PM 2.5

ตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนแรกของปี 2562… ชาวกรุงเทพฯ ก็ต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ

PM 2.5 เป็นเหตุให้เด็กคนแก่ชราแม้แต่หนุ่มสาวก็ตามหายใจติดขัดอ่อนเพลียล้มหมอนนอนเสื่อไปไม่น้อยทีเดียว

ทางเจ้าหน้าที่กทม.และรัฐบาลต้องระดมโดนเครื่องบินเล็กนำน้ำไปโปรยบนท้องฟ้าส่วนภาคพื้นดินก็ระดมเครื่องฉีดน้ำฉีดพ่นน้ำกันจ้าละหวั่น..

ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ว่ากันไป

PM 2.5 คืออะไร?
เอาง่ายๆ? ตามประสาชาวบ้านนะครับ

PM 2.5 มันก็คือฝุ่นมลพิษทางอากาศ… คือในอากาศที่เราหายใจมันมีสิ่งเจือปนจิปาถะฝุ่นควันรถควันเผาไหม้ต่างๆ? ฝุ่นควันใหญ่บ้างเล็กบ้างเล็กกระจิ๋วหลิวบ้าง

เขาก็กำหนดจำนวนค่าของมันไว้… มีได้เท่าไหร่ถ้าเกินก็ต้องกำจัด หาทางลด

PM 2.5 ก็คือฝุ่นละอองมลพิษในอากาศที่เล็กที่สุดนั่นเอง
PM ย่อมาจาก? Particulate Mattersมี 2 ชนิดคือ PM 10 กับ PM 2.5
2.5 เป็นหน่วยวัดขนาด

ฝุ่นพิษ PM 2.5 นี้มันเกิดจากหลายอย่าง.. จากโรงงานที่ไม่มีระบบควบคุมจากรถยนต์? โดยเฉพาะรถดีเซลการเผาขยะเผาหญ้า? ต้นไม้
แม้แต่เผาบุหรี่…

PM 2.5 จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์นับตั้งแต่ปอดหัวใจไอ้นี่เกิดทันที
และสุดท้ายก่อให้เกิดมะเร็งในส่วนต่างๆ? ของร่างกายมนุษย์เรา

ความจริง PM 2.5 มันมีในกรุงเทพมานานหลายปีแล้วนะครับ
แต่ในปีนี้… มันบังเอิญที่อากาศแปรปรวนลมมันนิ่งไม่พัดมันจึงรวมตัวกันจนเกิดค่าและเป็นอันตรายเมื่อเครื่องตรวจพบจึงฮือฮากันขึ้นมา

ท่านผู้อ่านกอล์ฟไทม์ครับ กรุงเทพฯ?และจังหวัดต่างๆ? นี้มันเกิด PM 2.5 ง่ายมากครับ…
เกิดได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง
เพราะเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมกันครับ

โรงงานเราตั้งโรงงานกันง่ายมากเช่นหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่อาศัยแท้ๆ อยู่ๆ ไปก็เอาบ้านมาทำโรงงานซะดื้อๆ
ทำอู่ซ่อมรถอู่พ่นสีรถ
ไม่มีเมืองไหนประเทศไหนเหมือนเราหรอกครับ

รถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหน่วยงานต่างๆ? หรือเอกชนไม่น้อยเลยที่เก่าหลายสิบปีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์

ขยะที่ทิ้งไม่เลือกที่
การเผาไหม้พืชต่างๆ อย่างปราศจากการควบคุมนึกอยากจะเผาก็ขับเผา

ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้แหละครับต้นเหตุของมลภาวะที่เกิดเป็นพิษภัย
ดังนั้น… หากเราจะช่วยกันแก้ไข… สิ่งแรกก็คือ…
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องดูแลอย่างจริงจังควบคุมโรงงานจำกัดเขตตั้งโรงงาน

รวมทั้งการควบคุมอายุการใช้งานของรถยนต์หรือกำหนดเขตการจราจรของรถบางประเภทบางพื้นที่

คงต้องใช้ความเด็ดขาดและเวลาพอสมควรนะครับ

หญ้าแพรก