Golf NEWS

10 เยาวชนผ่านฉลุย ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2018 เลเวล 1 สนาม 2

10 เยาวชนผ่านฉลุย
ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2018 เลเวล 1 สนาม 2

ศิริพร หลวงแนม ,ธนกฤต กีรดิต ,ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์,เวชยันต์ กำเนิดพยัคฆ์ ,ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย ,วรัตกานต์ คุณแก้ว ,วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ ,บุญชิตา ศรีวงศ์งาม ,ศมนพร สันตดุสิต ,สุกฤตา วิเศษฤทธิ์ เป็นนักกอล์ฟเยาวชน 10 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ Master Class Lv.1ในการฝึกอบรมรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค 2018” เลเวล 1 สนาม2 ที่ สนาม รอยัลเจมส์ กอล์ฟสปอร์ตคลับ จังหวัด นครปฐม ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีน้องๆเยาวชนกว่า 24 คน เข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 1 “ Fundamentals พื้นฐานกอล์ฟที่ดี ” เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2018” จำนวน 60 คนโดยแบ่งเป็นสองรอบ เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 2วัน 1 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆไป

สำหรับเลเวล 1 สนาม 2 มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 2 คนคือ โปรเจ วันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรนก ปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ และมีทีมผู้ช่วย 2 คนคือ โปรแป้ง คุลิกา ศรีสมฤทธิ์,โปรโอ วรดนย์ กนิษฐานนท์ ซึ่งในวันแรกเป็นการสอนพื้นฐานกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัตต์,การเล่นลูกสั้น,วงสวิง และพื้นฐานกอล์ฟอีกมากมาย ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ในวันที่สองเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ในแต่ละแบบทดสอบที่ทีมโปรกำหนดขึ้น และนำไปใช้ทดสอบในการออกรอบ และเก็บสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการเล่น ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆเยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี ศิริพร หลวงแนม อายุ 13 ปี,ธนกฤต กีรดิต อายุ 13 ปี,ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ อายุ 13 ปี,เวชยันต์ กำเนิดพยัคฆ์ อายุ 16 ปี,ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย อายุ 18 ปี,วรัตกานต์ คุณแก้ว อายุ 13 ปี,วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ อายุ 14 ปี,บุญชิตา ศรีวงศ์งาม อายุ 13 ปี,ศมนพร สันตดุสิต อายุ 13 ปี,สุกฤตา วิเศษฤทธิ์ อายุ 13 ปีเป็นนักกอล์ฟเยาวชน 10 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ Master Class Lv.1 ซึ่งจะเข้าอบรมพื้นฐานกอล์ฟที่ละเอียดมากขึ้น ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี