ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2018 เลเวล 3

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2018 เลเวล 3
How to Play เล่นอย่างไร ให้ได้ชัย

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2018” เลเวล 3 How to Play เล่นอย่างไร ให้ได้ชัย มีน้องๆเยาวชน 28 คนเข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอยด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเน้นเรื่อง การวางแผนในการซ้อมก่อนวันแข่งขัน การสำรวจสนาม การใช้Yardages Book , การวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต และการออกกำลังกายที่ถูกวิธี จบการอบรม มีน้องเยาวชน 13 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ แคมป์(เดอะ มาสเตอร์คลาส) 5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2561

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 3 How to Play เล่นอย่างไร ให้ได้ชัย เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่เคยเข้ากอล์ฟคลีนิคเลเวล 2 และ3 ของปี 2017 ที่มีพ้อทแรงกิ้งไม่เกิน 24 อันดับแรก ของสองสนามที่กีที่สุด และนักกอล์ฟที่ผ่านเลเวล 2 มาสเตอร์คลาส เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆไป

สำหรับเลเวล 3 How to Play เล่นอย่างไร ให้ได้ชัย มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 4 คนคือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ และมีเทรนเนอร์ที่มาดูแลเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับนักกีฬากอล์ฟอีก 2 คนคือ ณัฐ ณ สงขลาและ นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ ในการอบรมของคลาสเลเวล 3 ซึ่งในวันแรกอบรม การวางแผนในการซ้อมก่อนวันแข่งขัน การสำรวจสนาม การใช้Yardages Book โดยแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีโค้ชประกบ เดินสำรวจสนาม ใช้กล้องส่องระยะและดูเลย์เอ้าท์สนามและทำYardages Book หลังจากทำรายละเอียดแล้วกลับเข้าห้อง ให้น้องเยาวชนนำเสนอ Lay out สนาม และวางแผนการเล่นของตัวเองในวันรุ่งขึ้น ช่วงกลางคืนมีอบรมกันอีกเล็กน้อยพร้อมกับสอนเรื่องการออกกำลังกาย วันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นอบรมเรื่อง การวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต เสร็จแล้วไปออกรอบ ให้แต่ละคนมีโอกาศในการตีแก้ ช็อตไดร์ฟ3 และช็อตแอปโพรช3 หลังจากออกรอบเสร็จ สรุปผลทำการอบรมเหมือนในวันแรก ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องการทำสมาธิและการสร้างกล้ามเนื้อสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สาม เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี หลังจากนั้นอบรมเรื่อง การวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต แล้วต่อด้วยการไปออกรอบ 18 หลุม ให้แต่ละคนมีโอกาศในการตีแก้ ช็อตลูกสั้น3 และช็อตพัตต์3 แล้วนำผลการทดสอบทั้งมาสรุปผล ในช่วงกลางคืนมีการอบรมและสอนการทำฟิตเรส วันที่สี่วันสุดท้าย เช้าออกกำลังกายเช่นเดิม หลังจากนั้นก็เข้ามรับการอบรม ต่อด้วยการไปออกรอบ 18 หลุม หลังจากนั้นขึ้นมาฟังการบรรยายสรุปในการเข้ามาฝึกอบรมทั้ง 4 วัน ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆเยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามีมีนักกีฬาได้ผ่านเข้ารอบจำนวน 13 คน โดย 3 คนที่ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติคือ

1. ปาริยา สันพนวัฒน์ แชมป์ Chang Thailand Junior Golf Circuit 2018 2. นภสร ฟ้าอรุณ ได้รับสิทธิ์จากโครงการกีฬาเยาวชนกองทัพอากาศ 3. ธนพนย์ สุวรรณประทีป ได้รับสิทธิ์จากโครงการกีฬาเยาวชนกองทัพอากาศ 4.ณัชพล สมใส 5.ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย 6.วรัตกานต์ คุณแก้ว 7.ธนภูมิ แก้วเจ้ย 8.พีรณัฐ สุพร 9.นาราณัช ตั้งจิตปรีดา10.สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 11.จิรัฐิพร พงศ์ธนาชลิตกุล12.กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 13.วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ นักกอล์ฟเยาวชน 13 ผ่านเข้าสู่รอบช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ แคมป์ ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2560 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอยด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรี สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com