Just Say Know

อพวช. จัดคาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

อพวช. จัดแหล่งเรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียน
เคลื่อนพลคาราวานวิทยาศาสตร์ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้างสรรพสินค้า จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน สู่การต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. เปิดเผยว่า “..อพวช. ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย จึงจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริการประชาชนและเยาวชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ช่วยจุดประกายความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นอาจจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป..”

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จัดแสดงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 14 ปี ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยในครั้งนี้มีนิทรรศการและกิจกรรมที่จะนำไปจัดแสดงประกอบไปด้วย Fly to space นิทรรศการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ ให้ความรู้เกี่ยวกับ อากาศยาน อวกาศ และปรากฏการณ์ต่างๆ บนท้องฟ้า, Wit in Case นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านต่างๆ กับชิ้นงานกว่า 60 ชิ้น, Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ ปี 2 กว่า 10 อาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในส่วนของกิจกรรมก็มี Maker Space กิจกรรมที่ใช้ทักษะการประดิษฐ์ เพื่อปลดปล่อยจินตนาการ ปั้นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่, กิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดหรรษา ที่จะมาพร้อมกับ เกมส์และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์กว่า 10 ฐาน, กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ผ่านเครื่องฉายภาพยนตร์ในระบบ 3 มิติแบบ Full dome, ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ฝึกทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ รู้จักกับอุปกรณ์ พร้อมหาคำตอบผ่านการทดลอง, การแสดงทางวิทยาศาสตร์ อันตื่นเต้นเร้าใจในตอนสนุกกับการเคลื่อนที่

นอกจากนั้น อพวช. ยังมีการอบรมสัมมนา การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง โครงการค้นหาความฝันเพาะพันธุ์นักวิทย์ (Science Idol) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย อีกด้วย

โดยคาราวานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ จะเริ่มวันที่ 6-9 พ.ย. ร.ร.เซกา บึงกาฬ, วันที่ 13-16 พ.ย. ร.ร.สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์, วันที่ 20-23 พ.ย. ร.ร.พิมายวิทยา นครราชสีมา, วันที่ 27-30 พ.ย. ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี, วันที่ 11-14 ธ.ค. ร.ร.หนองฉางวิทยา อุทัยธานี, วันที่ 8-11 ม.ค. ร.ร.นครไทย พิษณุโลก, วันที่ 15-18 ม.ค. ร.ร.อู่ทอง สุพรรณบุรี, วันที่ 18-21 ธ.ค. ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน, วันที่ 25-28 ธ.ค. ร.ร.ปัว น่าน, วันที่ 22-25 ม.ค. 2562 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี, วันที่ 5-8 ก.พ. 2562 ร.ร.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช และวันที่ 12-15 ก.พ. 2562 ร.ร.กำแพงวิทยา สตูล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2109 และ 2123 หรือติดตามได้ที่ www.nsm.or.th