ประชาสัมพันธ์

เขาใหญ่ – โคราช ยกระดับคุณภาพสนามกอล์ฟและการบริการ

เขาใหญ่ – โคราช ยกระดับคุณภาพสนามกอล์ฟและการบริการ
เน้นรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟเขาใหญ่ – โคราช แถลงนโยบายปี 2561 เน้นรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ตอบรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สนามกอล์ฟสมาชิกยกระดับคุณภาพของสนาม การบริการให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับให้ต้อนรับสนามกอล์ฟสมาชิกใหม่ของชมรมคือ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา

ปิติวัตติ์ ปัฐน์ฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไปสนามโบนันซ่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ในฐานะตัวแทน คุณปิติกานต์ พ่วงรอด ประธานชมรมผู้บริหารชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟเขาใหญ่ – โคราช ได้เปิดเผยในการแถลงนโยบายประจำปี 2561 ของชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟเขาใหญ่ – โคราช ว่า ในปีนี้ทางผู้บริหารชมรมฯ ได้ประชุมและมีมติร่วมกันถึงการยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการของสนามสมาชิกทุกๆ สนามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความใกล้เคียงกันจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสนามกอล์ฟในภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้ โดยมุ่งเน้นการรวมตัวกันไปดูงาน การดูแลและบริหารจัดการสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาบุคลากรด้านการดูแลสนามมาให้อบรมให้คำแนะนำเฉพาะะจงเจาะสำหรับสนามกอล์ฟในแถบภูมิภาคนี้
ด้านการพัฒนาบุคลากร ก็เป็นนโยบายที่ทางผู้บริหารของชมรมฯ ได้ให้ความสำคัญ โดยในปีนี้จะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรของสนามกอล์ฟสมาชิกในทุกๆ มิติของการให้บริการ อาทิ หัวใจของการบริการ เสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงด้านบุคลิกภาพ เป็นต้น

จากนโยบายการพัฒนาประเทศของภาครัฐที่กระจายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่กำลังมายังภูมิภาคนี้ และแล้วภายในอีกหนึ่งถึงสองปีข้างหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นถนนมอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นปัจจัยหลักและเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้ผู้บริหารชมรมได้วางเป้าหมายทางการตลาดเล็งไปยังตลาดนักกอล์ฟต่างภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ด้วยการร่วมมือกับภาครัฐทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมถึงภาคเอกชน ชมรมธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว อาทิ ชมรมท่องเที่ยวเขาใหญ่เพื่อเติมเต็มการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟของเขาใหญ่ – โคราช ให้ครบในทุกมิติ