For Golf Trust

ดูอย่างไรว่าเด็กจะเอาดีทางการเล่นกอล์ฟหรือไม่

ดูอย่างไรว่าเด็กจะเอาดีทางการเล่นกอล์ฟหรือไม่

มักจะได้รับคำถามอยู่เสมอว่า โปรดูอย่างไรว่าเด็กคนนี้จะเอาดีทางกอล์ฟได้หรือไม่

หรือบางครั้งไม่ใช่เป็นประโยคคำถาม แต่เป็นคำบอกเล่า ที่จะบอกว่า โปรเด็กคนนั้นคนนี้ ได้เปรียบ รูปร่างดี ตีไกลมาก อนาคตไปได้สวยแน่นอน

ด้วยความที่คลุกคลีกับการสอนกอล์ฟเด็กๆ และนักกอล์ฟอาชีพมานาน ทำให้ปัจจุบันสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วว่าคนไหนจะประสบความสำเร็จถึงเป้าหมายสูงสุดได้หรือไม่ นั่นคือ เป็นนักกอล์ฟอาชีพที่ทำเงินรางวัลในการแข่งขันให้เลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้อย่างดี

ความสำเร็จมีอยู่หลายขั้น ขั้นแรก เด็กออกรอบได้ แข่งขันได้ บอกได้เลยว่าเด็กทุกคนทำได้แน่นอน แต่ใครช้าเร็วก็จะมีปัจจัยเป็นองค์ประกอบเสริม

ความสำเร็จขั้นสอง ที่จะเป็นแชมป์ในรุ่นอายุของตนในประเทศ ก็มีโอกาส หรือไม่มีโอกาสได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเสริม

ความสำเร็จขั้นสาม ที่จะเป็นแชมป์ในรุ่นอายุของตัวเองในโลก หลังจากที่เป็นแชมป์ภายในประเทศได้แล้ว ก็มีโอกาส หรือไม่มีโอกาสได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเสริมเช่นกัน

และความสำเร็จขั้นสี่ ที่จะเป็นแชมป์ในทุกรุ่นอายุที่เมื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพแล้วจะต้องเจอกับคนเก่งๆมาจากทั่วโลก มาจากหลายรุ่นอายุ ก็มีโอกาสหรือไม่มีโอกาส ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเสริม

จะเห็นได้ว่า ความสำเร็จ แต่ละขั้น ไล่มาตั้งแต่ง่ายๆ จนถึงยากสุด มีอยู่ 4 ขั้น ขั้นแรกไม่มีปัญหาส่วนมากทำได้ ขอเพียงแต่ต้องใช้เวลา ใช้ความอดทน แต่ขั้นต่อๆมาต้องใช้ปัจจัยเสริมอื่นๆอย่างมาก

ปัจจัยเสริมที่กล่าวไว้ ได้แก่

1. ความฉลาดทางไหวพริบ ปฎิภาณ การจดจำ การคิดได้

2. ความฉลาดทางการมีสติ ควบคุมอารมณ์ของตัวเอง โดยเฉพาะอารมณ์ทางร้ายไม่ให้เกิดขึ้นขณะแข่งขัน

3. ความฉลาดทางการต่อสู้ อดทนกับการฝึกซ้อมที่หนักอย่างต่อเนื่อง ต่อความผิดหวังที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ได้อย่างมีความสุข มีความหวัง อย่างไม่ท้อถอย

4. ความฉลาดในการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่างๆ สิ่งนี้จะเป็นเสน่ห์ และเป็นภูมิเป็นเกาะป้องกันตัวเอง เป็นการเสริมสร้างบุญบารมีที่มองไม่เห็น ถ้าใครขาด ยากนักจะประสบความสำเร็จในขั้นที่ 4 ได้

5. ความฉลาดในการมีความคิดสร้างสรรค์ พลิกแพลงการเล่นที่อยู่ในกรอบ นอกกรอบ สามารถเจอได้กับทุกสถานะการณ์

6. ความฉลาดในการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รักให้เกียรติในผู้อื่น รักที่จะได้มาซึ่งชัยชนะที่โปร่งใส

และปัจจัยเสริมอีกตัวที่ขาดไม่ได้แน่นอน คือ ทุนทรัพย์ ในกีฬากอล์ฟ เส้นทางที่ก้าวเดินมันต้องโรยด้วยกำลังเงินที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อไปเอาเงิน ไปคว้าความสำเร็จ แต่ถ้าไม่มีเงิน ไม่ใช้เงินในการลงทุน ความสำเร็จก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะอยู่ขั้นไหนใน 4 ขั้น

ดังนั้น ถ้าใช้เกณฑ์ความฉลาดทั้ง 6 บวกด้วยปัจจัยพิเศษ ก็จะบอกได้ว่าคนไหนจะประสบความสำเร็จแค่ไหนได้อย่างไม่ยากเย็น

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์