Golf NEWS

กอล์ฟชิงแชมป์ เยาวชน-อาวุโส จ.ชลบุรี

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
จัดกอล์ฟชิงแชมป์ เยาวชน-อาวุโส จ.ชลบุรี ประจําปี 2561

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟ ชิงแชมป์ เยาวชน-อาวุโส จ.ชลบุรี ประจําปี 2561 ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา พร้อมเป็นตัวแทนของจังหวัด ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ โดยทำการแข่งขันกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟ เพลสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

พิธีเปิดการแข่งขันมีขึ้น ณ บริเวณกรีนซ้อมพัตต์ ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน โดยมี นายชัยพจน์ จำเริญนิติพงษ์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการแข่งขันรายการนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำ นอกเหนือจากจะเป็นการสนับสนุนและพัฒนานักกีฬากอล์ฟของจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดชลบุรีต่อไปในอนาคต และเป็นการนำกีฬาเข้ามาช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่งด้วย

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน และผู้อาวุโส จ.ชลบุรี ประจําปี พ.ศ.2561 ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และของรางวัลจับฉลากมากมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่นักกอล์ฟเยาวชนและนักกอล์ฟอาวุโส สำหรับในส่วนของเยาวชนนั้นมี 2 ประเภทด้วยกันคือ ประเภทชายและประเภทหญิง ซึ่งแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็น 4 คลาส ได้แก่ Class A อายุ 15-17 ปี, Class B อายุ 13-14 ปี, Class C อายุ 11-12 ปี และ Class D อายุ 9-10 ปี ทางด้านนักกอล์ฟอาวุโสนั้น แบ่งออกเป็น รุ่นอายุ 40-50, 51-55, 56-60, มากกว่า 60 และสุภาพสตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

และนอกจากรางวัลจากการแข่งขันแล้ว นักกอล์ฟที่ชนะในประเภทเยาวชน จะได้รับสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรี เข้าแข่งขัน 1 จังหวัก 1 ชนิดกีฬา ประจำปี 2562 ส่วนผู้ชนะในประเภทอาวุโส จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รัมย์บุรีเกมส์” ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ จ.บุรีรัมย์ ด้วย

ผลการแข่งขัน
ประเภทเยาวชนชาย
คลาส เอ.
ชนะเลิศ ณัฐดนัย ตังหะรัฐ 41-41-72
รองชนะเลิศ ชญานนท์ เกศวพิทักษ์ 44-39-83
รองชนะเสิศอันดับ 2 จักกริน จิตรมณีกาญจน์ 40-43-83
คลาส บี.
ชนะเลิศ ธนกฤต กีรดิต 38-42-80
รองชนะเลิศ ชัยวัฒน์ นิโกะ ซาวมี่ 38-46-84
รองชนะเสิศอันดับ 2 ณัฐพัชร์ เศวตศิลป์ 44-45-86
คลาส ซี.
ชนะเลิศ พลกฤต ผาวิชัย 35-34-69
รองชนะเลิศ ธนวินท์ ลี 34-38-72
รองชนะเสิศอันดับ 2 ชยพัทธ์ เพชรพัด 34-42-76
คลาส ดี.
ชนะเลิศ สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 38-43-81
รองชนะเลิศ ปรัตถกร เจียมทอง 42-40-82
รองชนะเสิศอันดับ 2 พัทธดนย์ วิริยะประกอบ 43-44-87
ประเภทเยาวชนหญิง
คลาส บี.
ชนะเลิศ เกณิกา บุญประเสริฐ 37-37-74
รองชนะเลิศ ณีรนุช ประจันพาณิชย์ 40-42-82
รองชนะเสิศอันดับ 2 ซิดนีย์ ฮิวโก้ 38-50-88
คลาส ซี.
ชนะเลิศ อุษณี อุดคําเที่ยง 40-36-76
รองชนะเลิศ กฤติญา ธนินทรดํารงเดช 42-41-83
รองชนะเสิศอันดับ 2 ปวีณ์กร เจริญวิริยาภรณ์ 42-42-84
คลาส ดี.
ชนะเลิศ กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 39-42-81
รองชนะเลิศ ณพจิรา ลือศรัทธา 41-42-83
รองชนะเสิศอันดับ 2 สุวภัทร เกษตรมงคลชัย 50-45-95

ประเภทอาวุโสชาย
รุ่นอายุ 40-50 ปี
ชนะเลิศ พิเชษฐ ลาภใหญ่ 38-40-78
รองชนะเลิศ เอกสิทธิ์ 41-41-82
รองชนะเลิศอันดับ 2 วิเชียร คงศรี 43-40-83
รุ่นอายุ 51-55 ปี
ชนะเลิศ วิชาญ สุธรรมพงษ์ 37-37-74
รองชนะเลิศ สุนทร แก้วมณี 35-39-74
รองชนะเลิศอันดับ 2 ณัฐวัฒน์ อภิพรรักษ์ 36-39-75
รุ่นอายุ 56-60 ปี
ชนะเลิศ วิชิตพงศ์ ชื่อวรทรัพย์ 40-38-78
รองชนะเลิศ มินซี วู 41-40-81
รองชนะเลิศอันดับ 2 สุนทร ศิริเลิศ 42-41-83
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ชนะเลิศ ธนณัฏฐ์ พงษ์พิชตภูมิ 40-39-79
รองชนะเลิศ พ.ท.สรศักดิ์ อโนดาต 41-46-87
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประสพชัย ลิชนะเธียร 46-44-90
ประเภทอาวุโสหญิง
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
ชนะเลิศ ชุติกาญจน์ ศริปัณณวัฒน์ 43-44-87
รองชนะเลิศ ธนสร วิทยะเชิงเธียร 47-46-93
รองชนะเลิศอันดับ 2 สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา 53-45-98