Just Say Know

Heart Rate ตอนพัก ก็สำคัญนะ

Heart Rate ตอนพัก ก็สำคัญนะ

ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย ทำให้ปัจจุบัน หลายๆ คนมี สมาร์ทวอทช์ ติดตัวไว้สม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย มักจะใช้เจ้า สมาร์ทวอทช์ นี้เป็นผู้ช่วยติดตามสถิติสารพัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจนับอัตราการเต้นของหัวใจ หรือ Heart Rate เพื่อให้การออกกำลังกายเป็นไปตามเป้าหมาย และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหากออกกำลังกายหนักจนเกินไป

แต่แอปพลิเคชั่นที่ใช้ตรวจนับอัตราการเต้นของหัวใจไม่ได้บอกข้อมูลเฉพาะตอนออกกำลังกายเท่านั้น โดยปกติแล้วมันยังบอกอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะพัก ด้วย แน่นอนว่าฟังก์ชั่นนี้ไม่ได้มีเอาไว้โก้ๆ เพราะการรู้อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักก็ช่วยดูแลสุขภาพของเราอีกทางหนึ่งด้วย

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (RHR) หมายถึง จำนวนครั้งที่หัวใจเต้นในหนึ่งนาทีขณะที่พักอยู่หรือไม่ได้ออกกำลังกายอะไรโดยทั่วไปแล้ว อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70-72 ครั้งต่อนาที ค่าเฉลี่ยของผู้ชายอยู่ที่ 60-70 ครั้งต่อนาที และค่าเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ 72-80 ครั้งต่อนาที ซึ่งสาเหตุที่อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักในผู้หญิงสูงกว่าในผู้ชายนั้น ก็เพราะว่า ผู้หญิงมีขนาดหัวใจที่เล็กกว่า ปริมาตรของเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายน้อยกว่า และระดับฮีโมโกลบินในเลือดต่ำกว่าผู้ชาย

ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรงมากขึ้น ทำให้สามารถสูบฉีดเลือดออกมาได้มากขึ้น ร่างกายจึงต้องการชีพจรที่ช้าลง อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักก็จะมีค่าลดลงเช่นกัน ในส่วนของ นักกีฬาที่ได้รับการฝึกซ้อมความทนทานจะมีอัตราที่ต่ำมาก เช่น นักปั่นจักรยานหรือนักวิ่งมาราธอน จะมีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักอยู่ที่ 40-50 ครั้งต่อนาที หรือต่ำกว่า ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักที่ผิดปกติ ก็สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ความเครียด, อาการอ่อนเพลียที่รุนแรง, การออกกำลังกายเกินขอบเขตที่ร่างกายจะพักฟื้นได้ทัน, โรคซึมเศร้า รวมถึงผลการทบที่เกิดขึ้นจาก ยารักษาโรค คาเฟอีน แอลกอฮอล์ และยาเสพติดด้วย ซึ่งถ้าอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักเท่ากับหรือสูงกว่า 100 ครั้งต่อนาที อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพบางอย่าง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คโดยละเอียด

ไหนๆ ก็รู้อัตราการเต้นของหัวใจ นอกจากจะให้ความสำคัญขณะออกกำลังกายแล้ว ก็หันมาใส่ใจอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักด้วย เพราะเมื่อการออกกำลังกายและการพักผ่อนสมดุลกัน ก็จะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกัน