ญี่ปุ่นไม่ใช่เมืองจักรยาน (5)

ญี่ปุ่นไม่ใช่เมืองจักรยาน (5)

ผมเขียนเรื่อง “ญี่ปุ่นไม่ใช่เมืองจักรยาน” มา  หลายตอน แต่ก็แทรกเอาเรื่องโน้น เรื่องนี้มาบ้าง… อย่าถือสาเลยนะครับ…

สบายๆ…

มันก็ควรเป็นเช่นนั้นครับ… golftime 15 วันอ่านกันครั้ง… ระหว่างทางมักจะมีเหตุการณ์ มาแทรกเสมอ…

อย่าจริงจังกับชีวิตนัก… อย่าขีดเส้นชีวิตให้มันตรงเป๊ะ…

เส้นทางชีวิตจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น…

เข้าเรื่องญี่ปุ่นกันซะที…

ในประเทศเอเชีย ผมไปมาหลายประเทศพอสมควร… มองการใช้จักรยานของแต่ละประเทศ…

ญี่ปุ่นใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง ในชีวิตประจำวันมากที่สุด…

แต่ก็ไม่ใช่เมืองจักรยานในระยะสั้นๆ เท่านั้น เช่น ออกจากบ้านไปร้านสะดวกซื้อ

มากที่สุดคือไป…สถานีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน…

เมืองเล็กๆ เขามีรถไฟฟ้าวิ่ง 3 สาย 4 สาย ครอบคลุมทั้งเมือง

เสริมด้วยรถเมล์ ที่เป็นระบบ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา (เพราะรถเขาไม่ติด) และการที่รถเขาไม่ติด เพราะเขาใช้รถเก๋ง รถส่วนตัวกันน้อย…

การที่เขาใช้รถยนต์กันน้อย เพราะระบบขนส่งมวลชนเขาดี และเงื่อนไขการมีรถส่วนตัวมีมากมาย จะพูดว่า แม้มีเงินก็ยากจะซื้อรถยนต์ สักคันได้ …เช่นที่บ้านต้องมีที่จอดรถ (เจ้าหน้าที่เขาจะไปดู ขับไปแล้วจะไปจอดก็หาที่จอดยากมาก ยากจริงๆ และเสียค่าจอดแพงมาก จะไปจอดสะเปะสะปะข้างถนนไม่ได้… เมื่อใช้รถยนต์ลำบากนัก แต่การเดินทางรถสาธารณะสะดวกกว่า… ญี่ปุ่นจึงไม่ใช้รถส่วนตัวกัน)

เพราะฉะนั้น ประเทศใดต้องการอก้ปัญหาจราจรง่ายนิดเดียว

1.จัดระบบขนส่งมวลชน เช่นรถไฟฟ้า บนดิน ใต้ดิน ให้มีมาก ครอบคลุมทั้งเมือง

2.เสริมด้วยระบบรถเมล์

3.แล้วสุดท้ายเมื่อ 2 ข้อบนสมบูรณ์ ก็มาเข้มงวดเรื่องการใช้รถและการครองครองรถยนต์ส่วนตัว

เท่านั้นแหละถนนโล่ง

การปั่นจักรยานจากบ้านไปขึ้นรถไฟฟ้าของคนญี่ปุ่นสะดวกนะครับ ปั่นบนฟุตบาธก็ได้ บนถนนก็ได้

ฟุตบาธของญี่ปุ่นกว้างมาก 5-6 เมตร อย่างน้อยมีช่องคนเดินชัดเจน รวมช่องคนพิการทางสายตาด้วย

แต่หาที่จอดจักรยานลำบาก เขาจะมีที่จอดเฉพาะ จะไปจอดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ มันยากตรงนี้

และผมไม่เคยเห็น คนเอาจักรยานขึ้นรถไฟฟ้า จึงไม่ทราบว่าเขาอนุญาตหรือเปล่า

อีกประการที่ผมว่า ญี่ปุ่นไม่ใช่เมืองจักรยาน คือ…คนญี่ปุ่นเดินเก่งครับ…เดินกันเร็วและเดินกันทน 3-5 กิโลเมตร คนญี่ปุ่นเดินสบายมากครับ

หญ้าแพรก