For Golf Trust

จิต คือ หางเสือ

จิต คือ หางเสือ

ถ้าเปรียบการตีกอล์ฟเหมือนกับเรือยนต์ลำหนึ่งที่วิ่งไปข้างหน้าในลำน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก มีโขดหินอยู่เป็นหย่อมๆ และมีคนขับเรือนั้น วิ่งไปในลักษณะตามกระแสน้ำ และมีทวนกระแสลม

ลำเรือก็เหมือนกับร่างกายที่จะต้องแข็งแรงพอที่จะทดเสียดทานกันก้อนหิน หรือน้ำที่เชี่ยวกราก โต้ลมที่พัดพอแรงพอสมควรเดินทางได้ตลอดรอดฝั่ง

เครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยน้ำมันที่มีสะสมอย่างพอเพียง มีกรองอากาศที่สะอาด และการหล่อลื่นของน้ำมันเครื่องให้ส่วนต่างของเครื่องยนต์ทำงานอย่างสอดประสาน มีความสำคัญต่อกันทุกชิ้นส่วนอะไหล่

ซึ่งถ้าจะเปรียบลำเรือและเครื่องยนต์ก็คือร่างกายของคนตีกอล์ฟ ที่ต้องมีสารอาหาร เลือด ออกซิเจน กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น และส่วนอื่นๆ ถ้าจะให้ทำงานไปได้อย่างราบรื่นไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสม พอเพียง ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ ได้รับออกซิเจนที่เหมาะสม มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีความทนทานที่ดีในระดับหนึ่ง

คนขับเรือก็เสมือนหัวสมองของคนที่รู้ว่าเป้าหมายจะไปไหน ควบคุมหางเสืออย่างมีสมาธิ เพื่อให้เรือวิ่งไปซ้ายขวา หลบโขดหิน หลบลม หลบคลื่นน้ำที่ไหลแรงไปตรงบริเวณที่ไหลเบา หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องวิ่งตามกระแสน้ำแรง ซึ่งคนขับจะต้องตั้งสติให้ดี ควบคุมพวงมาลัยที่บังคับหางเสือให้เรือวิ่งไปตามทิศทางที่ต้องการ ไม่ให้ไปประทะโขดหิน อาจทำให้เรือชำรุดได้

คนตีกอล์ฟจึงต้องมีการควบคุมพวงมาลัยด้วยความมั่นคง พาเรือให้วิ่งไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย ด้วยความตื่นรู้ รับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาอย่างมีสติ รักษาหางเสือไม่ได้ชำรุดเสียหาย เพราะถ้าหางเสือชำรุดเสียหาย ก็เหมือนกับคนที่ขาดสติ ไม่สามารถวิ่งไปข้างหน้าในทิศทางที่ตรงได้ มีแต่จะโดนกระแสลม กระแสน้ำพัดพาให้ไปปะทะโขดหิน ไปเข้ามุมอับ ส่งผลให้เรือวิ่งไปอย่างไร้ทิศทาง

คนเล่นกอล์ฟที่จะให้สำเร็จ จำเป็นที่ต้องทำให้ร่างกายมีคุณภาพ และมีวงสวิงที่ดีและคนขับเรือต้องเป็นคนที่มีความรู้ ความชำนาญ รู้เท่าทันทางจิต เพื่อทำให้การเล่นกอล์ฟบรรลุเป้าหมายตามต้องการอย่างมีความสุขครับ

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์