Golf NEWS

เยาวชนไทยร่วมสวิง สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์

ตัวแทนเยาวชนไทยร่วมสวิง
สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน “ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยน 2018” คัดนักกอล์ฟคลาสละ 5 คน (ชาย 3 คน หญิง 2 คน) คือ คลาสเอ 15-17ปี, คลาสบี 13-14 ปี, คลาสซี 11-12 ปี และคลาสดี 9-10 ปี เป็นตัวแทนนักกอล์ฟไทย ร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2018” ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย จัดคัดนักกอล์ฟในคลาส เอ-บี ชายหญิง ที่สนาม นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์คันทรีคลับ จ.ลพบุรี โดยไฮไลท์อยู่ที่คลาสเอชาย วาริษ มั่นธรณ์ นักกอล์ฟวัย 15 ปี จากนครพนม หวดเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ 68 จาก 5 เบอร์ดี้ ที่หลุม 5,9,12,13,14 เสียโบกี้เดียว หลุม 4 คว้าแชมป์ไปที่สกอร์รวมสี่วัน 9 อันเดอร์พาร์ 279 โดยมี ศุภกิจ สีลานาแก ได้อันดับ 2 สกอร์รวม อีเวนพาร์ 288 และ จีณณ์ ชัยกังวาฬ ได้ที่สาม 2 โอเวอร์พาร์ 290 โดยทั้งสามคนจะเป็นตัวแทนจากคลาสเอ ชาย ร่วมชิงชัยใน สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ ต่อไป ส่วนคลาสเอหญิง คัด 2 คน ตัวแทนได้แก่ ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ ได้แชมป์ สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 280 และ มนัสนันท์ โชติกะพุกกะ ได้ที่สอง 3 อันเดอร์พาร์ 285

ด้านคลาสบีชาย คัดอันดับ 1-3 เป็นตัวแทน คือ รามิล แซ่ลิ้ม ได้แชมป์ที่สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 293, ธัญพัฒน์ สุขเกิด ได้ที่สอง 7 โอเวอร์พาร์ 295, พรหมพจน์ ทรงกลด ได้ที่สาม 11 โอเวอร์พาร์ 299 และ คลาสบีหญิง คัดที่ 1-2 เป็นตัวแทน คือ สุรภา จันทมุณี ได้แชมป์ 12 โอเวอร์พาร์ 300, ปาริยา สันพนวัฒน์ ได้ที่สอง 15 โอเวอร์พาร์ 303

ทั้งนี้การแข่งขันคัดเลือกนักกอล์ฟ จากคลาสซี-ดี ที่จัดในสนามเดียวกัน ได้ตัวแทนดังนี้ คลาสซีชาย 3 คน ธนวินท์ ลี, โจนาธาน มิคานดา, ภูธเนษฐ์ กังวล, คลาสซีหญิง 2 คน สุวิชญา วินิจฉัยธรรม, อลิศา อินทร์ประสิทธิ์, คลาสดีชาย 3 คน ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์, ฉลองรัฐ จิตรนวเสถียร, ปรินทร์ สารสมุทร, คลาสดีหญิง 2 คน อชิรญาณ์ ศรีวงษ์, กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล