กฎกอล์ฟที่ควรรู้คอลัมน์ประจำ

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 3)

โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 3)

ยังไม่จบครับ โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงใหม่ กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ย้ำกันอีกครั้งครับ “โทษปรับ” ต่าง ๆเป็นความรับผิดชอบของนักกอล์ฟ เมื่อรู้ว่าละเมิดกฎจะปรับโทษตัวเอง เพราะกีฬากอล์ฟเน้นความซื่อสัตย์ และสปิริตนักกีฬาเป็นหลัก

และคำว่า “โทษปรับทั่วไป” หมายถึง ในแมทช์เพลย์ ปรับแพ้หลุม ในสโตรคเพลย์ ปรับ 2 สโตรค

ตัวอย่าง โทษปรับที่เปลี่ยนแปลง จากปี 2016 เป็นปี 2019

7.3 การหยิบเพื่อระบุ
ถ้าผู้เล่นไม่แน่ใจว่า ลูกที่พบเป็นลูกที่อยู่ในการเล่นของตน เขาอาจระบุลูกได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
– โดยผู้เล่นหรือผู้อื่นที่เห็นลูกมาหยุดอยู่ในสถานะการณ์ที่รู้ว่าเป็นลูกของผู้เล่น
– ด้วยการมองเห็นเครื่องหมายบนลูกของผู้เล่น (ดูกฎข้อ 6.3a)
– โดยพบลูกที่มียี่ห้อ รุ่น เบอร์ และสภาพเดียวกันกับลูกของผู้เล่นในบริเวณที่คาดว่าลูกของ ผู้เล่นอยู่ (แต่ไม่ใช้กับถ้าลูกที่เหมือนกันอยู่ในบริเวณเดียวกัน และไม่มีทางรู้ว่าลูกใดเป็นของผู้เล่น)
ไม่มีโทษปรับ
ยกเลิกที่ต้องแจ้งเจตนาในการหยิบลูกขึ้น ถ้าผู้เล่นมีเหตุผลที่ดีไปมาร์ค และหยิบลูกขึ้น ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องประกาศความตั้งใจก่อน

7.4 ลูกเคลื่อนที่ในการพยายามหาให้พบ หรือระบุลูก
ถ้าผู้เล่น คู่แข่งหรือผู้อื่นบังเอิญทำลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ขณะกำลังพยายามหาลูกหรือระบุลูก
ถ้าเกิดขึ้น ต้องนำลูกกลับมาวางไว้จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2)
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่น คู่แข่งหรือผู้อื่นบังเอิญทำลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ขณะกำลังพยายามหาลูกหรือระบุลูก

8.1c หลีกเลี่ยงปรับโทษ โดยคืนสภาพที่ปรับปรุงการการละเมิด กฎข้อ 8.1a(1) หรือ 8.1a(2)
ถ้าผู้เล่นปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรคด้วยการย้าย งอ หรือหักวัตถุอันเป็นการละเมิดกฎข้อ 8.1a(1) หรือเคลื่อนย้ายตำแหน่งของวัตถุละเมิดกฎข้อ 8.1a(2):
ไม่มีโทษปรับ
– ผู้เล่นได้ เคลื่อนย้าย งอ หรือหักสิ่งใด แต่ก่อนเล่น ผู้เล่นได้ คืนสภาพที่ปรับปรุง
– เคลื่อนย้ายตำแหน่งของลูสอิมเพดิเม้นท์หรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ แต่ก่อนเล่น ผู้เล่นได้ คืนสภาพที่ปรับปรุง
โทษปรับทั่วไป
– ถ้าผู้เล่นปรับสภาพผิวพื้น
– ปัด กดทรายหรือเศษดิน
– เช็ดน้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หรือน้ำ

10.1a การตีอย่างถูกต้อง
ผู้เล่นต้องตีลูกด้วยหัวของไม้กอล์ฟซึ่งกระทบชั่วขณะระหว่างลูกและหัวของไม้กอล์ฟ และต้องไม่ดันลูก กวาดลูก หรือตักลูก
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าไม้กอล์ฟของผู้เล่นบังเอิญโดนลูกมากกว่าหนึ่งครั้ง เป็นเพียงสโตรคเดียวเท่านั้น และไม่มีการปรับโทษ

10.2b(2) ชี้เส้นทางเล่นบนกรีน
ก่อนทำสโตรค เฉพาะผู้เล่น หรือแคดดี้ของเขาอาจชี้เส้นทางเล่นของผู้เล่น
– ผู้เล่นหรือแคดดี้อาจสัมผัสกรีนด้วยมือ เท้าหรือสิ่งที่เขากำลังจับอยู่ แต่ต้องไม่ปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค เป็นการละเมิดกฎข้อ 8.1a
ไม่มีโทษปรับ
– ผู้เล่นหรือแคดดี้อาจสัมผัสกรีนด้วยมือ เท้าหรือสิ่งที่เขากำลังจับอยู่
โทษปรับทั่วไป
– ถ้าผู้เล่นวางวัตถุวางวัตถุใด ๆบน หรือนอกกรีนเพื่อแสดงเส้นทางเล่น มีโทษปรับทั่วไป แม้ว่าจะนำวัตถุออกก่อนสโตรค

10.2b(3) ห้ามวางวัตถุเพื่อช่วยในการยืน
ผู้เล่นต้องไม่ทำการยืนเพื่อการสโตรค โดยใช้วัตถุใดวางไว้หรือสำหรับผู้เล่นเพื่อช่วยในการเล็งที่เท้า หรือร่างกายของเขา เช่น วางไม้กอล์ฟบนพื้นเพื่อแสดงเส้นทางเล่น
โทษปรับทั่วไป
– ถ้าผู้เล่นวางวัตถุ เช่นไม้กอล์ฟเพื่อช่วยแสดงเส้นทางเล่น มีโทษปรับทั่วไป แม้จะถอยออกจากการยืน หรือจะถอยออกไปนำออกก่อนทำสโตรค

10.2b(4) ข้อจำกัดเมื่อแคดดี้ยืนหลังผู้เล่น
แคดดี้ของผู้เล่นจะต้องไม่จงใจยืนอยู่ในบริเวณหรือใกล้กับระยะต่อจากเส้นทางเล่นหลังลูก
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าหากทั้งผู้เล่น และแคดดี้ถอยออกออกไป และผู้เล่นคนเดียวเข้าไปยืนใหม่
โทษปรับทั่วไป
– ถ้าแคดดี้ของผู้เล่น จงใจยืนใน หรือใกล้ระยะต่อจากเส้นทางเล่นหลังลูก และผู้เล่นได้สโตรคลูก

10.3a(1) อนุญาตให้มีแคดดี้ได้ครั้งละหนึ่งคน
ผู้เล่นอาจมีแคดดี้ ถือ นำไปและดูแลไม้กอล์ฟของเขา ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเขาเรื่องอื่นตามที่อนุญาตระหว่างรอบ
โทษปรับทั่วไป
– ถ้าผู้เล่นมีแคดดี้มากกว่าหนึ่งคน ในแต่ละครั้ง และมีโทษปรับทั่วไปทุกหลุมที่ละเมิด

11.1 ลูกเคลื่อนที่บังเอิญถูกบุคคล หรือสิ่งกระทบภายนอก
กฎข้อ 11 ครอบคลุมถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไปถูกบุคคล สัตว์ อุปกรณ์หรือวัตถุอื่นในสนาม ไม่มีโทษปรับถ้าเกิดขึ้นโดยบังเอิญ และปกติผู้เล่นต้องยอมรับผลนั้น และเล่นลูกนั้นจากที่ลูกมาหยุดอยู่ กฎข้อ 11 ยังห้ามผู้เล่นไปจงใจกระทำให้มีผลต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่อาจมาหยุดอยู่ในที่นั้นด้วย
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นเล่นลูก ไปโดนตัวเอง แคดดี้ของผู้เล่น หรืออุปกรณ์ของผู้เล่นโดยบังเอิญ

12.2a การเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ในบังเกอร์
ก่อนการเล่นลูกในบังเกอร์ ผู้เล่นอาจเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ตามกฎข้อ 15.1 และสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ตามกฎข้อ15.2
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นสัมผัส หรือเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ในบังเกอร์

12.2b ข้อจำกัด ในการแตะทรายในบังเกอร์
ก่อนทำสโตรคกับลูกที่อยู่ในบังเกอร์ ผู้เล่นต้องไม่ :
– จงใจสัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยมือ ไม้กอล์ฟ คราด หรือด้วยวัตถุอื่นเพื่อทดสอบสภาพของทรายเพื่อรู้ข้อมูลสำหรับสโตรคต่อไป หรือ
– สัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยไม้กอล์ฟ:
โทษปรับทั่วไป
– ก่อนทำสโตรคลูกที่อยู่ในบังเกอร์ ถ้าผู้เล่นจงใจสัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยมือ ไม้กอล์ฟ คราด หรือด้วยวัตถุอื่นเพื่อทดสอบสภาพของทราย หรือ สัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยไม้กอล์ฟ

13.1c(2) ซ่อมแซมของความเสียหาย
ผู้เล่นอาจซ่อมความเสียหายบนกรีนได้ โดยไม่มีการปรับโทษด้วยการกระทำที่สมเหตุผล เพื่อคืนสภาพกรีนให้ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สิ่งที่ทำได้ :
-ใช้มือของเขาหรือ เท้า หรือส่วนอื่นของร่างกาย หรือเครื่องมือซ่อมรอยลูกทีตั้งลูก ไม้กอล์ฟ หรืออุปกรณ์ธรรมดาที่คล้ายกัน และ
– ไม่ทำให้การเล่นล่าช้าอย่างไม่สมเหตุผล (ดูกฎข้อ 5.6a)
– แต่ถ้าผู้เล่นปรับปรุงกรีนนั้นด้วยการกระทำที่เกินความเหมาะสม เพื่อคืนสภาพกรีนตามสภาพเดิม (เช่น สร้างทางเดินไปยังหลุม หรือใช้วัตถุที่ไม่อนุญาต) ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎ 8.1a
ไม่มีโทษปรับ
– ผู้เล่นซ่อมแซมของความเสียหายบนกรีนได้ทุกรอย เช่น รอยรองเท้า (เช่น ที่ปุ่มรองเท้า) และรอยครูดหรือรอยแหว่งที่เกิดจาก อุปกรณ์หรือคันธง รอยร่องสัตว์หรือรอยแหว่งของกีบเท้าสัตว์
โทษปรับทั่วไป
– ถ้าผู้เล่น ซ่อมรอยจากการดูแลรักษาสภาพโดยรวมของกรีน เช่น รูระบายอากาศ และร่องจากการตัดหญ้าตามแนวตั้ง หรือการสึกหรอตามธรรมชาติของหลุม

13.1d(1) เมื่อลูกหรือที่มาร์ค-ลูกเคลื่อนที่บนกรีน
ในสโตรคเพลย์ ไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่น คู่แข่ง หรือผู้เล่นอื่นบังเอิญทำลูกของผู้เล่น หรือที่มาร์คลูกบนกรีนนั้นเคลื่อนที่
ผู้เล่นต้อง :
– นำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ14.2) หรือ
– วางที่มาร์คลูกเพื่อมาร์คจุดเดิมนั้น
ข้อยกเว้น – ต้องเล่นลูกตามสภาพที่อยู่ เมื่อลูกเริ่มเคลื่อนที่ระหว่างการสวิงขึ้น หรือ สโตรคและทำสโตรค (ดูกฎข้อ 9.1b)
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นเป็นต้นเหตุให้ลูกเคลื่อนที่บนกรีน โดยบังเอิญ นำที่มาร์ค หรือลูก กลับมาที่เดิม

13.2a(2) การปล่อยทิ้งคันธงอยู่ในหลุม
ไม่มีการปรับโทษถ้าลูกชนถูกคันธงที่ปล่อยอยู่ในหลุม ถ้าผู้เล่นทำสโตรคด้วยการปล่อยคันธงไว้ในหลุม และลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ไปชนถูกคันธง :
– ไม่มีการปรับโทษ (ยกเว้นตามเงื่อนไขที่ระบุใน (1)) และ
– ต้องเล่นลูกตามที่ลูกอยู่
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นสโตรคลูกบนกรีน ไปชนคันธงที่อยู่ในหลุม ที่ไม่มีผู้เผ้า

