For Golf Trust

การเล่นช้า มะเร็งร้าย ของการเล่นกอล์ฟ

ปกติการเล่นกอล์ฟที่ถูกต้องจะใช้เวลาประมาณ 4-4.30 ชม. ซึ่งก็ถูกตำหนิจากกลุ่มคนที่ไม่ได้เล่นว่า เป็นกีฬาที่ใช้เวลามาก เพราะถ้ารวมๆ กับการเดินทางไปกลับ เวลาในการเตรียมตัวก็ต้องมีครึ่งวัน

ดังนั้นถ้าการเล่นกอล์ฟต้องใช้เวลามากถึง 5-6 ชม.ก็จะทำให้เกิดการเบื่อหน่าย เช่นการเล่นกอล์ฟการกุศล การเล่นกอล์ฟตามหลังก๊วนที่มี 6 คน การเล่นกอล์ฟในวันหยุดนักขัตฤกษ์ กับสนามที่ปล่อยแบบไม่มีจำกัด การเล่นกอล์ฟตามหลังก๊วนพนัน รวมทั้งการเล่นกอล์ฟตามหลังคนที่ไม่ได้ศึกษามรรยาทข้อนี้ เอาแต่ทำตามใจตัวเอง

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ จะเน้นมากเรื่องของการเล่นกอล์ฟเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับเรื่องการชมที่เบื่อหน่าย รวมทั้งเวลาในการถ่ายทอดที่มีจำกัด และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับนักกอล์ฟรุ่นใหม่

ปี 2019 นี้ กฎกอล์ฟมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลายข้อ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ล้วนแล้วแต่พยายามส่งเสริมให้การเล่นรวดเร็วขึ้น ตัดเรื่องบางสิ่งบางอย่างให้ไม่ถือว่าทำผิดกติกาที่ต้องมาเรียกกรรมการมาตัดสินเพื่อไม่ให้เสียเวลา และส่งเสริมให้มีการเล่นที่เร็วมากขึ้น

อาทิเช่น ลูกหายให้หาเพียง 3 นาที ลดจาก 5 นาที ซึ่งความจริงของเดิม 5 นาทีแต่กว่าจะจับเวลารวมๆแล้วอาจจะถึง 7-8 นาที

การตัดการช่วยเหลือของแคดดี้ที่ไม่สามารถมาช่วยยืนเล็งไลน์ได้ เพราะทุกๆช็อตของนักกอล์ฟบางคนต้องเสียเวลาให้แคดดี้มายืนดูให้รวมๆแล้วก็เสียเวลา ควรเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟควรปรับและจัดตัวเองมาก่อน

การดร็อปของเดิมสูงเท่าไหล่ เจอพื้นนุ่มๆ หรือในทราย ลูกอาจจม เล่นยากทำให้การตีเสียเวลาเพิ่ม จึงลดให้มาถึงแค่เข่า (ความจริงน่าจะให้วางไปเสียเลยนะ สิ้นเรื่องสิ้นราว)

หรือแม้แต่การซ่อมรอยรองเท้า การสวิงในเขตอุปสรรค ลูกเคลื่อนโดยนักกอล์ฟที่ไม่ตั้งใจ เป็นต้น เป็นการตัดเรื่องการเสียเวลาเรียกให้กรรมการมาตัดสิน การจ้องจับผิดกัน ล้วนแล้วแต่ทำให้เสียเวลาทั้งสิ้น

นักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่มีการสอนโดยผู้สอนอาชีพ ปัจจุบันนี้ก็พยายามจะสอนให้มีรูทีน ทำให้เหมือนโปร ซึ่งบางคนทำรูทีนช้ามาก สวิงลมมากกว่า 2 ที กว่าจะตีได้คนอื่นคอยนานมาก คงจะต้องมีการปรับตัวมากขึ้น เน้นให้เล่นเร็วมากกว่าเน้นให้ฟอร์มดี

ผมเองเป็นคนหนึ่งที่จะเน้นให้ลูกศิษย์เล่นให้เร็ว ทั้งการเดิน การเตรียมตัวก่อนเล่น การสวิงลม ต้องเล่นดีและเล่นให้เร็ว ไม่ใช่เน้นเล่นดีแต่เล่นช้ามาก

ผู้ปกครองก็ต้องปรับตัว แนะนำลูกหลานของตัวเอง ฝึกให้เป็นคนเล่นเร็ว ไม่เดินช้า ควรเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถึงคิวตัวเองที่ต้องเล่น โดยเฉลี่ยต้องใช้เวลาไม่เกิน 40 วินาทีต่อช็อต

ต้องคอยดูว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะทำให้การเล่นกอล์ฟ หรือการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนใช้เวลาน้อยลงขึ้นหรือไม่ น่าจะเป็นการทำให้มะเร็งของกีฬากอล์ฟลดน้อยลงไป

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์