Golf NEWS

ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส
3 โค้ชเน้นเข้ม ซ้อมให้ได้ผลดี

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2018” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส ซ้อมอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี มีน้องๆเยาวชน 19 คนเข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเน้นเรื่องการซ้อมอย่างถูกวิธี ที่จะทำให้ก้าวไปสู่มืออาชีพได้ในอนาคตทำให้น้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ามาได้รับความรู้เแบบอัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ และยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการหาจุดเด่น จุดด้อยของน้องๆแต่ละคน เพื่อที่น้องๆจะได้กลับไปซ้อมต่ออย่างเหมาะสมกับตัวเองต่อไป จบการอบรม มีน้องเยาวชน 9 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 3 มีรายชื่อดังนี้ นภสร ฟ้าอรุณ,ธนพนธ์ สุวรรณประทีป,ปาริยา สันพนวัฒน์,วรัตกานต์ คุณแก้ว ,ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์,วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ,นาราณัช ตั้งจิตปรีดานนท์,ณัชพล สมใส ,ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2018” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส ” How to Practice” เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านเลเวล 2 เข้ามาฝึกอบรมแบบอัดแน่นกว่าเดิมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆไป

สำหรับเลเวล 2 มาสเตอร์คลาส มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 3 คนคือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ ผู้ช่วยโค้ช 1 คนคือโปรเอิร์ธ กฤฏิธี สุนทรนนท์ และมีเทรนเนอร์ที่มาดูแลเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับนักกีฬากอล์ฟคือ ณัฐ ณ สงขลา ในการอบรมของคลาสเลเวล 2 เป็นเรื่องของการอบรมเรื่องการซ้อมที่ถูกวิธี ซึ่งในวันแรกเริ่มต้นด้วยการทดสอบเรื่องการชิพ,การระเบิดทราย,การโยนลูกเข้าหาหลุม เสร็จแล้วโปรจะเข้ามาสอนเรื่องการซ้อมในการเล่นลูกต่างๆ และกลับมาเทสต์กันอีกครั้งในเรื่องที่สอนไป ต่อจากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายมีการทดสอบการพัตต์ระยะสั้นและระยะไกล เสร็จแล้วโค้ชเข้ามาดูแลและสอนวิธีการพัตต์ที่ถูกต้องและแม่นยำ และกลับมาเทสต์กันอีกครั้ง ช่วงเย็นมีการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬากอล์ฟ ช่วงกลางคืนมีอบรมกันอีกเล็กน้อย วันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นทำการอบรมเหมือนในวันแรก เน้นมากเป็นพิเศษเพราะเป็นเรื่องที่จะทำให้ทำสกอร์ได้ดี ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องโภชนาการสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สามวันสุดท้าย เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี หลังจากนั้นไปออกรอบ 18 หลุม แล้วนำผลการทดสอบทั้งสามวันมารวมคะแนน ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆเยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามีนักกีฬา จำนวน 3 คน สิทธิพิเศษจาก โครงการนักกีฬาเยาวชนกองทัพอากาศ ได้แก่ 1 น้องเบนซ์ นภสร ฟ้าอรุณ วัย 16 ปี และ 2 น้องธันเดอร์ ธนพนธ์ สุวรรณประทีป วัย 15 ปี และ นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์การผ่านเข้าทุก Level เนื่องจากเป็น แชมป์ Chang Thailand Junior Golf Circuit 2018 คือ น้องฟูล ปาริยา สันพนวัฒน์ วัย 13 ปี และอีก 6 คนที่ผ่านเข้ามาคือ 1 น้องสกาย วรัตกานต์ คุณแก้ว วัย 13 ปี,2น้องนะโม ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ วัย 13 ปี,3 น้องมาทาน วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ วัย 14 ปี,4 น้องโอเว่น นาราณัช ตั้งจิตปรีดานนท์ วัย 15 ปี,5 น้องบิ๊กบอส ณัชพล สมใส วัย 18 ปี,6 น้องกัปตัน ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย วัย 18 ปี รวมทั้งหมดเป็นนักกอล์ฟเยาวชน 9 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ เลเวล 3 ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com