:00:00 น. ไม่ใช่เวลา 9:01 น.)
ไม่มีโทษปรับ
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ตามคำวินิจฉัยที่ 5.3a/1 ตัวอย่าง เช่น
– พบอุบัติเหตุระหว่างทาง ต้องนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
– ไฟไหม้โรงแรม ที่พัก ในช่วงเวลานั้น
โทษปรับทั่วไป
– ถ้าผู้เล่นพร้อมเล่นภายใน 5 นาทีที่เวลากำหนด
– ถ้าผู้เล่นเล่นก่อนใน 5 นาทีที่เวลากำหนด
โทษตัดสิทธิ์
– ถ้าผู้เล่นไม่เล่นภายใน 5 นาทีหลังเวลาที่กำหนด

5.6a เล่นล่าช้าไม่สมเหตุผล
ผู้เล่นต้องไม่เล่นล่าช้าอย่างไม่สมควร เช่นเมื่อเล่นในหลุม หรือระหว่างสองหลุม
อนุญาตให้ผู้เล่นล่าช้าในเวลาอันสั้นได้ ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น:
– เมื่อผู้เล่นคอยความช่วยเหลือจากผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการ
– เมื่อผู้เล่นบาดเจ็บหรือป่วย
– เมื่อมีเหตุผลอื่นที่ดี
ถ้าผู้เล่น เล่นล่าช้าไม่สมเหตุผล
โทษปรับ 1 สโตรค
ถ้าผู้เล่นเล่นล่าช้าไม่สมเหตุผลเป็นครั้งแรก
โทษปรับทั่วไป
ถ้าผู้เล่นเล่นล่าช้าไม่สมเหตุผลเป็นครั้งที่สอง
มีโทษตัดสิทธิ์
ถ้าผู้เล่นเล่นล่าช้าไม่สมเหตุผลเป็นครั้งที่สาม

6.2b กฎพื้นที่ตั้งที
ลูกอยู่ในพื้นที่ตั้งที เมื่อส่วนของลูกสัมผัส หรืออยู่บนส่วนใดของพื้นที่ตั้งที
ผู้เล่นอาจยืนนอกพื้นที่ตั้งที ในการทำสโตรคกับลูกในพื้นที่ตั้งทีได้
อาจตั้งลูกบนที หรือเล่นจากพื้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องเล่นลูกจาก:
บนทีตั้งลูกในหรือบนพื้น หรือ
บนพื้นดิน
โทษปรับทั่วไป
ถ้าผู้เล่นใช้ทีที่ตั้งลูกไม่สอดคล้องตามกฎ(non-conforming tee)เป็นครั้งแรก
มีโทษตัดสิทธิ์
ถ้าผู้เล่นเล่นใช้ทีที่ตั้งลูกไม่สอดคล้องตามกฎ(non-conforming tee)เป็นครั้งสอง

6.2b(6) เมื่อลูกอยู่ในการเล่นอยู่ในพื้นที่ตั้งที
ถ้าลูกอยู่ในการเล่นของผู้เล่นอยู่ในพื้นที่ตั้งทีหลังจากการสโตรค (เช่น หลังจากสโตรคไม่โดนลูกที่ตั้งบนที) หรือหลังจากทำการผ่อนปรน ผู้เล่นอาจ:
– หยิบหรือเคลื่อนที่ลูกโดยไม่มีการปรับโทษ (ดูกฎข้อ 9.4b ข้อยกเว้น 1) และ
– เล่นลูกนั้นหรือลูกอื่นจากที่ใดก็ได้ในพื้นที่ตั้งทีจากทีตั้งลูกหรือพื้นตาม (2) รวมถึงการเล่นลูกตามที่ลูกอยู่
ไม่มีโทษปรับ
หลังจากสโตรคลูกบนพื้นที่ตั้งทีแล้ว ลูกอยู่ในการเล่นหากยังคงอยู่ในพื้นที่ตั้งที ผู้เล่นอาจหยิบลูกไปวางตำแหน่งใดก็ได้ในพื้นที่ตั้งที หรือจะตั้งทีใหม่ โดยไม่มีโทษปรับ
เป็นการใช้บริเวณตั้งทีเหมือนกันทุกกรณี (ตั้งบนทีตั้งลูกได้บนพื้นได้ ทำพื้นให้เป็นลอนเพื่อตั้งลูกก็ได้ ตรงไหนก็ได้ใน
บริเวณตั้งที)
เมื่อเริ่มเล่นหลุม ลูกอยู่ในการเล่นยังคงอยู่ในบริเวณตั้งที(ตีลูกไม่โดน ตีลูกแค่หล่นอยู่ในบริเวณตั้งที) หรือ
ลูกออกไปจากบริเวณตั้งทีแล้วลูกกลับมาอยู่ในบริเวณ (ตีลูกไปโดนตันไม้กระดอนกลับมาอยู่ในบริเวณตั้งที) หรือ
แม้แต่ลูกกลับมาอยู่ในบริเวณตั้งทีจากการดรอป
(กฎเดิม มีโทษปรับ 1 สโตรค ถ้าหยิบลูก)

