คอลัมน์ในอดีต

ฟาร์มคาเฟ่ เดอ กาลาเวลา

สวัสดีค่ะ…เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว ใครวางแผนจะไปรับลมหนาวที่ไหนกันบ้าง รุ่งมีสถานที่สวยๆ บรรยากาศร่มรื่น ที่สำคัญไม่ไกลจากกรุงเทพมาแนะนำ…

ไร่กาลเวลาตั้งอยู่ ตั้งอยู่ที่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การเดินทางสะดวกสบายขับรถจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงก็มาถึง ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตามวิถีเกษตรพืชไร่อินทรีย์และธรรมชาตินี้มีจุดเริ่มต้นมาจาก “ครอบครัว ที่มีไร่เล็กๆ ติดริมแม่น้ำ ปลายทางแม่น้ำแคว ต้นสายแม่น้ำแม่กลอง ในตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ่อเป็นช่างชลประทานและชาวไร่ แม่เป็นชาวไร่ โดยพี่น้องทั้งห้าคนเกิดมาพร้อมข้าวโพด แปลงผัก พืชไร่ เป็ด ไก่ หมู”

เมื่อเวลาผ่านไป จากที่ดินของครอบครัว ซึ่งเคยเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพึ่งพาพ่อค้า คนกลาง ได้เแปรปลี่ยนเป็นแปลงผักขนาดเล็ก จากแรงกําลังของครอบครัว สําหรับทดลองปลูกพืชผักทําเกษตรแนวใหม่ โดยยึดแนว ทฤษฎีเกษตรแบบผสมผสาน และการพึ่งพาตนเองแบบ “พอเพียง” โดยนํามาปรับใช้กับเทคโนยี

และต่อมาจึงมีแนวคิดสร้างพื้นที่สําหรับจําหน่ายและแปรรูปสินค้า จากผลผลิตเดิมที่มีอยู่แล้ว จนกลายเป็นร้าน “ฟาร์มคาเฟ่ เดอ กาลาเวลา” ร้านคาเฟ่ในชนบท มีทั้ง กาแฟ ขนมเค้ก เบเกอรี่โฮมเมด อาหารท้องถิ่น ได้นำมาประยุกต์ให้มีหน้าตาร่วมสมัย พร้อมทั้งรสชาติที่คงไว้ซึ่งความอร่อย

ท่านใดว่างหรือหาสถานที่พักผ่อน ไม่รู้จะไปไหน ลองขับรถไปดูค่ะ สวยงาม บรรยากาศดี อากาศบริสุทธิ์ ท่านใดไปไม่ถูกหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/KalavelaFarm/ เว็บไซต์ www.kalavelafarm.com