What Ever

สิงห์อาสา ออกค่ายไปกอดน้อง ปี 4

“สิงห์อาสา” นำทีมเครือข่ายนักศึกษาไทย-ต่างชาติ ลุยยอดดอยเชียงราย
“ออกค่ายไปกอดน้อง ปี 4” มอบเสื้อกันหนาว ช่วยผู้ประสบภัยหนาว ที่บ้านห้วยน้ำเย็น

กลุ่มสิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 15 สถาบัน นักศึกษาสิงห์อาสาต่างชาติ จัดกิจกรรมสิงห์อาสา 15 สถาบัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ “ออกค่ายไปกอดน้อง ปี 4” ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นำทีมโดย นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ บรรดาเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา รวมถึงศิลปินดารานักแสดง และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ มอบเสื้อกันหนาวกว่า 1,000 ตัว แก่ชาวบ้านและนักเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ทั้งนี้ นายเจษฎา แซ่หาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น พร้อมคณะอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น และชาวบ้านคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นได้จัดการแสดงพื้นบ้านให้การต้อนรับ

สำหรับตำบลวาวี ที่กลุ่ม สิงห์อาสา เดินทางมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 25 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีประชากรกว่า 200 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีคนพิการ ทำให้เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณเดือนพ.ย.-ม.ค. ซึ่งที่นี่เคยหนาวสุดเพียง 5 องศาเท่านั้นชาวบ้านที่นี่จะประสบภัยหนาวอย่างยิ่ง เนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า “..นอกจากการช่วยเหลือประชาชนตามเหตุการณ์เฉพาะกิจแล้ว กลุ่มสิงห์อาสา ยังได้จัดทำโครงการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกปี และในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือและอีสานของไทย อากาศจะหนาวเย็นมาก เสื้อกันหนาวจึงมีความสำคัญยิ่ง ซึ่งบุญรอดได้ทำการมอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวต่อเนื่องมาตลอดกว่า 50 ปีแล้ว ส่วนกิจกรรมในวันนี้ เป็นการรวมตัวของกลุ่มสิงห์อาสา มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 15 สถาบัน และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาต่างชาติ โดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นนับเป็นที่แรกในปีนี้ และเราจะออกค่ายไปกอดน้องในพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป..”

ภายหลังจากกิจกรรมมอบเสื้อกันหนาว กลุ่มนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เช่น กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเปิดโอกาสให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ กิจกรรมโรงเรียนเกษตรพอเพียง กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชนจากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับ กลุ่มสิงห์อาสา และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ที่จะลงพื้นที่ทำกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้ในอีกหลายพื้นที่ที่ร่วมในโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 300 คน ประกอบด้วย เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 15 สถาบัน ได้แก่ ม.กรุงเทพ, ม.รังสิต, ม.เกษตรศาสตร์, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.ราชภัฏเชียงราย, มทร.ล้านนา เชียงราย, ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, มทร.ล้านนา เชียงใหม่, ม.ราชภัฏเชียงใหม่, ม.นเรศวร, ม,ราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.พะเยา, มทร.มงคลล้านนา น่าน, ม.ราชภัฏลำปาง และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาต่างชาติ 14 ชาติ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ค, บัลแกเรีย, ออสเตรีย, ออสเตรเลีย, แซมเบีย, ญี่ปุ่น, จีน, เนปาล และอัฟกานิสถาน ซึ่งนอกจากนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติจะได้ทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกันแล้ว ยังนับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรมด้วย

ส่วน มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี นั้น ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยาภิรมย์ภักดี (นามเดิม บุญรอด เศรษฐบุตร) ผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รุ่นแรก ที่ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางจิตอาสาของกลุ่มสิงห์อาสามาตั้งแต่ พ.ศ.2453 ก็ว่าได้ โดยในปี. พ.ศ.2453 ได้จัดบริการเรือเมล์ฟรี ใช้กับชาวสยามที่จะเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 นอกจากนั้นยังจัดโครงการนักดับเพลิงอาสา นำเรือเมล์ส่วนตัวที่ติดเครื่องสูบน้ำโดยเฉพาะ ออกช่วยเหลือดับเพลิงที่ไหม้บ้านเรือนตามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ปัจจุบัน มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี นอกจากจะให้ความช่วยเหลือประชาชนตามเหตุการณ์เฉพาะกิจแล้ว ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ทั้ง การศึกษา สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกด้วย