For Golf Trust

หลักพื้นฐานของ Mental Golf ที่สำคัญ

หลักพื้นฐานของ Mental Golf ที่สำคัญ

ด้วยส่วนตัวผมเอง กับการเป็นโค้ช และเล่นกอล์ฟเอง พบเห็น คลุกคลี ศึกษา สอนเกี่ยวกับการพัฒนาการเล่นกอล์ฟมานานกว่า 20 ปี ทำให้มั่นใจและกล้าจะพูดว่า สภาพความคิด จิตใจ มีส่วนสำคัญมากที่สุดกับการที่จะทำให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว ไม่ใช่แค่ร่างกาย หรือวงสวิง

คำว่า Mental หรือสภาพความคิด จิตใจ มันมีความหมายกว้าง มันจับต้องไม่ได้ วัดผลได้ยาก เพราะมันเป็นเรื่องของจิต มันไม่มีตัวตน แต่มันแสดงออกทางการกระทำ และผลสัมฤทธิ์ของแต่ละคน

สภาพความคิด จิตใจ ของคนเล่นกอล์ฟ มันไม่ใช่แค่แสดงออกตอนเล่นกอล์ฟเท่านั้น แต่มันมีผลตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวัน มันแสดงออกเป็นรูปธรรมให้เห็นได้ว่า คุณขยันหมั่นฝึกซ้อมแค่ไหน คุณอดทนมันแค่ไหน คุณรับมืออย่างไรที่ประสบความล้มเหลว และเมื่อลงแข่งขัน คุณมีสมาธิแค่ไหน คุณควบคุมความกลัว ความวิตกกังวลได้แค่ไหน คุณมีความสนุกกับการเล่นแค่ไหน คุณจะจัดการอย่างไรกับความกดดันรอบข้าง เป็นต้น

เรื่อง Mental ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญ หรือบางคนอาจจะบอกว่าสำคัญ แต่ไม่เคยคิดที่จะหาทางแก้ไข หรือปรับปรุงอย่างไร เหมือนกันชีวิตของแต่ละคน ที่ปล่อยชีวิตไปตามความโลภ โกรธ หลง ไม่เคยสนใจเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ค้นคิดสิ่งที่สุดยอดเหล่านี้ไว้ให้เราแล้ว ไปมุ่งอยู่กับทางกายภาพ ทางโลก แต่ไม่สนใจปรับจิตตัวเองให้อยู่ได้ในโลกอย่างมีความสุข มีอัตตาของตัวเอง ไม่เข้าใจว่า คนเราเกิดมามีสิ่งที่ติดตัวมาไม่เหมือนกัน สิ่งที่ตัวเองคิดถูกต้องที่สุดแล้ว ใครคิดไม่เหมือนตัวเองก็ผิดหมด

คนที่จะประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟได้ จะมีความแข็งแกร่งทางจิตใจเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไป ซึ่งการจะทำให้จิตใจแข็งแกร่ง มีทั้งเกิดมาก็ติดตัวมาแล้ว หรือถูกหล่อหลอม ถูกสร้างมาตั้งแต่เด็ก การสร้างความแข็งแกร่ง ไม่ใช่การรักษาคนที่เป็นโรคจิต แต่เป็นการทำให้ความคิดเหนือคนธรรมดา มาถึงตรงนี้ พอมองเห็นไหมครับว่า นักกอล์ฟมีมากที่มีวงสวิงที่ดี มีร่างกายที่ดี แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นเพราะความคิด จิตใจเขาเป็นแค่คนธรรมดา

พื้นฐานทางจิตใจที่พ่อแม่ คนในครอบครัวจะสามารถสร้างได้ตั้งแต่เล็ก คือ การปลูกฝังให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย รักคนอื่น ร่วมยินดีกับคนอื่น ให้เกียรติคนอื่น รักพ่อแม่ ปู่ยาตายาย รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีจิตใจเมตตากรุณา มีความอดทน มีวินัยในตัวเอง ไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรม แล้วคิดว่าจะมาฝึกตอนโตได้ ถึงตอนโตมันยากครับ

คนที่มีน้ำใจนักกีฬา คนที่รักคนอื่น คนอื่นก็จะรัก เดินเล่นในสนามก็มีความสุข เห็นเพื่อนประสบความสำเร็จก็ดีใจกับเขา เข้าไปแสดงความยินดี ยอมรับได้กับการเป็นผู้แพ้ ถ้าชนะก็ไม่แสดงการดูถูก หรือข่มคนอื่น พื้นฐานแค่นี้ถ้ามี ก็จะทำให้การเล่นกอล์ฟมีความสุข ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย ทำของตัวเองให้ดีที่สุด ถ้าผลงานดีกว่าคนอื่น ผิดพลาดน้อยกว่าคนอื่นก็เป็นผู้ชนะ แต่ถ้าผิดพลาดมากกว่าคนอื่น คนอื่นก็ชนะไป มันก็แค่นั้นในกีฬากอล์ฟ

แต่ถ้าคิดว่าจะชนะอย่างเดียว เราต้องชนะคนอื่น เหนือกว่าคนอื่น พอแพ้ก็รับไม่ได้ รับรองได้เลยว่า ชาตินี้คุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยในวงการกีฬากอล์ฟ ถึงจะชนะ ก็ไม่สามารถเป็นไอดอลให้กับคนรุ่นใหม่ได้เลย

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์