Sport Variety

6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย

เกือบ 10 ปีแล้ว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีมติให้กำหนดเอาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันมวยไทย” โดยเลือกเอาวันขึ้นเสวยราชสมบัติของ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) แห่งราชอาณาจักรอยุธยา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2245 เป็นวันมวยไทย เนื่องจากทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้

ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือ โปรดการชกมวยอย่างยิ่ง ทรงปลอมพระองค์มาชกมวยกับชาวบ้าน และชนะคู่ต่อสู้ถึง 3 คน ดังที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ระบุไว้ในหนังสือ ศิลปะมวยไทยว่า พระเจ้าเสือได้ปลอมแปลงพระองค์เป็นสามัญชน มาชกมวยกับนักมวยฝีมือดีของเมืองวิเศษไชยชาญ และสามารถชกชนะนักมวยเอกถึง 3 คน

ไม่เพียงแต่ประเจ้าเสือเท่านั้น ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมวยไทย ยังมียอดฝีมือในวิชามวยไทย ทั้งในแง่เกียรติประวัติและความสามารถอีกมากมายหลายคน ไม่ว่าจะเป็น นายขนมต้ม ครูมวยกรุงเก่าที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย ณ กรุงอังวะ ขึ้นชกชนะนักมวยพม่าถึง 10 คน ในงานเฉลิมฉลองของพม่า, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งพระองค์ท่านมีชีวประวัติชัดเจนในความสามารถในวิชามวยและการต่อสู้หลายแขนง ทั้งมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ด้วยการรวบรวม ครูมวย นักมวย ที่มีฝีมือจำนวนมากเป็นหลักในกองกำลังกอบกู้อิสรภาพ ซึ่งก็รวมถึงทหารเอกคู่ใจที่มีความสามารถด้านมวยไทยมาก และอยู่ในชั้นแนวหน้าของทนายเลือก ชื่อว่า นายทองดี ฟันขาว หรือจ้อย ชาวเมืองพิชัย ซึ่งต่อมาได้เป็น พระยาพิชัยดาบหัก เจ้าเมืองพิชัย ด้วย

ในสมัยอยุธยาตอนปลายได้มีการจัดตั้งกรมทนายเลือกและกรมตำรวจหลวงขึ้น มีหน้าที่ในการให้การคุ้มครองกษัตริย์และราชวงศ์ได้มีการฝึกหัดวิชาการต่อสู้ จึงมีครูมวยไทยและนักมวยที่มีฝีมือเข้ารับราชการจำนวนมาก หลังจากนั้นมวยไทยได้รับความนิยมมากล่วงเลยมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ศึกษาฝึกฝนการชกมวยไทยและโปรดให้จัดการแข่งขันชกมวยหน้าพระที่นั่ง ทั้งยังโปรดให้กรมศึกษาธิการบรรจุการสอนมวยไทยเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาด้วย

ยุคแรกการแข่งขันมวยไทยใช้การพันมือด้วยเชือก จนกระทั่ง นายแพ เลี้ยงประเสริฐ นักมวยจากท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อยนายเจียร์ นักมวยเขมร ด้วยหมัดเหวี่ยงควายถึงแก่ความตาย หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาสวมนวมแทน ต่อมาเริ่มมีการการหนดกติกาในการชก และมีเวทีมาตรฐานขึ้นแห่งแรกคือ เวทีมวยราชดำเนิน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2488 และต่อมาก็เกิดกติกามวยไทยอาชีพ ฉบับ พ.ศ.2498 ขึ้น ซึ่งแก้ไขปรับปรุงจากฉบับ พ.ศ. 2480 ของกรมพลศึกษา หลังจากนั้นเวทีมวยลุมพินีได้เปิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2499

ปัจจุบัน มวยไทย นับเป็นกีฬา และศิลปะการต่อสู้ ของไทย ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมไปทั่วโลก นอกจากจะสร้างชื่อเสียงแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับประเทศในหลายๆ ด้าน ทั้งจากการแข่งขัน การส่งออกครูมวย หรือการเข้ามาเรียนของชาวต่างชาติ นับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่ามหาศาลทีเดียว