Golf NEWS

ธัญรดา – ศุภกิจ แชมป์ จีเอสบี จูเนียร์ กอล์ฟ

ธัญรดา – ศุภกิจ แชมป์คลาสเอ
จีเอสบี จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018

ศุภกิจ สีลานาแก ควง ธัญรดา ปิดดอน คว้าแชมป์คลาสเอ,พรหมพจน์ ทรงกลด,พรรณรายณ์ มีสมอรรถ แชมป์คลาสบี และชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์,ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ แชมป์คลาสซี ในการแข่งขันกอล์ฟ เอเอ็มจี ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ รายการที่ 5 “จีเอสบี จูเนียร์ โอเพ่น 2018” ที่สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

“ออล แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป” (AMG) ร่วมกับ “ธนาคารออมสิน” จัดการแข่งขันกอล์ฟ เอเอ็มจี ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ รายการที่ 5 “จีเอสบี จูเนียร์ โอเพ่น 2018”โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่นอายุ คลาสเอ (ชายและหญิง)อายุ 15-18 ปี, คลาสบี (ชายและหญิง) อายุ 13-14 ปี และ คลาสซี (ชายและหญิง) อายุ 11-12 ปี เล่นแบบสโตรคเพลย์ โดยในสนามนี้เป็นการเก็บคะแนนรวมสะสม (Point Ranking) สนามสุดท้ายที่จะคัดเลือกนักกอล์ฟในคลาสเอ (ชายและหญิง) ที่มีอันดับคะแนนรวมสะสมของสนามที่ 1-5 อยู่ในอันดับที่ 1 และ 2 และนักกอล์ฟในคลาสบี (ชายและหญิง) ที่มีอันดับคะแนนรวมสะสมของสนามที่ 1-5 อยู่ในอันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการ โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2018 ในวันที่ 28-29 สิงหาคม นี้ที่เมืองนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผลแข่งขัน คลาสเอ ชาย ศุภกิจ สีลานาแก ชนะเพลย์ออฟ สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน จบสกอร์รวมที่ 1 อันเดอร์พาร์ 143 (69-74) ส่วนสหัสวรรษ คว้าที่ 2 กลับบ้าน ที่ 3 วาริษ มั่นธรณ์ สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 (72-76) คลาสเอ หญิง ธัญรดา ปิดดอน เก็บแชมป์ไปตามคาด สกอร์รวม 2 วันที่ 2 อันเดอร์พาร์ 142 (74-68) ที่ 2 เป็นของ ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ สกอร์รวมที่ 7 โอเวอร์พาร์ 151 (78-73) ที่ 3 นรมล นุชศิลา จบที่ 11 โอเวอร์พาร์ 155 (81-74)

คลาสบี ชาย พรหมพจน์ ทรงกลด เร่งเครื่องทำวันเดียว 5 อันเดอร์ จบสกอร์รวม 2 วันที่ 4 อันเดอร์พาร์ 140 (73-67) เก็บแชมป์ได้สำเร็จ ส่วนที่ 2 รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ จบสกอร์รวมที่ 1 อันเดอร์พาร์ 143 (72-71) ที่ 3 ณฐกร ปั้นมณี จบสกอร์รวมที่ 1 โอเวอร์พาร์ 145 (73-72) คลาสบี หญิง พรรณรายณ์ มีสมอรรถ กลับมาทวงแชมป์รุ่นนี้ได้สำเร็จ จบสกอร์รวมที่ 5 อันเดอร์พาร์ 139 (70-69) ที่ 2 วรัตกานต์ คุณแก้ว สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 151 (71-80) ที่ 3 นวพร สุนทรียภาส สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 152 (81-71)

คลาสซี ชาย ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ เร่งเครื่องแซงเก็บแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 2 วันที่ 2 อันเดอร์พาร์ 142 (73-69) ที่ 2 ก้องภพ ศรีรัตน์ จบที่ 6 โอเวอร์พาร์ 150 (75-75) ที่ 3 พฤกฤต ผาวิชัย จบที่ 7 โอเวอร์พาร์ 151 (75-76) คลาสซี หญิง ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ คว้าแชมป์ไปตามคาด จบสกอร์ที่ 1 โอเวอร์พาร์ 145 (73-72) ที่ 2 ชุติมณฑ์ รุจิรนันท์ จบสกอร์ที่ 4 โอเวอร์พาร์ 148 (73-75) ส่วนที่ 3 กัญนล อร่ามกุล สกอร์ 8 โอเวอร์พาร์ 152 (77-75)

สำหรับนักกอล์ฟเยาวชน 6 คนที่ได้สิทธิ์แข่งขันกอล์ฟรายการ โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2018 ในวันที่ 28-29 สิงหาคม นี้ที่เมืองนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีดังนี้ คลาสเอ (ชาย) ธนรัชต์ ศรีสถาพร และ สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน คลาสเอ (หญิง) นรมล นุชศิลา และ ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ คลาสบี (ชาย) พรหมพจน์ ทรงกลด คลาสบี (หญิง) เกณิกา บุญประเสริฐ