6.3b(1) เมื่อใด อนุญาต และไม่อนุญาตให้ผู้เล่นนำมาแทนด้วยลูกอื่น
กฎบางข้ออนุญาตให้ผู้เล่นเปลี่ยนลูกที่เขาใช้เล่นในหลุม โดยใช้ลูกอื่นนำมาแทนเป็นลูกอยู่ในการเล่น
– เมื่อทำการผ่อนปรนตามกฎ รวมทั้งการดรอปหรือการวางลูก (เช่น เมื่อลูกไม่อยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน หรือเมื่อทำการผ่อนปรนบนกรีน) ผู้เล่นอาจใช้ลูกเดิมหรือลูกอื่น (กฎข้อ 14.3a)
ไม่มีโทษปรับ
– เมื่อผู้เล่นได้ผ่อนปรนตามกฎ (ผ่อนปรนฟรีหรือมีโทษปรับ) ไม่ว่าผ่อนปรนโดยการดรอป หรือวาง ก็ตาม
– เมื่อกลับมาเล่นที่เดิม ผู้เล่นอาจใช้ลูกเดิมหรือลูกอื่น
โทษปรับทั่วไป
ถ้าผู้เล่นนำลูกอื่นมาแทน ในการนำกลับที่เดิมการนำกลับมาวางต้องใช้ลูกเดิม

6.3c ลูกผิด
ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคกับลูกผิด (ไม่ตีลูกผิด พัตลูกผิด ลูกผิด คือไม่ใช่ลูกของผู้เล่นที่อยู่ในการเล่น Ball in play)
มีข้อยกเว้น
– ลูกกำลังเคลื่อนที่ในน้ำ: ไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่นทำสโตรคกับลูกผิดที่กำลังเคลื่อนที่ในน้ำในพื้นที่ปรับโทษ หรือในน้ำชั่วคราว
– ไม่นับสโตรค และ
– ผู้เล่นต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องตามกฎโดยการเล่นลูกที่ถูกต้องจากจุดเดิม หรือโดยทำการผ่อนปรนตามกฎ
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าเล่นลูกผิด เมื่อลูกเคลื่อนที่ในน้ำในพื้นที่ปรับโทษ (penalty area) หรือ น้ำชั่วคราว(temporary water)
ไม่นับสโตรคที่เล่นไป แต่ต้องแก้ไขโดยเล่นลูกที่ถูกต้อง
โทษปรับทั่วไป
ถ้าผู้เล่น เล่นลูกผิด ไม่นับสโตรคที่เล่นไป แต่ต้องแก้ไขโดยเล่นลูกที่ถูกต้อง
มีโทษตัดสิทธิ์
ถ้าผู้เล่นเล่น เล่นลูกผิด และไม่แก้ไขโดยเล่นลูกที่ถูกต้อง ก่อนเริ่มเล่นหลุมถัดไป

6.4b(1) เล่นผิดลำดับในสโตรคเพลย์
วัตถุประสงค์ของกฎ : ลำดับการเล่นขณะเล่นในหลุม
กฎข้อที่ 6.4 ครอบคลุมลำดับการเล่นตลอดทั้งหลุม ลำดับการเล่นจากพื้นที่ตั้งทีขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้ออนเนอร์ และหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับลูกอยู่ห่างจากหลุมมากที่สุด
– ในแมทช์เพลย์ ลำดับการเล่นเป็นพื้นฐาน ถ้าผู้เล่นเล่นผิดลำดับ คู่แข่งอาจให้ยกเลิก สโตรคนั้นและให้ผู้เล่นเล่นอีก
– ในสโตรคเพลย์ ไม่มีการปรับโทษสำหรับการเล่นผิดลำดับ อนุญาตและส่งเสริมผู้เล่นเล่นแบบ “พร้อมเล่น” ด้วยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
ไม่มีโทษปรับ
ถ้าผู้เล่นเล่นผิดลำดับ
โทษปรับทั่วไป
ถ้าผู้เล่นสองคน หรือมากกว่าตกลงกันที่จะเล่นผิดลำดับเพื่อให้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบ แต่ละคนมีโทษปรับทั่วไป

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์