Special Report

ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ ครั้งที่ 3 ให้เด็กๆ ภาคตะวันออก

ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ ครั้งที่ 3
ส่งมอบสู่ เยาวชนภาคตะวันออก

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มมิตรผล พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ จากโครงการ “ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ” นำโดย คุณสมภพ ปฏิภานธาดา ผู้จัดการส่วนงานการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) และ คุณอภิชาติ นันทเทิม กรรมกาบริหาร บ.จีซีที มีเดีย จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬากอล์ฟและทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่มีใจรักกีฬากอล์ฟในภาคตะวันออก จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟให้แก่เยาวชนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี

โครงการ “ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ” เริ่มขึ้นจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ กลุ่มมิตรผล, กอล์ฟ ชาแนล ไทยแลนด์, สมาคมสนามกอล์ฟไทย, กอล์ฟ ไพรด์, ซีเอ็นเอ็กซ์ กอล์ฟ ฟิตติ้ง สตูดิโอ, นิตยสาร สวิง และนิตยสาร ออนกรีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์กอล์ฟให้กับเยาวชนไทย ในโรงเรียนที่มีหลักสูตรวิชากอล์ฟแต่ขาดแคลนอุปกรณ์ ได้นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ในการพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟ โดยทางโครงการฯ จะมอบอุปกรณ์กอล์ฟให้กับเยาวชนใน 20 โรงเรียนทั่วประเทศ

ในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์กอล์ฟครั้งที่ 3 นับเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปี 2558  จำนวน 48 ชุด รวม 720 ชิ้น และทุนการศึกษาอีก 30,000 บาท ให้แก่เยาวชนในภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี สำหรับโรงเรียนในภาคตะวันออก ที่เข้าร่วมโครงการ “ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ” ในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับมอบอุปกรณ์กอล์ฟ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษา จ.ชลบุรี, โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี, โรงเรียนชลบุรีสุขบท และโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

นอกจากจะได้รับมอบอุปกรณ์และทุนการศึกษาแล้ว วันนี้น้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นกอล์ฟจากโปรกอล์ฟอย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรม “กอล์ฟ คลินิค” อีกด้วย

โดยก่อนหน้านี้ ทางโครงการฯ ได้ส่งมอบอุปกรณ์กอล์ฟครั้งแรกให้กับ 8 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 40 ชุด รวม 560 ชิ้น และทุนการศึกษา 40,000 บาท ครั้งที่สอง มอบอุปกรณ์กอล์ฟให้กับ 6 โรงเรียนในภาคเหนือ จำนวน 30 ชุด รวม 360 ชิ้น และทุนการศึกษา 30,000 บาท โดยรวมทั้ง 3 ครั้ง ทางโครงการฯ ได้ส่งมอบอุปกรณ์กอล์ฟไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 118 ชุด รวม 1,640 ชิ้น พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทั้ง 20 โรงเรียน ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

Honda02

Honda07