Golf NEWS

พนักงานกอล์ฟไทม์ เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ

ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน ประธานที่ปรึกษา บ.กอล์ฟไทม์ ซินดิเคท จก. (ที่ 4 จากชวา) และ นางสุชาภา ผลชีวิน ประธานกรรมการ (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยพนักงาน บ.กอล์ฟไทม์ ซินดิเคท จก. เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกคณิต เพิ่มทรัพย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ ประธานกิตติมศักดิ์ หนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์ ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร