กฎกอล์ฟที่ควรรู้คอลัมน์ประจำ

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 4)

โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 4)

สวัสดีครับนักกอล์ฟทุกท่าน
โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงใหม่ กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 แตกต่างจากปี 2018 อย่างไร
และคำว่า “โทษปรับทั่วไป” หมายถึง ในแมทช์เพลย์ ปรับแพ้หลุม ในสโตรคเพลย์ ปรับ 2 สโตรค

ตัวอย่าง โทษปรับที่เปลี่ยนแปลง จากปี 2018 เป็นปี 2019

12.2b ข้อจำกัด ในการแตะทรายในบังเกอร์
ก่อนการเล่นลูกในบังเกอร์ ผู้เล่นอาจเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ตามกฎข้อ 15.1 และสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ตามกฎข้อ15.2
รวมถึงการสัมผัสที่สมเหตุผล หรือการเคลื่อนย้ายทรายในบังเกอร์ที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังทำเช่นนั้น
ก่อนทำสโตรคกับลูกที่อยู่ในบังเกอร์ ผู้เล่นต้องไม่ :
– จงใจสัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยมือ ไม้กอล์ฟ คราด หรือด้วยวัตถุอื่นเพื่อทดสอบสภาพของทรายเพื่อรู้ข้อมูลสำหรับสโตรคต่อไป หรือ
– สัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยไม้กอล์ฟ:
โทษปรับทั่วไป
– ก่อนทำสโตรคลูกที่อยู่ในบังเกอร์ ถ้าผู้เล่นจงใจสัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยมือ ไม้กอล์ฟ คราด หรือด้วยวัตถุอื่นเพื่อทดสอบสภาพของทราย หรือ สัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยไม้กอล์ฟ

13.1c(2) ซ่อมแซมของความเสียหาย
ผู้เล่นอาจซ่อมความเสียหายบนกรีนได้ โดยไม่มีการปรับโทษด้วยการกระทำที่สมเหตุผล เพื่อคืนสภาพกรีนให้ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สิ่งที่ทำได้ :
-ใช้มือของเขาหรือ เท้า หรือส่วนอื่นของร่างกาย หรือเครื่องมือซ่อมรอยลูกทีตั้งลูก ไม้กอล์ฟ หรืออุปกรณ์ธรรมดาที่คล้ายกัน และ
– ไม่ทำให้การเล่นล่าช้าอย่างไม่สมเหตุผล (ดูกฎข้อ 5.6a)
– แต่ถ้าผู้เล่นปรับปรุงกรีนนั้นด้วยการกระทำที่เกินความเหมาะสม เพื่อคืนสภาพกรีนตามสภาพเดิม (เช่น สร้างทางเดินไปยังหลุม หรือใช้วัตถุที่ไม่อนุญาต) ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎ 8.1a
ไม่มีโทษปรับ
– ผู้เล่นซ่อมแซมของความเสียหายบนกรีนได้ทุกรอย เช่น รอยรองเท้า (เช่น ที่ปุ่มรองเท้า) และรอยครูดหรือรอยแหว่งที่เกิดจาก อุปกรณ์หรือคันธง รอยร่องสัตว์หรือรอยแหว่งของกีบเท้าสัตว์
โทษปรับทั่วไป
– ถ้าผู้เล่น ซ่อมรอยจากการดูแลรักษาสภาพโดยรวมของกรีน เช่น รูระบายอากาศ และร่องจากการตัดหญ้าตามแนวตั้ง หรือการสึกหรอตามธรรมชาติของหลุม

13.1d(1) เมื่อลูกหรือที่มาร์ค-ลูกเคลื่อนที่บนกรีน
ในสโตรคเพลย์ ไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่น คู่แข่ง หรือผู้เล่นอื่นบังเอิญทำลูกของผู้เล่น หรือที่มาร์คลูกบนกรีนนั้นเคลื่อนที่
ผู้เล่นต้อง :
– นำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ14.2) หรือ
– วางที่มาร์คลูกเพื่อมาร์คจุดเดิมนั้น
ข้อยกเว้น – ต้องเล่นลูกตามสภาพที่อยู่ เมื่อลูกเริ่มเคลื่อนที่ระหว่างการสวิงขึ้น หรือ สโตรคและทำสโตรค (ดูกฎข้อ 9.1b)
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นเป็นต้นเหตุให้ลูกเคลื่อนที่บนกรีน โดยบังเอิญ นำที่มาร์ค หรือลูก กลับมาที่เดิม

13.2a(2) การปล่อยทิ้งคันธงอยู่ในหลุม
วัตถุประสงค์ของกฎ:
กฎข้อนี้ครอบคลุมการเลือกของผู้เล่นในการปฏิบัติกับคันธง ผู้เล่นอาจปล่อยคันธงไว้ในหลุม หรือนำคันธงออก (รวมถึงการมีผู้เฝ้าคันธง และนำคันธงออกหลังจากได้เล่นลูก) แต่ต้องตัดสินใจก่อนการทำสโตรค โดยปกติไม่มีการปรับโทษถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ไปชนถูกคันธง
ไม่มีการปรับโทษถ้าลูกชนถูกคันธงที่ปล่อยอยู่ในหลุม ถ้าผู้เล่นทำสโตรคด้วยการปล่อยคันธงไว้ในหลุม และลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ไปชนถูกคันธง :
– ไม่มีการปรับโทษ (ยกเว้นตามเงื่อนไขที่ระบุใน (1)) และ
– ต้องเล่นลูกตามที่ลูกอยู่
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นสโตรคลูกบนกรีน ไปชนคันธงที่อยู่ในหลุม ที่ไม่มีผู้เผ้า

13.2b(2) การเอาคันธงออกจากหลุม
ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นชนถูกคันธงที่ผู้เล่นได้ตัดสินใจนำออกตามข้อ(1) หรือชนถูกบุคคลซึ่งกำลังเฝ้าคันธงอยู่ (หรือสิ่งใดก็ตามที่บุคคลนั้นถืออยู่) สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับว่าบังเอิญหรือจงใจหรือไม่
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นสโตรคลูก ไปชนคันธงที่อยู่ในหลุมที่มีผู้เผ้า หรือโดนผู้เฝ้า โดยบังเอิญ
โทษปรับทั่วไป
– ถ้าผู้เล่นสโตรคลูก ไปชนคันธงที่อยู่ในหลุมที่มีผู้เผ้า หรือโดนผู้เฝ้า โดยจงใจ และต้องแก้ไขโดยนำลูกกลับไปเล่นที่เดิม

13.2c ลูกพิงคันธงในหลุม
ถ้าลูกของผู้เล่นมาหยุดพิงคันธงที่อยู่ในหลุม :
– ถ้าส่วนใดของลูกอยู่ในหลุมลงต่ำกว่าพื้นผิวของกรีน ถือว่าลูกนั้นลงหลุมแล้วแม้ว่าทั้งลูกไม่ได้อยู่ต่ำกว่าพื้นผิว
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้าผู้เล่นสโตรคลูกมาหยุดพิงคันธง ถ้าส่วนใดของลูกอยู่ในหลุมลงต่ำพื้นผิวของกรีน ถือว่าลงหลุมแล้ว

13.3b ลูกค้างปากหลุมถูกหยิบ หรือถูกขยับก่อนเวลาสิ้นสุดลง
ถ้าหยิบลูกค้างปากหลุมขึ้น หรือเคลื่อนที่ออกไปก่อนเวลาที่คอยสิ้นสุดลงตามกฎข้อ 13.3a ถือว่าลูกได้มาหยุดนิ่งแล้ว :
– ต้องนำลูกกลับมาวางที่ปากหลุม (ดูกฎข้อ14.2) และ
– ไม่นำเวลาที่คอยมาใช้ตามกฎข้อ 13.3a อีกต่อไป (ดูกฎข้อ 9.3 เพื่อการปฏิบัติถ้านำลูกกลับมาวางแล้วต่อมาเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ)
ไม่มีโทษปรับ
– ในแมทช์เพลย์ ถ้าคู่แข่งขันจงใจหยิบ ขยับก่อนเวลาสิ้นสุดลง แต่ให้ถือว่าลูกนั้นลงหลุมแล้วด้วยสโตรคก่อนหน้านี้
โทษปรับทั่วไป
– ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นที่จงใจหยิบ ขยับก่อนเวลาสิ้นสุดลง มีโทษปรับ 2 สโตรค และต้องนำลูกวางที่เดิม เวลา 10 วินาที ถือว่าสิ้นสุด
อธิบายเพิ่มเติม
การตีความ กฎข้อ 13.3b/1 ลูกเคลื่อนที่เมื่อผู้เล่นหยิบคันธงไปโดนลูกค้างปากหลุม
ไม่มีโทษปรับ
– ถ้ารู้ หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่า ผู้เล่นหยิบธงออกเป็นเหตุให้ลูกเคลื่อนที่ ให้นำลูกไว้ที่ปากหลุม เวลา 10 วินาที ถือว่าสิ้นสุด ไม่มีโทษปรับ เมื่อเพราะคันธงที่หยิบออกเป็น movable obstruction
– ถ้าผู้เล่นหยิบคันธงออก ไม่เป็นเหตุให้ลูกเคลื่อนที่ และถ้าลูกไหลลงหลุม ถือว่าลงหลุมแล้ว
– ขณะผู้เล่นหยิบคันธงออก ถ้าลูกของผู้เล่น เคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ ไปอยู่ที่ใหม่ไม่ค้างปากหลุม ไม่มีโทษปรับ ให้เล่นที่ตำแหน่งใหม่

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์