Golf NEWS

ทีมโค้ชอัดแน่น ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค มาสเตอร์คลาส เลเวล 1

ทีมโค้ชอัดแน่น สร้างพื้นฐานเต็มเปี่ยม ในรอบ
ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค มาสเตอร์คลาส เลเวล 1

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2018” มาสเตอร์คลาส เลเวล 1 มีน้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบมาร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ซึ่งทีมโค้ชดูแลเน้นแบบ 5 ต่อ 1 ทำให้น้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ามาได้รับความรู้เแบบอัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ นอกจากนั้นยังได้รับประสบการณ์เพิ่มจากวิทยากรรับเชิญ โดยหลังจากจบการอบรม มีน้องเยาวชน 14 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 2 มีรายชื่อดังนี้ 1.ปาริยา สันพนวัฒน์ 2.ศิริพร หลวงเเนม 3.วรัตกานต์ คุณแก้ว 4.บุญชิตา ศรีวงศ์งาม 5.ภูษณิศา เอกก้านตรง 6.สุกฤตา วิเศษฤทธิ์ 7.ธนกฤต กีรดิต 8.ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ 9.วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ 10.นาราณัช ตั้งจิตปรีดานนท์ 11.ป้องภพ จามรศรีอนันต์ 12.เวชยันต์ กำเนิดพยัคฆ์ 13.ณัชพล สมใส 14.ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค มาสเตอร์คลาส เลเวล 1 เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 1″ จำนวน 17 คน เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆไป

สำหรับรอบมาสเตอร์คลาส เลเวล 1 มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 3 คน คือโปรเจ วันปีย์ สัจจมาร์ค,โปรอุ๋ย วิรดา โกมุทบุตร,โปรก้อง วุฒิรัฐ มณีอินและโค้ชผู้ช่วย โปรพาร์ ศิริวงศ์ สุวรรณศรี ในการอบรมของมาสเตอร์คลาสเลเวล 1 เป็นการอบรมที่เข้มข้นขึ้นเพราะโค้ชจะเข้ามาดูแลใก้ลชิด 1 ต่อ 5 คน ซึ่งในวันแรกเป็นการสอนพื้นฐานกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัตต์,การเล่นลูกสั้น,วงสวิง และการวางแผนการเล่นที่ต้องเล่นอย่างไรในสภาพสนามแต่ละสนาม จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนจะถูกนำมาวิเคราะห์มากขึ้น การออกกำลังกายถูกวิธี โดยเทรน์เนอร์มืออาชีพ ที่จะบอกถึงการออกกำลังกายที่จะทำให้ไดร์ฟไกลขึ้น มีเร่ยวแรงในการเดิน 18 หลุมแบบไม่หมดแรง และอื่นๆอีกมากมาย ช่วงกลางคืนเป็นการอบรมวิชาการ ในวันที่สองเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ในแต่ละแบบทดสอบที่ทีมโปรกำหนดขึ้น และนำไปใช้ทดสอบในการออกรอบ และเก็บสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการเล่น ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆเยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นอกจากนั้นยังมีวิทยากรรับเชิญ คุณ มหินทร์ กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการ สำนักกฏหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด พร้อมทั้งบุตรชาย อัมรินทร์ กรัยวิเชียร มาพูดถึงประสบการณ์การไปศึกษาต่อต่างประเทศ การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยใช้โควต้า กอล์ฟ และ ประสบการณ์การแข่งขันกอล์ฟในต่างประเทศ มาถ่ายทอดให้น้องได้ฟังอีกด้วย ส่วนผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี น้องฟูล ปาริยา สันพนวัฒน์ ,น้องออร์คิด ศิริพร หลวงแนม,น้องสกาย วรัตกานต์ คุณแก้ว ,น้องพราว บุญชิตา ศรีวงศ์งาม ,น้องใบพูล ภูษณิศา เอกก้านตรง ,น้องโซดา สุกฤตา วิเศษฤทธิ์ ,น้องเจเจ ธนกฤต กีรดิต ,น้องนะโม ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ ,น้องมาทาน วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ ,น้องโอเว่น นาราณัช ตั้งจิตปรีดานนท์ ,น้องป้อง ป้องภพ จามรศรีอนันต์ ,น้องจากัวร์ เวชยันต์ กำเนิดพยัคฆ์ ,น้องบิ๊กบอส ณัชพล สมใส และ น้องกัปตัน ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวยเป็นนักกอล์ฟเยาวชน 14 คนที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ เลเวล 2 ซึ่งจะเข้าอบรมพื้นฐานกอล์ฟที่ละเอียดมากขึ้น เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน สำหรับเลเวล 2 สนาม 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคมนี้ ณ สนาม รอยัลเจมส์ กอล์ฟสปอร์ตคลับ จังหวัด นครปฐม ซึ่งในเลเวล 2 จะมี 2 รอบ โดยในเลเวลนี้จะมีนักกอล์ฟที่เคยเข้าคลีนิค เลเวล 1 ปี 2017 ที่มีแร้งกิ้งรวมทุกภาคไม่เกิน 54 อันดับแรกของ 2 สนามที่ดีที่สุดประมาณ 27 คน และนักกอล์ฟที่ได้รับการคัดเลือกจากโค้ชในเลเวล 1 ปี 2018 อีก 4 คน จะทำการคัดตัวให้เหลือรอบละ 8 คน จะได้ผ่านไปอบรมต่อใน”ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com