13.2b(2) การเอาคันธงออกจากหลุม
ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นชนถูกคันธงที่ผู้เล่นได้ตัดสินใจนำออกตามข้อ(1) หรือชนถูกบุคคลซึ่งกำลังเฝ้าคันธงอยู่ (หรือสิ่งใดก็ตามที่บุคคลนั้นถืออยู่) สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับว่าบังเอิญหรือจงใจหรือไม่
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นสโตรคลูก ไปชนคันธงที่อยู่ในหลุมที่มีผู้เผ้า หรือโดนผู้เฝ้า โดยบังเอิญ
โทษปรับทั่วไป
– ถ้าผู้เล่นสโตรคลูก ไปชนคันธงที่อยู่ในหลุมที่มีผู้เผ้า หรือโดนผู้เฝ้า โดยจงใจ และต้องแก้ไขโดยนำลูกกลับไปเล่นที่เดิม

13.2c ลูกพิงคันธงในหลุม
ถ้าลูกของผู้เล่นมาหยุดพิงคันธงที่อยู่ในหลุม :
– ถ้าส่วนใดของลูกอยู่ในหลุมลงต่ำกว่าพื้นผิวของกรีน ถือว่าลูกนั้นลงหลุมแล้วแม้ว่าทั้งลูกไม่ได้อยู่ต่ำกว่าพื้นผิว
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นสโตรคลูกมาหยุดพิงคันธง ถ้าส่วนใดของลูกอยู่ในหลุมลงต่ำพื้นผิวของกรีน ถือว่าลงหลุมแล้ว

13.3b ลูกค้างปากหลุมถูกหยิบ หรือถูกขยับก่อนเวลาสิ้นสุดลง
ถ้าหยิบลูกค้างปากหลุมขึ้น หรือเคลื่อนที่ออกไปก่อนเวลาที่คอยสิ้นสุดลงตามกฎข้อ 13.3a ถือว่าลูกได้มาหยุดนิ่งแล้ว :
– ต้องนำลูกกลับมาวางที่ปากหลุม (ดูกฎข้อ14.2) และ
– ไม่นำเวลาที่คอยมาใช้ตามกฎข้อ 13.3a อีกต่อไป (ดูกฎข้อ 9.3 เพื่อการปฏิบัติถ้านำลูกกลับมาวางแล้วต่อมาเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ)
ไม่มีโทษปรับ
– ในแมทช์เพลย์ ถ้าคู่แข่งขันจงใจหยิบ ขยับก่อนเวลาสิ้นสุดลง แต่ให้ถือว่าลูกนั้นลงหลุมแล้วด้วยสโตรคก่อนหน้านี้
โทษปรับทั่วไป
– ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นที่จงใจหยิบ ขยับก่อนเวลาสิ้นสุดลง มีโทษปรับ 2 สโตรค และต้องนำลูกวางที่เดิม เวลา 10 วินาที ถือว่าสิ้นสุด
อธิบายเพิ่มเติม
การตีความ กฎข้อ 13.3b/1 ลูกเคลื่อนที่เมื่อผู้เล่นหยิบคันธงไปโดนลูกค้างปากหลุม
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้ารู้ หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่า ผู้เล่นหยิบธงออกเป็นเหตุให้ลูกเคลื่อนที่ ให้นำลูกไว้ที่ปากหลุม เวลา 10 วินาที ถือว่าสิ้นสุด ไม่มีโทษปรับ เมื่อเพราะคันธงที่หยิบออกเป็น movable obstruction
– ถ้าผู้เล่นหยิบคันธงออก ไม่เป็นเหตุให้ลูกเคลื่อนที่ และถ้าลูกไหลลงหลุม ถือว่าลงหลุมแล้ว
– ขณะผู้เล่นหยิบคันธงออก ถ้าลูกของผู้เล่น เคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ ไปอยู่ที่ใหม่ไม่ค้างปากหลุม ไม่มีโทษปรับ ให้เล่นที่ตำแหน่งใหม่

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์