ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 2

8 เยาวชนตบเท้าเข้ารอบ สนาม 2
“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 ซ้อมอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสนาม 2 มีน้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ามาอบรมทั้งหมด 15 คน เข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เลควิว รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเน้นเรื่องการซ้อมอย่างถูกวิธี ที่จะทำให้ก้าวไปสู่มืออาชีพได้ในอนาคตทำให้น้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ามาได้รับความรู้เแบบอัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ และยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการหาจุดเด่น จุดด้อยของน้องๆแต่ละคน เพื่อที่น้องๆจะได้กลับไปซ้อมต่ออย่างเหมาะสมกับตัวเองต่อไป จบการอบรม มีน้องเยาวชน 8 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส มีรายชื่อดังนี้ ณัชพล สมใส,ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย ,พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์ ,วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ ,ภิมพิศา สีสุธรรม,นาราณัช ตั้งจิตปรีดานนท์ , ภูษณิศา เอกก้านตรง, กัปตัน เงินทองรัตนกุล

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 ” How to Practice” เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่เคยเข้าคลีนิค เลเวล 1 ปี 2017 ที่มีแร้งกิ้งรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2018” รวมทุกภาคไม่เกิน 54 อันดับแรกของ 2 สนามที่ดีที่สุดประมาณ 27 คน และนักกอล์ฟที่ได้รับการคัดเลือกจากโค้ชในเลเวล 1มาสเตอร์คลาส ปี 2017 อีก 4 คน เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆไป

สำหรับเลเวล 2 สนาม 2 มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 2 คนคือ โปรก้อง วุฒิรัฐ มณีอินทร์,โปรนก ปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ ผู้ช่วยโค้ช 2 คนคือ โปรเอิร์ธ กฤฏิธี สุนทรนนท์,โปรโอ วรดนย์ กนิษฐานนท์ ในการอบรมของคลาสเลเวล 2 เป็นเรื่องของการอบรมเรื่องการซ้อมที่ถูกวิธี ซึ่งในวันแรกเจะเป็นการวอร์มอัพ เรื่องการออกกำลังกายก่อน หลังจากนั้นไปทบทวนเรื่องการพัตต์ระยะ 3 ฟุต 6 ฟุต 9 ฟุต และมีการเก็บคะแนน หลังจากนั้นก็เน้นระยะที่จะหวังทำแต้มได้คือระยะ 100 หลา โดยใช้เครื่องแทคแมน เข้ามาช่วยในการซ้อม หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายมีเรื่องการออกกำลังกายและสลับฐานการสอนของโค้ช ช่วงเย็นมีการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬากอล์ฟ วันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเรียนรู้เรื่องการซ้อมลูกสั้น ส่วนกลุ่มที่สอง ไปตีระยะ 90 หลา 100 หลา 110 หลา หลังจากนั้นก็เรียนเรื่องการพัตต์ระยะ 20 ,30,40 และต่อด้วยการตีเหล็ก 7 ในช่วงบ่ายสลับกลุ่ม ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องโภชนาการสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สามวันสุดท้าย เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ต่อด้วยการเข้าเครื่องแทคแมนในการตีหัวไม้ 1 หลังจากนั้นให้น้องๆที่มีปัญหาในแต่ละด้านเข้าไปฝึกซ้อมในส่วนที่ยังมีข้อผิดพลาด ก่อนจะออกรอบในช่วงบ่าย โดย 9 หลุมแรกเล่นระยะ100 หลา 9 หลุมหลังเล่นตามปรกติ แล้วนำผลการทดสอบทั้งสามวันมารวมคะแนน ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆเยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี 1 น้องบิ๊กบอส ณัชพล สมใส วัย 18 ปี, 2 น้องกัปตัน ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย วัย 18 ปี,3 น้องนีน่า พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์ วัย 14 ปี,4 น้องมาทาน วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ วัย 14 ปี,5 น้องแซนด์วิช ภิมพิศา สีสุธรรม วัย 14 ปี,6 น้องโอเว่น นาราณัช ตั้งจิตปรีดานนท์ วัย 15 ปี,7 น้องใบพลู ภูษณิศา เอกก้านตรง วัย 14 ปี,8 น้องกัปตัน กัปตัน เงินทองรัตนกุล วัย 18 ปี เป็นนักกอล์ฟเยาวชน 8 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com