For Golf Trust

พ่อแม่นักกอล์ฟที่สุดยอด ทำอย่างไร

พ่อแม่นักกอล์ฟที่สุดยอด ทำอย่างไร

ด้วยประสบการณ์ที่อยู่กับวงการกอล์ฟมามากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอยู่กับการสอนกอล์ฟ ที่ได้สัมผัสพบเห็นกับครอบครัวที่สนับสนุนให้เด็กเล่นกอล์ฟมากกว่า 300 ครอบครัว

พบเห็นทั้งครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ(มีน้อย) และครอบครัวที่ไม่ประสบความสำเร็จ

ครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ หมายถึง ลูกของตัวเองได้เป็นนักกีฬาอาชีพ ได้เล่นกอล์ฟต่อเนื่อง ได้เงินเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัวได้ ได้รับทุนการศึกษาโดยใช้กอล์ฟเป็นสื่อ ครอบครัวอบอุ่น ความเป็นครอบครัวยังคงดำเนินต่อไปอย่างมีความสุข

ครอบครัวที่ไม่ประสบความสำเร็จ หมายถึง ลูกที่พ่อแม่มุ่งหวังไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ เลิกเล่นกอล์ฟ ถึงเล่นก็ไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนความเป็นครอบครัวไม่ค่อยราบรื่น เกิดความบาดหมางระหว่างพ่อแม่กับลูก หรือพ่อกับแม่

ส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ จะดูได้จากความอบอุ่น การแสดงออก การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การพูดถึงกัน ซึ่งการที่จะเป็นอย่างนี้ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ลูกรู้สึกอบอุ่น ให้ความไว้วางใจ พร้อมที่จะพูดคุยด้วย มีความเป็นเพื่อน

สิ่งที่แสดงออกตอนเด็กยังไม่ค่อยรุนแรง เพราะเด็กยังไม่มีทางเลือก แต่เมื่อไรที่เด็กโตขึ้น เริ่มมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง หมายถึงโตพอที่จะมีครอบครัว ความเหินห่าง ความเป็นตัวตนจะแสดงออก ที่เลือกจะไม่พูดคุย ไม่ปรึกษา แยกตัวออกไปอย่างชัดเจน

ลองนึกดู หรือการที่คนเราถูกตำหนิติเตียนอยู่เสมอๆ ทำอะไรก็จะผิดอยู่เสมอในสายตาพ่อแม่ ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ หรือในพี่น้องกันเอง เทียบกับ คนที่ได้รับการชมเชย ได้รับความรักเสมอแม้จะเกิดอะไรขึ้น พร้อมจะรับฟัง มากกว่าให้ข้อเสนอแนะ แบบใดที่เราจะรู้สึกดี มีความสุข

มีอยู่ไม่กี่ครอบครัวที่รู้จักที่เลี้ยงลูกแบบให้เขาเป็นตัวของเขาเอง ให้ลูกเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ อยากเป็น ไม่ใช่ในสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เป็น ฝึกให้ลูกแก้ปัญหาเอง เป็นที่ปรึกษาที่ดี เช่นถ้าลูกเลือกจะเล่นกอล์ฟ ก็สนับสนุนเต็มที่ ปล่อยให้ลูกพบเจอประสบการณ์และฝึกให้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง คอยปลอบใจลูกเมื่อทำผิดพลาด ล้มเหลวในแต่ละครั้ง(ในความรู้สึกของลูก) ให้กำลังใจ ให้โอกาสให้สู้ต่อไป โดยไม่มาตอกย้ำว่าลูกทำล้มเหลวหรือผิดพลาด ให้ลูกลงไปเดินเล่นกอล์ฟด้วยตัวเอง แก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง ไม่สนใจแพ้หรือชนะ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ รับฟังลูกด้วยความตั้งใจหลังการเล่น และให้คำแนะนำในสิ่งที่ลูกถาม ไม่ลงไปเดินดูลูกเล่น ยกเว้นเมื่อลูกต้องการให้ลงไปดู

นี่คือสิ่งที่จะทำให้ลูกเติบโตด้วยความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทาน มีความสุขกันทั้งครอบครัว แล้วเขาจะขอบคุณพ่อแม่ในอนาคต ไม่ใช่ด้วยการปกป้อง อุ้มชู แก้ปัญหาให้ตลอดเวลาอย่างไม่รู้จักโต จนทำอะไรด้วยตัวเองไม่มั่นใจ พอผิดพลาดตอนโตก็จะกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่รับไม่ได้ แล้วพ่อแม่ก็จะตกเป็นเหยื่อให้ลูกถูกตำหนิว่า เพราะพ่อแม่นั่นแหละที่ทำให้ลูกเป็นอย่างนี้

ถ้าต้องการให้ต้นไม้แข็งแกร่ง ควรปลูกด้วยเมล็ด เพื่อให้เขามีรากแก้วยั่งลงลึกในดิน ให้ค่อยๆเติบโต ทนแดด ทนลม ทนฝนตั้งแต่เล็ก ไม่ใช่ไปตอนแล้วมาปลูกลงพื้น คอยปกคลุมไม่ให้โดนแดด โดนฝน โดนลม เพราะจะอายุไม่ยืน เมื่อไรที่ไม่มีอะไรปกป้องก็จะไม่สามารถสู้ได้กับปัญหา